zondag 5 december 2010

Het mag niet meer!

Zij gaven het goede voorbeeld...


door TP

"De islam hoort op de vuilnishoop van de geschiedenis!"

Dit mag niet meer. Voortaan is elke kritiek op religie racisme. Zo hebben de wijze dhimm... eh denkers van de Raad van Europa besloten. Onder lichte dwang natuurlijk van hen die meesters zijn in racisme in de antieke betekenis van het woord. De apartheidsstrevers bij uitstek. De intellectuele indelers der mensheid in moslims en niet-moslims. In de ware gelovigen en de ongelovigen. In de hoogstaande muzelmannen en de minderwaardige muzelslavinnen.

U en ik dachten, dat racisme met ras te maken had. Maar dat behoort tot het verleden. Dus onthoud: Christendom is een ras. Of u nu geel, rood, zwart of blank bent, als Christen behoort u tot een nieuw uitgeroepen ras. Dit om u even bij te praten.

De Raad heeft als doel de bevordering van een grotere Europese eenheid, met meer aandacht voor de (pluriforme) democratie, de principes van de rechtsstaat en de rechten van de mens.  En het mag geen verwondering wekken, dat als de Europese Raad onder voorzitterschap staat van een typisch Europees land als Turkije, de rechten van de mens even stevig worden bijgesteld. Resolutie 1743  “Islam, Islamisme en Islamophobie in Europa” wordt erdoor gejast, waarin wordt opgeroepen kritiek op de islam in Europa te bestrijden. Nee, nee, niet met argumenten, want de aandacht voor de pluriforme democratie kent zo zijn beperkingen, maar meteen van tussen vier muren. En dat doet de Turkse... eh Europese Raad in samenwerking met de al even typisch Europese - check hier maar even  - Organisatie van de Islamitische Conferentie, die als doel heeft de belangen van de moslims wereldwijd te behartigen.
Dus dat zit wel snor.

Een kind kan bedenken, dat het aldus helemaal niet gaat om het nieuwe Christenras, maar om het muzelras.
Gelukkig hoeft u dat niet aan het CDA en de CU door te vertellen, want die zijn het roerend eens met de ondergang van hun eigen godsdie...eh ras. Ik raak telkens in de war. Het is ook even wennen.

Als je uitspraken doet als waarmee ik hierboven begon, is dat zeer racistisch en strafbaar. Niet meer doen dus. Ik had hiervoor dan ook graag Atatürk voor de rechter gesleept, maar de beste man leeft niet meer.

"Deze herdersreligie van een pedofiele oorlogshitser is het grootste blok aan het been van onze natie,"
is dan ook een uitspraak van ver voor de mag-niet-meer periode.
Turkije, bedoelde hij met 'onze natie', maar zou hij nu leven, dan vraag ik mij af of hij het woordje 'onze' nog zou gebruiken.

"De koran en de op hem stoelende islamitische wetgeving reduceren geografie en etnografie van de verschillende volkeren tot de eenvoudige en gemakkelijke tweedeling in gelovigen en ongelovigen. De ongelovige is ’harby’, d.w.z. de vijand. De islam veroordeelt de natie van de ongelovigen en creëert een toestand van permanente vijandigheid tussen moslims en ongelovigen. In die zin waren de zeeroversschepen van de Berberstaten de heilige vloot van de islam."
Mag niet meer. Het gaat in deze tijd niet meer om waarheid, maar het is stomweg racisme. Klaar!.
Maar ja, destijds kon Karl Marx dit nog gewoon zeggen.

"...dat Mohammed zich ermee op de borst klopt aan de hemel te zijn ontrukt en daar een deel van dat onverteerbare boek zou hebben ontvangen, dat bij iedere bladzijde het gezonde mensenverstand doet beven, dat hij, om dit werk respect te verlenen, zijn vaderland te vuur en te zwaard bestrijdt, … dat is nu met zekerheid iets wat geen mens kan verontschuldigen, tenzij hij als Turk ter wereld is gekomen, tenzij het bijgeloof bij hem alle natuurlijke licht heeft gedoofd."
Mag niet meer.
In deze tijd zou Voltaire Voltaire niet meer zijn. Onze hoogbegaafde Europese Raadsdhimm... eh -leden trekken bedenkelijke gezichten als zij zijn naam horen. Laat staan zijn mening.

"Als Karl Martell niet zou hebben gewonnen bij Poitiers: zouden wij al hebben afgerekend met de joodse wereld – het christendom is zoiets slaps –, dan zouden we nog liever het mohammedanisme hebben overgenomen, deze leer van de beloning van het heldendom: alleen de strijder komt in de zevende hemel! De Germanen zouden de wereld hebben veroverd, alleen door het christendom werden we daarvan afgehouden."

Mag nie... Ho even! Hier twijfel ik. Mag dit nou wel of niet? Komt toch deels redelijk politiek correct over, lijkt mij zo. En eigenlijk is Hitler best wel weer een beetje in.
Laat ik even zijn vriend, de grootmoefti van Jeruzalem, Mohammad Amin al-Hoesseini - zie foto - erbij halen:

"De vriendschap tussen moslims en Duitsers is veel sterker geworden, omdat het nationaalsocialisme in veel opzichten parallel loopt met de islamitische wereldbeschouwing. De raakvlakken zijn: het monotheïsme en de eenheid van de leiding. De islam als ordenende macht. De strijd, de gemeenschappelijkheid, de familie en de kinderen. De relatie tot de Joden. De verheerlijking van arbeid en creativiteit."

Eigenlijk denk ik, dat dit wel mag van de OIC... eh Europese Raad. Het komt toch de broodnodige ombuiging naar Eurabia ten goede.

"Individuele moslims mogen over geweldige kwaliteiten beschikken, maar de invloed van de religie verlamt de maatschappelijke ontwikkeling van diegenen, die haar volgen. Er bestaat geen grotere rugwaarts gekeerde kracht op de wereld."

Kijk, dit mag duidelijk niet. Dat van die kwaliteiten natuurlijk wel, maar dan begint de ellende. En dan citeer ik nog maar een klein gedeelte van Churchill, want ik moet wel aan zijn nakomelingen denken.

Nee, dan moet toch eerlijk geconstateerd worden, dat de nazi's een stuk beter voldoen aan de huidige islamiti... eh Europese normen en waarden. Neem nu eens zo'n Heinrich Himmler, toen reeds een Duits correct politicus en in de nazitijd Reichsführer-SS en chef van de Duitse politie:

"Ik moet zeggen, dat ik helemaal niets tegen de islam heb, want hij voedt voor mij in deze (islamitisch-Bosnische) SS-divisie genaamd ’Handschar’ (kromzwaard) zijn mensen op en belooft ze de hemel als ze hebben gevochten en in de strijd gesneuveld zijn. Een voor soldaten praktische en sympathieke religie!"
Kijk, daar kun je mee aankomen in Brussel. Hoewel dat destijds natuurlijk iets anders ging. Maar een kniesoor die daar op let. Het zal u nu echter duidelijk zijn, dat de moff... eh, bepaalde Duitsers ons het goede voorbeeld gaven.

Goed, die kant moeten we op dus. Obama wijst ons de weg naar Mekka, maar dat kon niet gezegd worden van de zesde president van de Verenigde Staten, John Quincy Adams:

"In de 7e eeuw van de christelijke tijdrekening dook er een dolende Bedoeïne uit Hagars stam op (bedoeld wordt Mohammed), die uit de nieuwe leer van Jezus het geloof in de hoop op onsterfelijkheid overnam. Maar hij verdraaide deze tot onherkenbaarheid en sleurde hem door het slijk, door in zijn religie ieder loon, iedere hoop in de vorm van seksuele beloning te gieten. Hij vergiftigde de bronnen van menselijk geluk, door vrouwen te kleineren en polygamie toe te staan; en hij verklaarde, als deel van zijn religie, aan de rest van de mensheid de totale, op uitroeiing gerichte oorlog."
Walgelijk natuurlijk. Hiermee beledig je het ganse muzelras en dat moeten we niet hebben.

Kijk, ik kan best nog even doorgaan met dit soort discriminerende citaten, maar ik meen mijn punt wel duidelijk gemaakt te hebben.

