zondag 30 december 2007

Oudejaarsdag Oliebollen Appelflappen

Oudejaarsdag Oliebollen Appelflappen

Beste mensen,

2007 is bijna voorbij, opnieuw een hectisch jaar, waarin veel gebeurd is, veel veranderingen en veel teleurstellingen, we staan aan de vooravond en op de drempel van een nieuw jaar.

De 6meibeweging is opgericht, geen vereniging, geen club met statuten en lidmaatschap, geen ballotage, geen bestuur, maar wel een groep mensen die niet langer politiek geketend willen zijn aan partijpolitieke spelletjes, besturen, of een ideologische bijbel, maar samen aan een ander, beter, eerlijker, oprechter NEDERLAND willen werken.

Natuurlijk kunnen wij geen ijzer met handen breken, verwacht van ons NIETS, wij verwachten van anderen dat ze meedoen, want alleen als wij SAMENWERKEN hebben wij als burgers macht, uw stem is er maar één, uw geluid stremt en dempt in de wereld van een kakofonie aan politieke geluiden en de propaganda machines van de media, aangestuurd door de zittende elite, maar als velen hun stem laten horen, dan kan men dat geluid onmogelijk smoren.

U hoeft niet de straat op te gaan, niet met spandoeken te lopen of wegen te blokkeren, het is veel simpeler, treed toe tot de hen die zeggen het is genoeg geweest, we zijn het zat om als onnozel stemvee en fiscale melkkoeien behandeld te worden en ondersteun onze/uw acties door simpel uw ondersteuning te geven of die aan anderen te vragen.

Laat uw stem horen, door artikelen te voorzien van uw mening, geef uw commentaar, participeer in discussie en initieer eventueel zelf email acties, ons forum, website en weblogs kunnen UW prikbord zijn, plaats er uw artikelen, mening of initieer een actie of plaats er uw berichten over misstanden, acties, dingen die U met anderen zou willen delen.

Wie zwijgt stemt toe, een oud gezegde, waar de politici dankbaar misbruik van maken, maar U hoeft niet te zwijgen, u kunt uw stem laten horen en ontdekken dat er MEER mensen zijn die uw mening delen, die zich niet laten censureren, die zich niet laten wegzetten, maar opkomen voor hun idealen, een beter, rechtvaardiger en democratisch Nederland, een land van, voor en door burgers, die betrokken zijn.

Ik geef u één enkele nieuwjaarswens mee, één goed voornemen, ZWIJG niet langer, maar neem deel en treed toe tot de 6meibeweging en participeer, anticipeer en reageer op de politiek, misstanden en maak van uw hart niet langer een moordkuil, samen staan we sterk(er), als éénlingen zijn we roepende(n) in de woestijn en laten we ons manipuleren door de propaganda van de media en hun politieke bazen, maar als groep kunnen we een vuist maken en een stem in het grote koor van ontevreden Nederlanders laten klinken.

Samen met U klinken wij graag op een goed, vruchtbaar en gezond Nieuwjaar, we hopen u allen in 2008 op één van onze websites te mogen begroeten of uw inbreng te mogen ontvangen, wij kunnen niet zonder u, kunt u wel zonder ons ? ………want alleen is maar alleen, samen staan we sterk.

http://www.de-stek.info/forum/index.php

http://6meibeweging.blogspot.com/

http://www.6meibeweging.nl/

http://6meibeweging-tp.blogspot.com/

http://corstoker-columns.blogspot.com/

EEN BRUISEND UITEINDE EN EEN FANTASTISCH 2008 GEWENST DOOR 6MB


vrijdag 28 december 2007

Nog even en het is het einde van 2007


Nog even en het is het einde van 2007


Nederland maakt zich op voor het volgende record, na het Sinterklaas en Kerstverkopen record, gaan we straks ook weer een record aan vuurwerk afsteken, maar het grootste record is de prestatie van een scrupuleuze elite die Nederland overlevert aan de Islamisering.

Wat begon als een veelbelovend jaar waar men 100 dagen naar de burger ging luisteren, werd een jaar waar meer en meer duidelijk werd dat we verder uitgekleed werden, meer vrijheden mochten inleveren en we de Multi-cul flauwekul dwangmatig kregen opgelegd.

Het betere Nederland van mooiprater Wouter Bos bleek weer eens een fopspeen, meer lasten, meer heffingen en minder in de buidel, wat gratis zou worden bleek een sigaar uit eigen doos, maar dat waren we al gewend, want niet zal wennen is dat we als autochtone burgers ons moeten schikken naar de allochtone dominante Islamgroeperingen.

We mochten NIET demonstreren in Brussel, waar een massale politiemacht rücksichtslos iedere potentiële demonstrant oppakte en de vrijheid van meningsuiting in Europa letterlijk monddood gemaakt werd, maar we mogen toezien hoe bezorgde burgers voor fascisten worden uitgemaakt en weggezet als een gevaar voor de samenleving.

We kregen een verdrag door de strot geduwd dat geen grondwet heten mocht, maar het wel was en is, we kregen zelfs te horen dat de Europese vlag vaker gebruikt moest worden voor om onze betrokkenheid met Europa te uiten, zelfs het volkslied is nog steeds op de agenda, maar de referenda werden afgewimpeld, hoezo democratie, hoezo de wil van het volk ?

De PvdAllochtonen was VOOR een referendum, maar nu ze regeren en uw stem binnen hebben gehaald wordt om die belofte niet meer gemaald, ach waarin hebben deze slinks lieden geen bakzeil gehaald, ze waren TEGEN Afghanistan, maar nu zijn ze voor en nog steeds hebben de meesten niet door dat deze partij alleen bestaat uit windvanen die ons het Bos insturen.

