zondag 5 december 2010

Het mag niet meer!

Zij gaven het goede voorbeeld...


door TP

"De islam hoort op de vuilnishoop van de geschiedenis!"

Dit mag niet meer. Voortaan is elke kritiek op religie racisme. Zo hebben de wijze dhimm... eh denkers van de Raad van Europa besloten. Onder lichte dwang natuurlijk van hen die meesters zijn in racisme in de antieke betekenis van het woord. De apartheidsstrevers bij uitstek. De intellectuele indelers der mensheid in moslims en niet-moslims. In de ware gelovigen en de ongelovigen. In de hoogstaande muzelmannen en de minderwaardige muzelslavinnen.

U en ik dachten, dat racisme met ras te maken had. Maar dat behoort tot het verleden. Dus onthoud: Christendom is een ras. Of u nu geel, rood, zwart of blank bent, als Christen behoort u tot een nieuw uitgeroepen ras. Dit om u even bij te praten.

De Raad heeft als doel de bevordering van een grotere Europese eenheid, met meer aandacht voor de (pluriforme) democratie, de principes van de rechtsstaat en de rechten van de mens.  En het mag geen verwondering wekken, dat als de Europese Raad onder voorzitterschap staat van een typisch Europees land als Turkije, de rechten van de mens even stevig worden bijgesteld. Resolutie 1743  “Islam, Islamisme en Islamophobie in Europa” wordt erdoor gejast, waarin wordt opgeroepen kritiek op de islam in Europa te bestrijden. Nee, nee, niet met argumenten, want de aandacht voor de pluriforme democratie kent zo zijn beperkingen, maar meteen van tussen vier muren. En dat doet de Turkse... eh Europese Raad in samenwerking met de al even typisch Europese - check hier maar even  - Organisatie van de Islamitische Conferentie, die als doel heeft de belangen van de moslims wereldwijd te behartigen.
Dus dat zit wel snor.

Een kind kan bedenken, dat het aldus helemaal niet gaat om het nieuwe Christenras, maar om het muzelras.
Gelukkig hoeft u dat niet aan het CDA en de CU door te vertellen, want die zijn het roerend eens met de ondergang van hun eigen godsdie...eh ras. Ik raak telkens in de war. Het is ook even wennen.

Als je uitspraken doet als waarmee ik hierboven begon, is dat zeer racistisch en strafbaar. Niet meer doen dus. Ik had hiervoor dan ook graag Atatürk voor de rechter gesleept, maar de beste man leeft niet meer.

"Deze herdersreligie van een pedofiele oorlogshitser is het grootste blok aan het been van onze natie,"
is dan ook een uitspraak van ver voor de mag-niet-meer periode.
Turkije, bedoelde hij met 'onze natie', maar zou hij nu leven, dan vraag ik mij af of hij het woordje 'onze' nog zou gebruiken.

"De koran en de op hem stoelende islamitische wetgeving reduceren geografie en etnografie van de verschillende volkeren tot de eenvoudige en gemakkelijke tweedeling in gelovigen en ongelovigen. De ongelovige is ’harby’, d.w.z. de vijand. De islam veroordeelt de natie van de ongelovigen en creëert een toestand van permanente vijandigheid tussen moslims en ongelovigen. In die zin waren de zeeroversschepen van de Berberstaten de heilige vloot van de islam."
Mag niet meer. Het gaat in deze tijd niet meer om waarheid, maar het is stomweg racisme. Klaar!.
Maar ja, destijds kon Karl Marx dit nog gewoon zeggen.

"...dat Mohammed zich ermee op de borst klopt aan de hemel te zijn ontrukt en daar een deel van dat onverteerbare boek zou hebben ontvangen, dat bij iedere bladzijde het gezonde mensenverstand doet beven, dat hij, om dit werk respect te verlenen, zijn vaderland te vuur en te zwaard bestrijdt, … dat is nu met zekerheid iets wat geen mens kan verontschuldigen, tenzij hij als Turk ter wereld is gekomen, tenzij het bijgeloof bij hem alle natuurlijke licht heeft gedoofd."
Mag niet meer.
In deze tijd zou Voltaire Voltaire niet meer zijn. Onze hoogbegaafde Europese Raadsdhimm... eh -leden trekken bedenkelijke gezichten als zij zijn naam horen. Laat staan zijn mening.

"Als Karl Martell niet zou hebben gewonnen bij Poitiers: zouden wij al hebben afgerekend met de joodse wereld – het christendom is zoiets slaps –, dan zouden we nog liever het mohammedanisme hebben overgenomen, deze leer van de beloning van het heldendom: alleen de strijder komt in de zevende hemel! De Germanen zouden de wereld hebben veroverd, alleen door het christendom werden we daarvan afgehouden."

Mag nie... Ho even! Hier twijfel ik. Mag dit nou wel of niet? Komt toch deels redelijk politiek correct over, lijkt mij zo. En eigenlijk is Hitler best wel weer een beetje in.
Laat ik even zijn vriend, de grootmoefti van Jeruzalem, Mohammad Amin al-Hoesseini - zie foto - erbij halen:

"De vriendschap tussen moslims en Duitsers is veel sterker geworden, omdat het nationaalsocialisme in veel opzichten parallel loopt met de islamitische wereldbeschouwing. De raakvlakken zijn: het monotheïsme en de eenheid van de leiding. De islam als ordenende macht. De strijd, de gemeenschappelijkheid, de familie en de kinderen. De relatie tot de Joden. De verheerlijking van arbeid en creativiteit."