En mocht u toch de nieuwe Apartheidswet aan uw laars willen lappen, dan heeft u in elk geval wat uitspraken tot uw beschikking om kwistig mee rond te strooien, maar meldt er vooral bij ter voorkoming van gevangenisstraf, dat ze niet van uzelf afkomstig zijn, maar van onbenullen als Voltaire, Schopenhauer, Oriana Fallaci, Alexis de Tocqueville, Blaise Pascal of Mustafa Kemal Atatürk, van wie de laatste het wel heel bont maakte:

"De islam, deze absurde Godleer van een immorele Bedoeïne, is een rottend kadaver, dat ons leven vergiftigt."

of  Dr. Younus Shaikh:

"Islam is een georganiseerde misdaad tegen de menselijkheid!"
Hoe verzint  hij toch zoiets? Is dat niet vreselijk beledigend voor het muzelras? En dat terwijl de islam ons verlost van het zelfstandige denken, aldus Arzu Toker. Nou ja, hij zei het iets minder politiek correct:
"Islam verhindert het zelfstandige denken."
Maar waarom zouden wij het onszelf moeilijk maken, als het gemakkelijk kan?

Nee, geef mij maar de dicta... eh, de denkers van de Islamiti... eh Europese Raad. Ik raak er echt helemaal door in de war.
De tijd van zeggen wat je denkt is voorbij. Het wordt nu zeggen wat anderen zeiden wat u denkt. Als u mij nog kunt volgen.
Maar bedenk wel, dat Hitler het goede voorbeeld gaf.
Leve de Apartheid!

dinsdag 30 november 2010

Het tientje van Lieftinck

door Cor Stoker


Dagelijks worden we bestookt met financiële berichten waarbij het ene na het andere land om steun vraagt en de slangenbezweerders en medicijnmannen van de politiek en financiële wereld om het hardst roepen dat we als burgers ons nergens druk om hoeven te maken.

Wie wel eens van het domino effect heeft gehoord zal het navolgende niet bevreemden, ik ben geen econoom, ook geen financiële deskundige, maar slechts een simpele oud ondernemer en huisvader die leerde dat je geld maar één keer kunt uitgeven, terwijl onze overheden met een megaschuld doodleuk het geld dat ze niet hebben uitlenen aan hen die nog minder hebben.

Griekenland heeft jarenlang de Eu belazerd met creatief boekhouden, maar dat was geen probleem, de bomen groeiden door tot aan de hemel, geld stroomde virtueel binnen, want de consumptie maatschappij kocht op de pof en wie een hypotheek wilde moest genoegen nemen met producten als beurshypotheken want je verdiende aan de stijging van de koersen en stijging van de huizenmarkt.

Kortom geld genoeg op de lat, totdat de banken de kous op de kop kregen en de zeepbel uiteenspatte, alle spaartegoeden kwamen in gevaar en om geen wereldwijde paniek te veroorzaken ging men deze banken met hun jarenlange wanbeleid redden, dat deed men vreemd genoeg door geld aan de banken te lenen dat men eerst van de banken leende (ja creatief zijn ze hoor als ze geld willen uitgeven)

Want de systeembanken moesten kostte wat kost gered worden met belastinggelden en leningen, want anders zou al het betalingsverkeer een chaos worden, vervolgens zagen we de banken doodleuk hun managers en top mensen vette bonussen uitkeren maar ach dat kan ons toch niet meer deren.

Maar na ABN-Amro, Fortis en ING verdween ook de DSB de laatste werd uiteraard niet gered, die was voor jan en ingrid met de pet, dus voor hen met hun hypotheek einde van de woonpret, miljarden werden geïnvesteerd en Zalm werd als banken redder geïnstalleerd, die moet de geïnvesteerde centjes terug verdienen, maar na zijn Euro wissel truuk kan ik wel grienen.

Na alle ellende kwamen de Spanjaarden ook al klagen en om hulp vragen, geen nood we hebben nog geld genoeg, dus in de buidel getast en meteen ook maar Portugal geholpen, maar toen kwam Ierland aan zet en ook die moest aan het infuus, waardoor de Europese ziekenboeg begon te lijken op een avondje flink stappen in een malafide kroeg met de hele EU ploeg.

U denkt wat heeft dat met Lieftinck te maken en voor de jongeren onder ons, wie the fuck is Lieftinck, nou ik ga u dat straks uit de doeken doen, het gaat tenslotte om uw en mijn poen.

Europa en de VS zetten de drukpersen een tandje hoger en de Pleuro’s en Green Bucks rollen met een sneltreinvaart van de pers en maakt men grootse gebaren, miljarden vliegen door de ether, want rupsje nooit genoeg is een onverzadigbare eter en ondertussen verliezen de pensioenmaatschappijen links en rechts vermogens en voor ik het vergeet ook de “geredde” banken hebben flink in de failliete boedel geïnvesteerd want ze hadden van het verleden dus ook niets geleerd.

Staatsobligaties verworden tot toiletpapier met prachtige rentes die straks niet kunnen worden opgehoest en voor je het weet zie je net als bij een nog niet zo lang grijs verleden de hyper inflatie de kop opsteken, maar de Jager van financiën beweert bij hoog en laag dat de belastingbetalers er niets van zal merken en de draaikont Wellink van de NSB (nee niet die partij maar de Ned Staats Bank) doet ook al aan het verduisteren van de problematiek mee.

Huizenmarkt blijft maar dalen, dus ook uw geïnvesteerde kapitaal in grond, steen hout en staal, verkopen staan nagenoeg stil en ook de koopkracht lijkt meer en meer minder vast en hard en menigeen komt tot de conclusie dat of de maanden langer worden of de lonen minder, want overal klaagt men steen en been, de centjes vliegen je de zak uit.

De Staatsschulden stijgen met giga snelheid met bijna die van het geluid de pan uit, maar wees gerust de overheid heeft dat brandje straks adequaat geblust we komen aan de kern en oplossing van het mega probleem en roep nu straks niet die vent is gek, echt wie zoals de EU op glad ijs loopt gaat als vanzelf op zijn platte bek (exusé le mot) en u en ik mogen de scherven betalen.

We weten het, kunnen het weten, maar weigeren het te accepteren, de domino stenen staan opgesteld, keurig gerangschikt, het wachten is alleen op het omvallen en dan gaat het Lieftinck scenario aan de slag, als een dief bij nacht en dag, zal men alle rekeningen blokeren en de geld automaten sluiten, nee ik verzin dit niet lees maar eens hier en hier om u even wakker te schudden.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog kregen alle Nederlanders tien gulden tijdens de grote geldzuivering die Lieftinck op touw zette. In de week waarin alle oude bankbiljetten en munten moesten worden ingeleverd - om vervolgens te worden geruild voor nieuw geld - moest men rondkomen van deze tien gulden. Deze geldzuivering was nodig om een einde te maken aan de geldcirculaties, die tijdens de Duitse bezetting werden uitgezet

Om straks alle ellende op te heffen zal men een dergelijk plan ook in de Eurozone gaan toepassen en mogen we onze hand ophouden voor de grootste wisseltruc aller tijden, waar menig illusionist het water van in de mond zou krijgen, zo heb je wat en zo hebben we allemaal niets meer, want pluk maar eens van een kale kikker een mooie veer.

Doemdenken zal men dit noemen, een waanidee, van een doorgedraaide gek, maar is mijn gedachte echt zo gek, wacht even met de veren en het pek en bedenk dat het allemaal al eens is gebeurd, het echt niet uniek is, want al menig Zuid Amerikaans land ging ons voor en ook onze regenten spelen al met de gedachte dat ze in één klap verlost zijn van hun enorme tekorten en staatsschuld.

Reken eens simpel mee, u heeft een inkomen van 30.000 euri, met een hypotheekschuld van 100.000 maar uw uitgaven zijn jaarlijks 60.000 pietermannen, bovendien heeft u aan uw kinderen, familie of goede vrienden 4 keer 100.000 uitgeleend die u weer van de bank leende op basis van schimmige onderpanden, kijk zo lenen onze landen aan de buren en hoelang kan dat zonder problemen voortduren.

Straks staan we in de rij en zijn we reuze blij dat we nog wat terugkrijgen voor het opgespaarde monopolie geld, dat we de Euro noemen, rien ne va plus de centen zijn niet meer voor u, een casino kreet die voor je het weet opgang zal doen in de Eurozone, de Dollar landen en alle andere spelers op de valuta markten, maar slaap zacht want de Jager houdt trouw de wacht en deze nachtmerrie is een hersenspinsel van een overspannen geest die bang is voor het hyperinflatie beest.

We werden keer op keer gewaarschuwd, geld verdampt sneller als water in de ton bij een tropenzon, maar men houdt de mensen dom en onwetend en bezwerend roept men dat ze gezamenlijk de schulden zullen dekken maar als het erop aankomt, dan mag de massa verrekken en zullen de rijken en machtigen der aarde naar hun paradijsjes vertrekken en hun wollige taal over solidariteit over ons uitstorten, hun dure panden en kapitale kunstcollecties staan garant voor een weelderige doorstart voor hen die dan lachen om het nieuwe tientje van Lieftinck, want zij houden de hoofdprijs en de macht denk daar maar eens over na, voor u mij uitlacht.

reageren kunt u o.a op mijn weblog of op het forum de mooiste stek


Het Vrije Volk

zaterdag 27 november 2010

Ein Volk, ein Reich, ein..................

door Cor Stoker

Heftige uitspraken, beladen historisch gezien, dus ontsteltenis in de zalen van de grootste ondemocratische vergaderruimte van het Brusselse Parlement als een Britse politicus de vergadering deze woorden toebijt, walging en woede vanwege deze woorden, de media springt erop en een rel is geschapen.

Wie deze verontwaardiging aanschouwt krabt zich acuut achter de oren, want diezelfde ontdane politici en politica zijn niet wars van het de maat nemen van zogenaamde rechtse partijen, die per definitie meteen extreem rechts genoemd worden, diezelfde ontdane dames en heren verklaren met droge ogen en krassende stemmen dat de aanhang van deze partijen, laag opgeleide, domme mensen zijn.

Bleef het maar daarbij, maar niets is minder waar, diezelfde “democraten”  zien er geen been in om iedereen ter rechterzijde uit te maken voor fascist, xenofoob, ophitser, racist of andere koosnaampjes te bedenken, zolang het maar smerig, laag en gemeen is, maar ja dat moet kunnen niet waar, in het kader van de vrijheid van meningsuiting mag je best honderdduizenden en europees gezien zelfs miljoenen mensen wegzetten als vuilnis, sec omdat ze de gore moed hebben om zich niet langer te laten ringeloren door de gevestigde particraten die volk en grondwetten verkwanselen.

Zonder toestemming van het electoraat werden de nationale munten verkwanseld en kregen we de nieuwe Reichsmark genaamd de Euro en juichten de eurocraten dat we daarmee de strijd met de dollar en iedere andere munt aankonden, hetgeen we dagelijks op onze onvolprezen media mogen aanschouwen hoe de ene na de andere provincie in het nieuwe Reich in de problemen komt.

Jazeker, provincies, want diezelfde eurocraten hebben de nationale grondwetten verkwanseld, zelfs in de landen waar het volk WEL werd geraadpleegd en NEE stemde, douwde men door en werd de grondwet cosmetisch gehusseld en het verdrag van Straatsburg genoemd, daarmee werd het o zo gekoesterde nieuwe EU Reich een feit.

Nationale leiders wisten niet hoe hard ze moesten lopen om hun nationale belangen te verkwanselen voor de waanzin van EURABIA waarin massa immigratie uit Islamlanden bovenaan  de agenda’s kwamen te staan, ondertussen mocht het ene na het andere land toetreden tot het nieuwe Reich, maar de Serven blijven in de ijskast, die deugen niet in het plaatje dat de particraten die over democratie praten ons voorschotelen.

Laten we eens naar de PVV perikelen kijken, iedere mug wordt opgeblazen tot een olifant, vermeende fouten worden breed uitgemeten, alles en iedereen doet mee aan het PVV bashing, want de groei moet kostte wat kost afgestopt worden en de leugen regeert dat heeft het volk ondertussen hopelijk geleerd, maar de propaganda machine draait op volle toeren.

In iedere krant, tijdschrift en TV programma, zelfs het entertainment doet eraan mee, want barbertje moet hangen en afgebrand worden, dat ondertussen in de eigen gelederen nog iedere dag honderdduizende pleuri’s en wellicht miljoenen verdwijnen in ietwat vreemde constructies, waar mensen zich een luxe automobiel toe eigenen of riante vergoedingen, daar zwijgt men uiteraard over als het graf, men brand liever de PVV Kamerleden en kiezers af .

Voor de christelijke partijen zou ik willen voorstellen lees uwer bijbel eens door en zoek de passage eens op van “wie zonder zonde is, werpe de eerste steen” en stop eens met dat krokodillen geween, want de kiezer heeft zich niet voor niets van uw gedraai en gekonkel afgekeerd.

Voor de zogenaamde sociaal democraten heb ik het advies, zich eens af te vragen waarom vadertje Drees zich destijds walgend van uw beweging heeft afgekeerd, want u heeft NIETS van deze man geleerd, namelijk brede schouders moeten de lasten dragen, maar als regenten moet u ook zichzelf als goed huisvader gedragen en de tering naar de nering zetten en zorgvuldig met de centen van de burgers omgaan en niet voor Sinterklaas blijven spelen.

In Trouw stond ook weer zo’n aardig verhaal met de titel Uitruil in de maak tussen EU en Turkije waarbij opnieuw via de achterdeur het Reich een toevloed van Turken mag verwelkomen met als tegenprestatie dat de Turken illegalen van buitenaf beter gaat tegenhouden, ook Italie maakte al zon afspraakje met de aller-charmantste Gadaffi van Libië en Spanje en Nedrigland deden dat al met Marokko, zoals Frankrijk dat weer met Algerije een deal maakte.

Men presteert het zelfs om over de hoofden van de burgers heen al te spreken over een mogelijke handelsalliantie met deze landen, als voorportaal voor uitbreiding van het Reich en de nieuwe naam is al knap ingeburgerd als zijnde Eurabia, waarbij men alvast afstand neemt van de steen des aanstoots voor de Islam, Israël wordt voorzichtig terzijde geschoven en gepresenteerd als agressor.

Het nationalisme en populisme winnen overal terrein, niet voor niets komen in heel Europa partijen op die de ontevreden burgers een platform geven om hun onvrede met deze ontwikkelingen te ventileren, want Duitsers, Fransen, Nederlanders, Polen, Italianen of om het even welke volk dan ook  willen trots zijn op hun land, taal, gebruiken, het zijn hun roots, generaties lang opgebouwd, gekoesterd in woord en lied, alleen de eurocraten zien dat niet of willen dat niet zien.

Ondemocratisch leggen ze wetten en regels op, beslissen ze over van alles en nog wat, van de maat van een condoom tot de erfenis van een suikeroom, op ieder terrein zelfs op onze persoonlijke vrijheid leggen ze hun domein en noemen dat voorruitgang en wie tegen is, is een dwarsligger, een gevaar, die is voor oorlog en ellende, want alleen de heersers van het Reich hebben gelijk.

Vergeten zijn de Romeinen, Napoleon en Hitler om er maar een paar te noemen, die probeerden het met gewapend geweld, maar of je nu met wapengekletter mensen onderdrukt of via vreemde wetten en smetten de massa knecht en je wil oplegt, vroeg of laat komt men in verzet en zegt genoeg is genoeg geweest, ik wil niet langer worden verweesd, ik stem op een partij die opkomt voor mijn cultuur, voor mijn herkomst en afkomst, die luistert naar wat er leeft en de burger weer een thuis en veilig gevoel geeft.

Gechargeerd zijn we bezet door de eurocraten die afspraken maken over de ruggen van de massa, die miljarden verkwanselen aan het idiote stuivertje wisselen tussen Straatsburg en Brussel, die rechts verwijten angst te zaaien, terwijl ze zelf geen lor geven om het simpele gegeven dat de massa mensen zijn van totaal verschillende aard, die verlangen naar het vertrouwde principe van huis en haard, in het Noorden door het klimaat leeft men binnenshuis en in het Zuiden lekker gemakkelijk in de straat en niemand van deze landen en volkeren is behept met haat.

De crisis slaat ongenadig toe, de massa is moe, want de banken moesten worden gered, wanbeleid en slecht staatsbestuur maakt de burgers hun leven zuur, de geldpersen maken overuren, de eurocraten strooien met miljarden aan steun, de pensioenen van hard werkende mensen worden verkwanseld, opgebouwde rechten worden geslecht, maar de Eurocraten houden de rug recht en roepen om het hardst dat wat is gezegd nooit had gemogen, het Reich moest stilzwijgend en achterbaks tot stand komen en alle gelukszoekers mochten in Eurabia komen wonen.