Eigenlijk denk ik, dat dit wel mag van de OIC... eh Europese Raad. Het komt toch de broodnodige ombuiging naar Eurabia ten goede.

"Individuele moslims mogen over geweldige kwaliteiten beschikken, maar de invloed van de religie verlamt de maatschappelijke ontwikkeling van diegenen, die haar volgen. Er bestaat geen grotere rugwaarts gekeerde kracht op de wereld."

Kijk, dit mag duidelijk niet. Dat van die kwaliteiten natuurlijk wel, maar dan begint de ellende. En dan citeer ik nog maar een klein gedeelte van Churchill, want ik moet wel aan zijn nakomelingen denken.

Nee, dan moet toch eerlijk geconstateerd worden, dat de nazi's een stuk beter voldoen aan de huidige islamiti... eh Europese normen en waarden. Neem nu eens zo'n Heinrich Himmler, toen reeds een Duits correct politicus en in de nazitijd Reichsführer-SS en chef van de Duitse politie:

"Ik moet zeggen, dat ik helemaal niets tegen de islam heb, want hij voedt voor mij in deze (islamitisch-Bosnische) SS-divisie genaamd ’Handschar’ (kromzwaard) zijn mensen op en belooft ze de hemel als ze hebben gevochten en in de strijd gesneuveld zijn. Een voor soldaten praktische en sympathieke religie!"
Kijk, daar kun je mee aankomen in Brussel. Hoewel dat destijds natuurlijk iets anders ging. Maar een kniesoor die daar op let. Het zal u nu echter duidelijk zijn, dat de moff... eh, bepaalde Duitsers ons het goede voorbeeld gaven.

Goed, die kant moeten we op dus. Obama wijst ons de weg naar Mekka, maar dat kon niet gezegd worden van de zesde president van de Verenigde Staten, John Quincy Adams:

"In de 7e eeuw van de christelijke tijdrekening dook er een dolende Bedoeïne uit Hagars stam op (bedoeld wordt Mohammed), die uit de nieuwe leer van Jezus het geloof in de hoop op onsterfelijkheid overnam. Maar hij verdraaide deze tot onherkenbaarheid en sleurde hem door het slijk, door in zijn religie ieder loon, iedere hoop in de vorm van seksuele beloning te gieten. Hij vergiftigde de bronnen van menselijk geluk, door vrouwen te kleineren en polygamie toe te staan; en hij verklaarde, als deel van zijn religie, aan de rest van de mensheid de totale, op uitroeiing gerichte oorlog."
Walgelijk natuurlijk. Hiermee beledig je het ganse muzelras en dat moeten we niet hebben.

Kijk, ik kan best nog even doorgaan met dit soort discriminerende citaten, maar ik meen mijn punt wel duidelijk gemaakt te hebben.

En mocht u toch de nieuwe Apartheidswet aan uw laars willen lappen, dan heeft u in elk geval wat uitspraken tot uw beschikking om kwistig mee rond te strooien, maar meldt er vooral bij ter voorkoming van gevangenisstraf, dat ze niet van uzelf afkomstig zijn, maar van onbenullen als Voltaire, Schopenhauer, Oriana Fallaci, Alexis de Tocqueville, Blaise Pascal of Mustafa Kemal Atatürk, van wie de laatste het wel heel bont maakte:

"De islam, deze absurde Godleer van een immorele Bedoeïne, is een rottend kadaver, dat ons leven vergiftigt."

of  Dr. Younus Shaikh:

"Islam is een georganiseerde misdaad tegen de menselijkheid!"
Hoe verzint  hij toch zoiets? Is dat niet vreselijk beledigend voor het muzelras? En dat terwijl de islam ons verlost van het zelfstandige denken, aldus Arzu Toker. Nou ja, hij zei het iets minder politiek correct:
"Islam verhindert het zelfstandige denken."
Maar waarom zouden wij het onszelf moeilijk maken, als het gemakkelijk kan?

Nee, geef mij maar de dicta... eh, de denkers van de Islamiti... eh Europese Raad. Ik raak er echt helemaal door in de war.
De tijd van zeggen wat je denkt is voorbij. Het wordt nu zeggen wat anderen zeiden wat u denkt. Als u mij nog kunt volgen.
Maar bedenk wel, dat Hitler het goede voorbeeld gaf.
Leve de Apartheid!

Welkom op de 6Mb blog

Welkom bij de 6Meibeweging blog

Deze blog is één van de vele activiteiten die de 6Meibeweging initieert om u en anderen te betrekken bij opzet en doelstellingen van de 6Mb.

U kunt reageren op de artikelen, columns, forum berichten enz. waarbij het vanzelf spreekt dat we ALLEEN die berichten en reacties accepteren die binnen het kader van de fatsoen- en algemene omgangsvormen acceptabel zijn. Scherp en hard mag, maar als u eens lekker wilt fulmineren/schelden doe dat voor de spiegel maar niet hier.

Kunt u zich vinden in de 6meibeweging, wordt dan lid van ons forum, maak anderen op ons attent en doe mee, de 6Mb is van burgers, voor burgers, door burgers, zonder een politiek manifest of dogma’s, maar een volksbeweging tegen de regentencultuur.

Doe mee en werp het regentenjuk van de particratie af en kies voor echte democratie.

Het Weblog 6Mb Team