De rekening mag het volk betalen, hiermee zal men echt geen moment dralen, het droombeeld van een machtig rijk bestuurd door de politieke elite, waar de media aan banden is gelegd, waar websites worden gesloten, telefoons worden afgetapt en iedere dwarsligger als een vijand wordt beschouwd, dat is het nieuwe Reich door een pervers systeem opgebouwd.

Cor Stoker

reageren kunt u o.a op mijn weblog of op het forum de mooiste stek

Zie ook Het Vrije Volk

donderdag 25 november 2010

Proces Elisabeth Sabaditsch-WolffO. Delecruze - 23 NOVEMBER 2010


Verslag dag 1

Het proces tegen Elisabeth Sabaditsch-Wolff wegens "het denigreren van religieuze leerstellingen" begint vandaag (23 november 2010) in Wenen. Voor degenen die niet zo bekend zijn met deze zaak, zie de lijst van artikelen op HVV onderaan dit bericht. De naam Elisabeth Sabaditsch-Wolff wordt in het verslag soms afgekort met "ESW".

Zoals Baron Bodissey schrijft: Dit is een historisch moment. Hieronder een foto die vandaag gemaakt is in de rechtszaal in Wenen, met dank aan SOS Heimat:
Nieuwe berichten worden bovenin toegevoegd:

———————————————————————————————

Laatste update 13:34: De rest van de hoorzitting is uitgesteld tot 18 januari, dus het lijkt erop dat Elisabeth's beproeving met ten minste enkele maanden zal worden uitgerekt. Degenen van u die gelovig zijn, bid voor haar.

Hieronder is het eindverslag van Henrik Raeder Clausen:

De journaliste van het (linkse) magazine NEWS [Veronika Dolna, die Elisabeth heeft "aangegeven"] werd als getuige opgeroepen. Technische aspecten van haar bandopname-apparatuur werden door de rechter besproken, met inbegrip van het feit dat van het eerste seminar maar een half uur op de band stond.

De rechter vroeg naar een aantal uitspraken die geciteerd worden, die opgenomen zijn in de pauzes tijdens de seminar, en dus niet van het seminar zelf zijn. Slechts drie tot vier personen hebben die uitspraken gehoord, niet 32 of meer, wat het criterium is voor een "in het publiek" gedane uitspraak. Dit is belangrijk om juridische redenen, omdat alleen uitspraken gedaan ten overstaan van een grote groep kunnen worden bestraft.

De rechter graafde verder door in de methodiek van de journaliste. Waarom heeft de journalist uitspraken geciteerd die in de pauzes gemaakt werden, die dus geen deel uitmaakten van de seminar zelf? De journaliste antwoordde: "Om journalistieke redenen". Ook voor dramaturgische redenen, dat het voor een meer dramatisch en pakkend artikel zorgt.

Verder vroeg de rechter of het op voorhand duidelijk was gemaakt dat de journalist de seminars zou opnemen. Ze reageerde dat ze het niemand had verteld, omdat haar werk "onderzoeks-journalistiek" betrof, een journalistieke techniek.

De advocaat (van Elisabeth) vroeg nog wat dieper door over de kwestie, of de citaten nu deel uitmaken van het seminar of nonchalante opmerkingen waren die in de pauzes werden gemaakt.

Vervolgens werden de gebeurtenissen met betrekking tot de opera "Idomeneo" besproken. De achtergrond hiervan is dat de voorstelling door de Deutsche Oper Berlin van dit klassieke werk van Mozart, werd geannuleerd wegens druk uit islamitische hoek. De regisseur had in de enscenering de onthoofding van Boeddha, Jezus en Mohammed toegevoegd aan het oorspronkelijke stuk. Angst voor oproer was er de oorzaak van dat de voorstelling werd afgezegd. Het bekende Duitse tijdschrift Focus had, in die context, geschreven dat we onder geen beding aan dergelijke druk zouden moeten toegeven.

Dit vormde de afronding van dag 1, na een sessie van ongeveer drie uur. Aangezien er behoefte is om de complete opnamen (acht uur) van de seminars af te spelen, is de volgende hoorzitting gepland op 18 januari.

Er was ook sprake van een ernstige schending van de procedure: De journaliste van NEWS was niet opgeroepen als getuige, maar werd toch toegestaan gehoord te worden. Het is niet toegestaan dat getuigen aanwezig zijn bij hoorzittingen, voordat ze opgeroepen worden. De advocaat zal kijken naar mogelijke gevolgen hiervan.

Dit is het slot van de rapportage voor vandaag. Gelieve op 18 januari 2011 weer verder mee te lezen met het nieuws vanuit het front van de verdediging van de vrije Westerse samenleving.

[Nog een aanvullende opmerking van Baron Bodissey: In de tussentijd het verzoek aan allen die dit lezen om haar zaak bekend te maken. We moeten (bij wijze van spreken) een vuurtje laten wakkeren onder de fundamenten van de Oostenrijkse oligarchen die deze travestie van "gerechtigheid" veroorzaakt hebben.]

———————————————————————————————

Update 12:54: De hoorzitting is geschorst om 12:08 lokale tijd. De middagsessie wordt overgeslagen, omdat ze de hele bandopname moeten afdraaien die van Elisabeth's seminars gemaakt zijn, wat extra sessies zal vergen.

———————————————————————————————

Update 12:06: Amsterdams Post zal ook gaan live bloggen.

———————————————————————————————

Update 11:40: De advocaat van Elisabeth vraagt een uitleg voor verschillende statements:

Advocaat: Wat wordt bedoeld met "We zijn decadent"?

Elisabeth: Dat is het standpunt van de islamitische fundamentalisten [over ons].

Advocaat: Wat wordt bedoeld met "We willen geen sharia hier, punt"?

Elisabeth: Een vrije, seculiere samenleving is wat we willen.

Advocaat: Wat wordt bedoeld met "de islamitische wet is niet verenigbaar met vrije samenlevingen, dit moeten we begrijpen"?

Elisabeth: De islam is één geheel, en dit geheel is niet verenigbaar met vrije samenlevingen, zoals de Oostenrijkse.

Advocaat: Zijn er geen gesluierde moslim-mannen?

Elisabeth (lachend): Nee, dit is alleen een verplichting voor vrouwen.

Advocaat: U verwees naar Parijs, Brussel, Rotterdam. Wat is de betekenis daarvan?

Elisabeth: Dat is een verwijzing naar de no-go zones, waar de sharia daadwerkelijk wet is. Waar allochtone jongeren auto's in brand steken, met stenen gooien naar de politie, enz.

Aanklager: Zijn al deze personen moslims?

Elisabeth: De meerderheid.

Advocaat: Wat wordt er bedoeld als u zegt: "Hoe vaak hebben we niet te horen gekregen dat de islam een godsdienst van vrede is" Is dit aanzetten tot haat of geweld?

Elisabeth: Ik heb niet de bedoeling om tot haat of geweld aan te zetten. We moeten geïnformeerd worden, mensen bewust maken, onze politici informeren en brieven schrijven naar de kranten.

Advocaat: Wat wordt bedoeld met "We willen geen seksuele apartheid, polygamie?"

Elisabeth legt dan de polygamie in de islam uit, en het feit dat dit een realiteit is in het Europa van vandaag.

Elisabeth vertelt tenslotte over de Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet, het absolute recht om meningen te uiten, als een fundamentele voorwaarde voor een gezonde democratie.

Op dit punt aangekomen, zijn meer mensen gearriveerd. Er zijn 18 zitplaatsen voor het publiek, er zijn in totaal zo'n 30-35 toehoorders.

———————————————————————————————

Update 11:06: Een belangrijk moment tijdens de zitting is het punt waarop de 'Umdat al-Salik wa' uddat al-Nasik', of The reliance of the traveller and tools of the worshipper, wordt uitgepakt in de rechtzaal. Het is algemeen bekend als Reliance of the Traveller, wanneer men eraan refereert.

Ze gebruiken de herziene uitgave (gepubliceerd 1991, herzien 1994), dat is "The Classic Manual of Islamic Sacred Law" Umdat al-Salik door Ahmad ibn al-Misri Naqib (d. 769/1368) in het Arabisch, met op tegenoverliggende pagina's de Engels tekst, voorzien van commentaar en bijlagen", bewerkt en vertaald door Nuh Ha Mim Keller. Dit is een gezaghebbende bron van de soennitische islamitische wet, want het is als zodanig gecertificeerd door de Al-Azhar Universiteit in Caïro.

De advocaat gaat door een aantal punten van de aanklachten, en stelt Elisabeth een paar vragen:

Advocaat: Je zei: "Moslims doden als gevolg van de Islamitische leer. Christenen doden ook, maar niet vanwege hun religieuze leerstellingen." Zijn er dan geen verzen in de Bijbel die aanmoedigen om te doden?
Elisabeth: Niet in het Nieuwe Testament, en niet actief in praktijk gebracht vandaag de dag.

De advocaat zet de doodsbedreigingen tegen Ayaan Hirsi Ali uiteen en de beveiligingsmaatregelen waar ze onder moet leven.

Elisabeth vertelt dan over de moord op Theo van Gogh, en de citaten uit de Koran die gebruikt zijn om dat te 'rechtvaardigen'.

Dan een paar vragen en antwoorden:

Advocaat: "Zijn er kindhuwelijken in islamitische landen?"

Elisabeth: "Ja, bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, Jemen, Afghanistan. Ook Ayatollah Khomeini beval pedofilie aan, en de huidige Iraanse president Ahmadinejad beveelt diens leerstellingen aan.

Elisabeth: Volgens de Islamitische wet, zijn deze huwelijken wettelijk en gerechtvaardigd.

Advocaat: Zijn lijfstraffen, zoals het afhakken van ledematen, een deel van de islamitische wet?

Elisabeth: Ja, dit is bijvoorbeeld beschreven in Reliance of the Traveler.

[De advocaat en Elisabeth hebben uitgelegd over het klassieke soennitische islamitische boek Reliance of the Traveller, waar ze ter plekke een vers exemplaar van uitpakken.]

———————————————————————————————

10:50: Tundra Tabloids is druk aan het live-bloggen, wat overgenomen wordt door Save Free Speech. Henrik Raeder Clausen is in de rechtbank aanwezig, en communiceert met KGS die dit alles doorgeeft. Henrik zegt dat de Oostenrijkse TV buiten de rechtszaal staat met een cameraploeg.

———————————————————————————————

09:34: Opening

De zaal biedt plaats aan 15 toehoorders, maar er zijn er 25. ATV en andere media vragen om commentaar, maar op aanraden van de advocaat zegt ESW: "Geen commentaar nu, na de hoorzittingen."

De rechter informeert ESW over haar rechten, dat alles wat ze zegt tegen haar gebruikt kan worden.

De officier van justitie maakt een korte samenvatting van de verschillende statements door ESW, genomen uit de context van acht uur hoorcollege (seminar). Buiten de context klinken ze onheilspellend, zoals met de uitspraak een "burka spook", hij vergelijkt haar uitspraken met die van Susanne Winter, dat Mohammed een kind van zes getrouwd was, evenals het risico dat we uiteindelijk een burgeroorlog riskeren.

De advocaat van ESW spreekt van de beginselen van gendergelijkheid, vrijheid van godsdienst, en het gebrek aan wederkerigheid die bestaat in de islam, bijvoorbeeld dat andere religies niet vrijelijk kunnen worden uitgeoefend in verschillende islamitische landen. Dat ESW in islamitische landen opgroeide en de situatie van vrouwen er direct heeft ervaren.

Hij legt verder uit dat de genoemde statements ernstig uit hun context genomen zijn, en dat sommige niet in het openbaar gedaan waren, en dus niet relevant zijn voor de zaak. En dat de volle acht uur aan opnames afgespeeld moet worden om de context te begrijpen.

Hij gaat zich beroepen op drie getuigen-experts die kunnen onderbouwen dat ESW de waarheid spreekt:

Wafa Sultan
Hans Jansen
Robert Spencer


09:53: De rechter vraagt of we praten over islamitisch extremisme, of over de islam als zodanig?

Elisabeth legt uit dat we over de islam te praten als zodanig, zoals vastgelegd door zijn geschriften, en citeert Erdogan, dat er geen gematigde islam is.

De rechter aanvaardt dat de tapes afgespeeld moeten worden.

Vraagt dan om over dat wij 24 uur per dag voorgelogen zouden worden. Elisabeth legt het concept van taqiyya uit. De rechter zegt: "Dat is uw interpretatie", waarop Elisabeth reageert: "Nee, dit is de canonieke interpretatie".

Volgende vraag is: "Is de islam in een permanente oorlog met het Westen?"

Elisabeth verwijst naar de geschiedenis en kranten die dat documenteren, en dat Jihad bij tijd en wijle een van de pijlers van de islam wordt beschouwd.

10:15: Er wordt gerefereerd aan het "boerka spook" verhaal

Elisabeth had een foto van een vrouw in een boerka genomen in de Meitlinger Hauptstrasse, Wenen, en vertelde erover in haar seminars. Het is moeilijk om erachter te komen waarom de officier van justitie dit beledigend vindt, om niet te zeggen:  illegaal. De verdediging vraagt erover. Elisabeth legt een paar dingen uit over vrijheid voor vrouwen -- alle vrouwen -- om zelf te beslissen.

Er wordt dan verwezen naar de debatten op de OVSE, waar ze kindermishandeling heeft besproken, en zegt: Christelijke kardinalen molesteren kinderen in weerwil van hun geloof; als moslims dat doen is het in lijn met hun geloof. Als achtergrond relateert ze aan het huwelijk tussen Mohammed en Aisha, zoals gedocumenteerd door verschillende auteurs in de Hadith.

Pedofilie wordt besproken, in het licht gezien van Mohammed die het perfecte voorbeeld voor moslims is, zoals vermeld in de Koran 33:21. Dat betekent dat alles wat Mohammed ooit deed of zei, wat in de hadith staat.

Elisabeth legt uit wat de hadith collecties zijn, hoe ze een onmisbaar onderdeel van de islam vormen, als gevolg van 33:21 en andere soera's. En benadrukt dat ze geen uitspraken verzint, maar slechts uit de canonieke Islamitische geschriften citeert.

10:34: De rechter opent een discussie over of hier nu "alle moslims" worden bedoeld,

Elisabeth zegt: nee, aangezien de meeste moslims niet weten wat er in de koran staat, die in een taal (Arabisch) opgesteld is die ze niet begrijpen, en dus hun vertrouwen in de imams schenken voor interpretaties. Een paar vragen en antwoorden:

Rechter: "Is iedere moslim een jihadist?"

Elisabeth: "Nee, beslist niet. Maar de Jihad is (wel) een verplichting voor moslims."

Elisabeth: "Bekeerlingen, niet de culturele moslims, zijn problematisch."

Elisabeth: "Dit gaat over de leer van de islam, niet over moslims."

Rechter: "U zei toch 'moslims' in de seminars?"

Elisabeth: "Ja, in de context die nodig is om de relevantie ervan begrijpen"

Rechter: "Welk percentage van de moslims zijn jihadi's?"

Elisabeth: "Dat weet ik niet. Niet de meerderheid. Hoewel één promille genoeg is om een probleem te vormen".

Dan wordt over het citaat "de islam is k** " gedebatteerd. Elisabeth wijst erop dat zij in discussie was, aan de hand van visuele citaten, of het al dan niet legaal zou zijn om te zeggen "de islam is k** ".  Dus, wat we hier bespreken is de meta-vraag: Is het wel of niet strafbaar om de wettigheid te bespreken van de uitspraak: "De Islam is k** "? ...

———————————————————————————————

Lees meer op Gates of Vienna.

Eerdere artikelen over deze zaak op HVV:
Elisabeth's Voice
Fjordman: Sharia-doelwit: Elisabeth Sabaditsch-Wolff
Alweer een "hate-speech" zaak in Oostenrijk

En natuurlijk de video van Pat Condell (met Nederlandse ondertitels):

dinsdag 2 november 2010

Landverraad

Cor Stoker

Oeps wat zeg ik nu weer, maar goed hier eerst even een definitie van Wiki “Landverraad is een verzamelnaam van misdrijven waarbij de externe veiligheid van een land in gevaar wordt gebracht. Hieronder vallen onder meer het doorspelen van staatsgeheimen aan een vreemde mogendheid en het medewerking verlenen aan een vijand in oorlogstijd (collaboratie).”

We gaan nog even verder en blijft u er even bij, want dit artikel zal enigszins als controversieel worden beschouwd, men kan het zelfs als smaad en laster beschouwen, maar soms moet je dingen scherp zetten om begrepen te worden.

Landverrader
Een landverrader is een persoon (of organisatie) die in een bepaalde situatie de loyaliteit aan zijn land verruilt voor loyaliteit aan de vijand. Een voorbeeld is een persoon die staatsgeheimen doorgeeft aan een ander land, of een staatshoofd dat voor een vijand op de vlucht slaat en zijn land aan deze vijand over laat. Iemand die tegen de staatsinrichting van zijn land is wordt soms ook als een landverrader beschouwd en tenslotte nog dit :

Aangezien de historische en juridische interpretatie van het begrip landverraad sterk afhankelijk is van de belangen van de bepalende institutie, alsmede de verdere loop van de geschiedenis, verdienen lijstjes van landverraders en landverradende instanties enige voorzichtigheid.

Nu is er een motie in de kamer ingebracht die op zijn zachtst gezegd controversioneel is of tegenstrijdig zoals u wilt en ook vanuit welke optiek je tegen deze motie aankijkt en ook hoe je tegen de Islam als religie of politieke doctrine aankijkt, opnieuw het zij niet vaak genoeg gezegd en gestipuleerd, het is niet meer dan een stelling, zeg maar ik laat me graag anderszins overtuigen maar dan wel graag met argumenten en niet met het cachot.

Ja zover is het al gegaan in Nedrigland, je vrijheid van meningsuiting en opvattingen moet op een goudschaaltje afgewogen worden, want voor je het weet is er wel ergens een gesubsidieerd clubje dat naar de rechter stapt en jouw vrijheid als smaad en laster beschouwd.

Maar nu tot het punt waar het omgaat, excuus voor het voorwoord, maar het was en is nodig om mijn gedachtespinsels even te verduidelijken, een Kamermeerderheid heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen geen doelstelling te maken van het tegengaan van de islamisering. Alleen de PVV en SGP stemden tegen en de Premier Mark Rutte had geen moeite met de oproep van de Kamer, maar vond hem wel overbodig. Volgens hem had hij al eens gezegd dat het tegengaan van de islamisering geen beleid is.

verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is

Dus als ik het goed begrepen heb mag de Islamisering dus gewoon doorgaan, het is volgens Mark Rutte en de VVD geen enkel probleem, sterker kamerbreed, behalve de PVVen SGP, zien geen enkel bezwaar in verdere Islamisering.

Je kan dit als landverraad beschouwen, want als men ziet wat er wereldwijd gebeurt, zodra ergens de Islam voldoende grond onder de voeten heeft, is het gedaan met het oude bestaan, maar voor onze “volksvertegenwoordigers” schijnt dat geen enkel probleem te zijn, men juicht het zelfs toe op een vreemde manier.
Is men horende doof en ziende blind, want overal zie je aanslagen op christelijke doelen, worden mensen bedreigd met de dood, vermoorden mannen op straat én plein public hun echtgenote omdat ze in hun “eer” zijn gekrenkt, erkent de Islamiet geen wereldse wetten maar alleen de wet van de Koran en toch meent men dat wie daartegen ageert een xenofoob is.

Laten we eens hypothetisch aannemen dat de Islam daadwerkelijk behalve een religie ook een doctrine is, een isme dat de wereld wil omvatten en dus overal zijn stempel op wil drukken, door ge- en misbruik te maken van onze democratische rechten, infiltratie in het systeem om het van binnenuit op te blazen en over te nemen.

Vijfde colonne
De vijfde colonne is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat er in een land of een andere eenheid bepaalde krachten aanwezig zijn die voor de vijand werken. De term suggereert een georganiseerde samenzwering die op instigatie van de vijand van binnenuit de weerstand probeert uit te hollen.

Deze omschrijving zou je dan naadloos op de angst voor de Islam kunnen projecteren , waarbij de toestroom van meer en meer Islamieten die niet participeren en integreren maar juist zich meer en meer manifesteren als éénheid die slechts één doel hebben, namelijk de Islam als prominente religie en doctrine in te voeren dan de nachtmerrie is van hen die minder gecharmeerd zijn van de cultuur omslag die hen wordt opgedrongen.

Sinterklaas, maar dan alleen zonder kruis op zijn mijter en het opdringen van het Suikerfeest, we worden bijna mal van al het halhal dat producenten menen te moeten propageren op hun producten om maar de Islamitische bevolking te aaien en te paaien, maar aan de dieren wordt niets gevraagd, die worden net als wij later, ritueel geslacht.

Wij zien overal om ons heen de uitwassen van de mislukte multicul, maar niet onze regenten die menen te regeren vanuit een ivoren toren en luxe Kamerzetels, zij beschouwen de nieuwkomers niet als pijnlijke brandnetels, maar als breekijzer om de opkomst van Wilders en zijn PVV af te remmen of op zijn minst te beperken.

Laat ik duidelijk zijn, zolang bijbels en kerken, christenen en joden in de meeste Islamitische landen vogelvrij zijn, zolang men in de Islamitische landen Israel het liefst gisteren de zee injoeg en zolang men humor, spot en cartoons op hun manier van leven, geloven alleen met geweld denkt te moeten pareren, dan wijs ik op mijn voorhoofd en denk ik welke gekken buigen hun nekken om vrijwillig als een lam het hoofd op het halhal hakblok te leggen.

Van mij mag ieder mens in God, Allah of de duivel geloven, mogen mensen zich bekeren tot hekserij, maar als men mij en mijn dierbaren gaat dwingen met hun valse liederen mee te zingen, dan zeg ik dat is de grens, dat is verlakkerij, dat is de bijl aan de wortels van de vrije seculiere democratie, dat is buigen voor tirannie en wie kent niet deze spreuk

Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen... Dan dooft het licht

Angst is een slechte raadgever, maar wie angst negeert heeft van de natuur niets geleerd, angst is ook een natuurlijke reactie op naderend gevaar, daarom zouden bestuurders eens aan de verjaagde en belaagde homo’s, joden, Ambonezen en Nederlanders de vraag moeten stellen waarom zij gevlucht zijn uit de wijk(en) in de rechtsstaat van (on)democratisch Nederland
Cor Stoker

reageren kunt u o.a op mijn weblog of op het forum de mooiste stek

maandag 1 november 2010

Eigen volk eerst ?!

Cor StokerZo ik heb meteen uw aandacht, want laten we wel wezen, de tekst “eigen volk eerst” is een beladen tekst, je kan er zelfs voor vervolgd worden, vreemd genoeg, want het is een doodnormale variatie op het hemd is nader dan de rok, hetgeen ineens een WEL geaccepteerde uitdrukking is en is gebleven.

Wat is er mis, met die kreet, trouwens Vol=Vol mag ook al niet, maar dat het ERG druk is, maf genoeg, mag dan wel weer wel, zo zijn er meer totaal onschuldige Nederlandse taalkundige uitspraken beladen geworden en zelfs strafbaar gebleken, maar mag je straffeloos een medeburger die PVV stemt wegzetten als een Bruinhemd, racist of fascist en tegelijkertijd roepen dat Wilders aanzet tot haat en tweedeling.
Links is kampioen bedenken van uitdrukkingen die als ze beladen worden, ineens “verboden” worden, zoals de term allochtoon, ingevoerd door de PvdA om nieuwe Nederlanders te omschrijven, er werden heuse studies aan besteed om te definiëren wie er WEL en wie GEEN allochtoon zou zijn, nu het woord ingeburgerd is, krijgt het ineens een beladen lading, want het zou aanzetten tot tweedeling.

Ik heb al vaker aangevoerd dat je nagenoeg iedere religie of religieuze sekte op de hak mag nemen, cabaretiers ,filmmakers, boekenschrijvers, cartoonisten, allemaal staken ze de draak met de kerk, de religie en of je dat smaakvol vond of niet, het kon, maar kan niet meer, want er is ineens een religie die korte metten maakt met spot en ook de rechtspraak steekt een spaak in het wiel van de vrije meningsuiting.

Maar terug naar eigen volk eerst, laten we eens kijken waarom de autochtone bevolking meer en meer genoeg heeft van de instroom en zich afkeert van de oude politiek om te gaan stemmen op de PVV zelfs als er geen buitenlander in hun wijk, dorp of buurtschap woont.

Veelal zijn het de ouderen die totaal gedesillusioneerd zich afkeren van de PvdA en het CDA, partijen waar ze traditioneel op stemden, want ze voelden zich verwant met deze confessionele partijen die voor gezin, solidariteit en sociaal beleid zouden staan en nu hun oude achterban letterlijk in de kou en hun hemd laten staan.

Leg het deze mensen eens uit, die vaak vanaf hun 15e jaar keihard hebben gewerkt, soms nog deels de oorlog hebben meegemaakt, hun hele leven trouw belastingen hebben betaald, niet in luxe en welvaart zijn opgegroeid maar iedere cent opzij legden voor later en nu ze van hun welverdiende pensioen/AOW willen genieten worden ze als oud vuil terzijde geschoven.

Voor de nieuwkomer(s) zijn er renteloze leningen tot 10.000 euro, worden er huizen beschikbaar gesteld, krijgen ze alle hulp en begrip, zijn er inburgeringcursussen, maar ook coaches, begeleiders, ondersteuners, juridische hulp, mogen ze weken en soms zelfs maanden terug naar land van herkomst voor vakantie enz. enz.

Maar Opa en Oma zitten in een tehuis te wachten op de (godgeklaagd) wekelijkse wasbeurt, is er geen tijd en gelegenheid voor een uitstapje laat staan een wandeling, zijn ze ineens kostbaar en niet kostbaar als bezit, maar als onkostenpost en weet de regering en overheden op een dubbeltje nauwkeurig te becijferen wat zij de maatschappij kosten, hetgeen ineens ondenkbaar en ongewenst is bij de Allochtonen die hier wonen, slechts de PVV maakte dat inzichtelijk.

Maar ook Truus en Kees, Henk en Ingrid, zien in hun dorp de voorzieningen verdwijnen, want hun woon en leefgemeenschap is ineens niet rendabel, verdwijnt de lokale buurtbus en zien ze hun dorpen, buurtschappen en wijken verpauperen terwijl in de steden en grote kernen megalonome miljoenen en soms miljarden slurpende projecten worden opgestart ter meerdere eer en glorie van de regenten en bestuurders van deze steden.

Ook voor hun kinderen wordt er nauwelijks iets georganiseerd en dan is het een hard gelag om te zien dat een stel raddraaiers die wijken onveilig maken en zich buiten de samenleving plaatsen wel mooie volledig betaalde excursies krijgen, een eigen jeugdhonk, muziek instrumenten of een sportvoorziening, terwijl zijzelf vervolgd en aangesproken worden als hun kinderen uit armoede en verveling in een schuur een bierfeestje houden.

Meten met twee maten is een vorm van discriminatie en positieve discriminatie is een leugen, want discrimineren kan nimmer positief zijn, dus mensen voortrekken omwille van hun af- en herkomst en niet vanwege hun kwaliteiten en parate kennis is per definitie de beste manier mensen te vervreemden van hun maatschappij want waarom moet je het liefst een lesbische, donkergekleurde, islamitische nieuwe Nederlander zijn om voorrang bij de sollicitatie te krijgen, daarmee bekwame hard studerende en welwillende gekwalificeerde mensen te passeren enkel en alleen omdat ze Nederlander van origine zijn.

Welk gezin geeft zijn buren hun nieuwe auto, beste kleren en de mooiste kamers van hun huis, om vervolgens zelf in het schuurtje te gaan wonen, omdat ze solidair zijn met de nieuwe buren die het minder hebben dan zij, nou simpel totaal niemand die bij zinnen is.

Terwijl wij als volk bewezen hebben solidair te zijn en diep in de buidel te willen tasten bij rampspoed en ellende, behandelt onze overheid en landsbestuur maar ook lokale bestuurders nieuwkomers alsof ze kleine koningen en koninginnen zijn, alles staat ten dienste van hen, een complete industrie verdient er een dik belegde boterham aan en Truus, Henk, Kees en Ingrid kijken met verbazing en verbijstering naar de steeds maar stijgende lasten en minder en minder wordende lusten en zo vermoord je de ooit zo geprezen solidariteit.

Maar wie de vinger legt op de etterende wond van voortrekken, meten met twee maten, omgekeerde discriminatie en opkomt voor zijn eigen mensen (ongeacht ras, huidskleur of religie) dus eigen volk eerst in woord en praktijk wil brengen is een verderfelijk mens, een gevaar voor de vreedzame samenleving en begeeft zich op een hellend vlak.

De Cohens en stampvoetende Pechtoldjes en dissidente CDA’rs verwerpen de kritiek, zij zijn namelijk de schuld van de tweedeling, zij zijn wars van iedere aanpak, want dat is zielig, het is zielig dat knaapjes met capuchons stelen en roven, intimideren en molesteren, we moeten begrip tonen voor hun problemen van ontworteling, we moeten onze cultuur vergeten en hun cultuur omarmen en als dat nog niet genoeg is moeten we op onze tenen lopen als we kritiek willen uiten op een dominante religie.

Een ieder gezond en welwillend mens komt op voor zijn eigen bestaan, wil best wat inleveren uit solidariteit, maar niet als die solidariteit onvrijwillig is maar onder dwang, intimidatie en vreemde religieuze wetten en regels afgedwongen wordt, dan ontstaat er haat en nijd en echt dat is niet de schuld van een terminologie “Eigen volk eerst”, maar meer vanwege het terzijde schuiven van de legitieme wensen, verwachtingen en rechten van het eigen volk, dat er generaties lang voor gewerkt en betaald heeft en zijn land ziet verloederen.

Een volk dichterlijk betichten en schofferen mag je alleen als dichter des vaderlands welkom in Nedrigland, waar wiens Neerlands bloed niet meer door de aderen mag stromen.


Columns van Cor Stoker

zondag 31 oktober 2010

Religie versus Democratie


Cor Stoker

Wie de laatste maanden het proces tegen Wilders heeft gevolgd, de Kamerdebatten en zich in de media heeft laten voorlichten over onze democratie en welke wissel de religie op onze democratische vrijheid van meningsuiting legt, kan niet anders dan constateren dat we gegijzeld worden door religieuze waan.

Volgens democratische beginselen zijn kerk en staat strikt gescheiden en hebben mensen recht op de vrijheid zaken aan de kaak te stellen, van mening te verschillen en zich te uiten, maar zolang we maar het eigen nest bevuilen is er niets aan de hand, maar bekritiseren wij een religie die de laatste decennia Europa overspoelt dan is Leiden in last.

De traditionele linkse partijen (die doorgaans historisch gezien nimmer iets met religie te maken wilden hebben, want religie is opium voor het volk) is het aan de kaak stellen van bepaalde groeperingen die zich op basis van religieuze gronden zich onttrekken aan de spelregels van de democratie, namelijk wel kritiek hebben op ONZE regels en wetten, maar geen enkele kritiek accepteren op hun religie en daarbij dankbaar misbruik maken van diezelfde regels en die ten faveure van hun eigen religie uitleggen, ineens discriminatie en tweedeling en dus verwerpelijk gedrag.

Je mag dikke boeken schrijven over de katholieke kerk en zijn misstanden, je mag iedere gereformeerde of hervormde geloofsgenoten en hun afwijkende regels aan de kaak stellen, satirisch, bespotten of op de man spelen, het maakt niet uit, dan is het vrijheid van meningsuiting en mag je de Paus gerust Popi Jopi noemen of pedofiele misstanden en misbruik keihard neersabelen, maar o wee diegene die uithuwelijken van bijna kleuters bespottelijk maakt die wacht hel en verdoemenis.

Over de Bijbel en de Thora zijn dikke lijvige werken geschreven, TV programma’s en films gemaakt, werden God en Jezus op de hak genomen het behoorde allemaal tot de vrijheid van de ongelovigen en criticasters en hoefde niemand voor zijn leven te vrezen.

Die tijden zijn veranderd, heel sterk veranderd, die bevochten vrijheid, waar bloed voor heeft gevloeid, waar dictators voor zijn verdreven en politieke systemen van onderdrukking zijn ontmanteld, hebben nieuwe burgers ineens de samenleving gegijzeld, want hun religie laat geen spot, satire en vrijheid van meningsuiting toe en buigen onze magistraten, bestuurders en regenten voor de druk van de onverdraagzamen die zichzelf presenteren als vredelievenden.

Neem nu het nieuwe boek De islam - kritische essays over een politieke religie levert meteen een aantal krantenartikelen op in Nederland en België met de titel die alles zegt Doodsbang voor boek over islam, waarin uit de doeken wordt gedaan hoe bang uitgevers, publicisten en medewerkers zijn om hun naam aan deze uitgave te verbinden.

Zo ver zijn we al gekomen, censuur, angst, schuilnamen en dat alles uit naam van de vredelievende, want wie kritiek heeft en zaken bij hun naam noemt is een ketter en dient in het vagevuur terecht te komen, gestenigd te worden en moet vrezen voor zijn leven en dat van zijn familieleden, omdat er wel ergens een fatwa over hen uitgesproken kan worden.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING en VRIJHEID VAN RELIGIE de laatste muilkorft de eerste.

Keer op keer moeten we aanhoren dat het beledigen van deze religie ongepast is, maar iedere kritiek wordt als een belediging beschouwd en dus staat deze religie op gespannen voet met ons democratische recht van vrijheid van meningsuiting en sterker nog zelfs met iedere andere vorm van religieuze uiting.

Welke schrijver, filmmaker, politicus die kritiek had en heeft op de ons bekende religies niet Islamitisch zijnde moet zich beschermen met bodyguards en voor zijn leven vrezen ??, geen enkele !! maar wee hem of haar die kritisch is over de religie der vredelievenden, die kan zijn borst nat maken en met een beetje geluk alleen een boete van een magistraat krijgen, maar vaker is het uiten van dergelijke kritiek een ongezonde bezigheid.

Wanneer kwam er een Poolse of Zweedse minister naar Nederland om zijn onderdanen die hier werken en leven te vertellen dat zij vooral éérst en vooral Pools of Zweeds moeten blijven, maar wel moeten integreren, niet dus maar vanuit Marokko en Turkije komt men doodleuk de nieuwe Nederlanders vertellen dat zij hun oude land niet mogen vergeten.

Als Nederlander had ik het recht Atheïst te zijn, was ik verzekerd van een vrije mening en mocht ik anderen bekritiseren zoals zij mij mochten bekritiseren, hebben we de inquisitie tegen ketters en ongelovigen afgeschaft en mocht ik uitkomen voor mijn mening.

Rechtsongelijkheid op basis van religie was onbekend, maar nu mag ik NIET met een pet of pruik op, op de foto voor mijn pas of persoonsbewijs, maar zodra je de Islam omarmt mag je als vrouw ineens verpakt in een hoofddoek ineens wel op het papiertje afgedrukt worden.

Over smaak valt niet te twisten en niet iedereen is gecharmeerd van bepaald taalgebruik, maar als Paul de Leeuw platvloers mag zijn, dan moet men anderen niet vervolgen omdat ze grof, of weerzinwekkend, of krenkend zouden zijn, dat is een persoonlijke perceptie, kwestie van smaak of lange en/of wat kortere tenen, maar niet een reden iemand te vervolgen en de samenleving te ontwrichten.

Kortom de Nederlandse zo geroemde tolerantie en verdraagzaamheid zijn gegijzeld door lieden die via wet, intimidatie en religieuze dwangneurose kortte metten hebben gemaakt met die vrijheid, trouwens hoeveel bedrijven hebben gebedsruimten voor Joden, Boedhisten, Katholieken en andere gelovigen……………….vreemd genoeg zult u deze niet snel kunnen vinden, maar voor die andere religie is het ineens een noodzaak.

Een democratie die zich laat ringeloren door een religie is geen democratie meer, maar een religieuze staat, waarin een schijndemocratie de seculiere staat heeft vervangen, iedereen is vrij om datgene te geloven wat hij/zij wil, maar binnen onze samenleving kan en mag het niet zo zijn dat je anderen dwingt om jouw religieuze wetten en regels BOVEN die van de rechtsstaat te stellen, dan stel je jezelf buiten die samenleving en is het verre van vreemd dat mensen die houding verwerpen en afwijzen.

Theo van Gogh werd door een fanaticus vermoord, anderen werd hun kritiek in hysterie gesmoord, zo werd en wordt de vrijheid van het woord in angst en achterdocht ondemocratisch in een religieuze waan van zelfcensuur minder en minder gehoord en dat vind ik nu pas echt ongehoord.

--
Columns van Cor Stoker

dinsdag 9 februari 2010

Maarten van Rossem, de redding van Geert!Maarten van Rossem heeft weer van zich doen spreken. De toehorende docenten waren kennelijk niet allemaal even rood als hij gehoopt had en dat is een goed teken.
Wel liep menigeen rood aan weg. Dat dan weer wel.

Geen idee of die toespraak van Maarten van Rossem ergens is na te lezen. Maar ik ben ervan overtuigd, dat die weer gedaan zal zijn vanuit zijn eigen socialistische tunnelvisie.
De man schijnt nog altijd nachtmerries te hebben over Fortuyn en kan zijn geluk niet op dat voor een groot publiek van zich af te mogen razen. Door een erkend psychiater zal hij zich niet willen laten redden. Als dat al zin zou hebben.

Weinig zal normaliter zuiverender werken dan je aantal toehoorders te zien slinken. Het zou tot inbinden moeten leiden en vooral tot nadenken, maar geen van beide zijn weggelegd voor de geïndoctrineerden. De botte bijl moet dan redding brengen, maar diegenen die je er mee wilt raken, zitten allang aan de koffie of spoeden zich daarheen, daar verwelkomd met de woorden:
"Dat jullie het nog zolang hebben uitgehouden!"

Zou Maarten al contact hebben moeten opnemen met Gerard Spong?

Het is natuurlijk niet onaardig over het hemelleven van huichelachtige Christenen te orakelen, maar wat tegenstrijdig dat willens en wetens niet ter sprake te brengen aangaande de Paradijselijke Hoerenkast die de muzelmannen zo opwindt.
En daar schuilt toch een inspirerend onderwerp in!
Wat dacht u van het mopje, dat het bij nader inzien niet zou gaan om 72 maagden, maar om een maagd van 72?
De befaamde humor der baardmannen in ogenschouw nemend, wordt dat natuurlijk lachen geblazen!

Zo doet ook het wijzen op de benarde positie van de vrouwen der Christenen nogal onbeholpen aan, terwijl het lot der vrouwen van diezelfde muzelmannen, die hij zo gaarne in bescherming neemt, oneindig veel beklagenswaardiger is.

Zou hij de moslims als publiek hebben gehad, dan had hij nog veel harder kunnen tieren.
Maar niet over HUN vrouwen natuurlijk...

De organisatie van de klucht noemde het spijtig, dat docenten zich gekwetst voelden, maar ja, gekwetstheid van gevoelens is nu eenmaal onmogelijk te voorkomen, luidde het excuus.
En zo is dat! Vertel Wilders wat!

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer, A. Pormes, stelde het als volgt:
"Van Rossems cynisme is een vorm van ultieme relativering waarin hij niets en niemand ontziet en alleen mensen aan het denken wil zetten”.

En zo wordt deze toespraak toch nog de redding van het proces dat Geert Wilders voor exact hetzelfde moet ondergaan.

Even Bram bellen!


TP

Welkom op de 6Mb blog

Welkom bij de 6Meibeweging blog

Deze blog is één van de vele activiteiten die de 6Meibeweging initieert om u en anderen te betrekken bij opzet en doelstellingen van de 6Mb.

U kunt reageren op de artikelen, columns, forum berichten enz. waarbij het vanzelf spreekt dat we ALLEEN die berichten en reacties accepteren die binnen het kader van de fatsoen- en algemene omgangsvormen acceptabel zijn. Scherp en hard mag, maar als u eens lekker wilt fulmineren/schelden doe dat voor de spiegel maar niet hier.

Kunt u zich vinden in de 6meibeweging, wordt dan lid van ons forum, maak anderen op ons attent en doe mee, de 6Mb is van burgers, voor burgers, door burgers, zonder een politiek manifest of dogma’s, maar een volksbeweging tegen de regentencultuur.

Doe mee en werp het regentenjuk van de particratie af en kies voor echte democratie.

Het Weblog 6Mb Team