Doekle ging pardoes vloeken, hij zou Wilders wel eens mores leren, maar ook dat bleek gebaseerd op list en bedrog, maar we weten dat dat van (s)links mocht, want liegen en bedriegen, wapperen met steunverklaringen die er niet waren of valselijk waren verkregen, maakte links echt niet verlegen.

Bij de VVD doet Rita Verdonk niet meer mee, na alle chicanes en roddel en achterklap hebben tot haar verwijdering geleidt en voerde Mark Rutte een hopeloze strijd, hij werpt Kamp in de arena, maar de beste man blaat en praat alsof hij op een eiland staat, strijdbare taal maar alleen verbaal, want als het op daden aankomt dan is het bij de VVD ineens verstomd en akelig stil, want het zijn de baronnen die als regenten regeren wil.

We werden geconfronteerd met de kreet dat de “Nederlander niet bestaat” ook dat maakte menigeen kwaad, ook mogen we niet ageren en reageren op de steeds verder voortschrijdende Islamisering van onze samenleving, waar de (nog) steeds kleine minderheid meer en meer een stempel drukt op ons dagelijkse leven, maar onze regenten blijven in de Multi-cul flauwekul letterlijk zweven.

De files werden weer eens groter dan voorheen en ook het openbaar vervoer veroorzaakte bij menigeen grote onvrede, maar alles is transparanter geworden, althans als we onze regenten en bestuurders mogen geloven, die noemen alles transparant, al heb ik meer en meer het idee dat hun transparantie meer overeenkomsten vertoont met zwartgeblakerd matglas dan helderheid, maar ja het is nu eenmaal het modewoord van deze tijd.

Meer moorden, meer geschokte mensen vanwege gruweldaden, maar ook meer falende overheids- en rechts- en wetsdienaren, men maakt brokken en liegt of loopt te jokken, maar alleen de bevolking is geschrokken, zij gaan door en houden burgermeesters referenda, waar het volk mag kiezen uit poppetje B of A het is lood om oud ijzer, maar ze schatten ons niet wijzer.

Zaken worden geseponeerd, want men had de aanklacht verkeerd of niets van hun eerdere fouten geleerd, kinderen waren weer van een falend beleid van ettelijke instanties de klos, maar ze laten hun managers en klunsen niet los, alleen de mishandelde en beschadigde kinderen zijn de klos en ook op Eric O laat men alle pijlen en bijlen los, want barbertje moet hangen.

Scholieren en leerkrachten in opstand, politieagenten gaan staken en actievoeren, maar het gaat stukken beter, zeker weten, normen en waarden staan hoog aangeschreven en men vloog van hot naar her en maakte van Al Gore een held, men lette zoals gewoonlijk nimmer op het geld.

De Koningin orakelde over verdraagzaamheid en tolerantie jegens elkaar en streek daarmee Wilders in tegen zijn haar, maar geen woord over de onverdraagzaamheid van een religie die homo’s van daken willen gooien, alle vrouwen met hoofddoeken willen tooien of mensen ter dood veroordelen,.

Uit naam van de vredelievendheid zijn het de regering en de koningin die steevast de andere kant opkijkt en zwijgt over de intolerante houding van hen die anderen dwingen om naar hun pijpen te dansen en te zingen, want we moeten toch ergens beginnen en dus is uit het Haagse Zwakzinnige Binnenhof niets dan lof voor lieden die anderen de vrijheid van spot over Gods gebod verbieden.

Religie en religieuzen die onverdraagzaam zijn tegen anderen, die het zwaard opheffen tegen allen die hen een strobreed of humor in de weg leggen, die respect eisen en anderen zonder respect behandelen doen onze samenleving drastisch veranderen, het kostte al velen het leven, een religie die menigeen niet van vreugde of blijheid maar meer van angst doen beven, ook dat was in 2007 een gegeven waar we niet tegen mogen protesteren of ageren, maar als bijkomstigheid moeten accepteren, aldus besloten de gestoorde dames en heren.

Ineens was er een HUT die dachten ach guttegut, Nederland is verre van *ut we gaan een actie beginnen want dat moet kunnen, we leven immers onder de hunnen en dus gaan we de Koran promoten en oproepen dat men vooral hun heilige boek en verzen niet op de korrel zal nemen, men is door de kersttoespraak en de roeptoeters uit den Haag gesterkt, maar dat hebben vele Nederlanders in hun brievenbus zo aan het einde van dit jaar gemerkt.

Het was een jaar van proefballonnetjes, een jaar van loze en voze beloften, een jaar van soms ware schoften, zo braken we vele records en werd Bhuto door een vredelievende vermoord en werd er even niets uit het Haagse hof gehoord, maar troost u ik ben gestoord.

Ik wens iedereen het beste voor 2008, hopelijk worden we niet langer door onze regenten veracht en eindelijk eens met positief en constructief beleid bedacht, nadat we op het nieuwe jaar massaal een toost hebben uitgebracht.

donderdag 27 december 2007

Hizb ut Tahrir

Ook een fijne kerst gehad? Ik mag niet mopperen. Wel erg druk bezig geweest. Dat krijg je, als je je oude moedertje helpt verhuizen. Maar eindelijk is alles rond. Vanmorgen nog even voor het laatst in haar oude flat geweest. Om het huis leeg over te leveren aan de opzichter van Woonbron in Rotterdam. Nog een keer keek ik in de brievenbus. Ik vond nog slechts het ondertstaande pamflet over de Edele Koran. Ik heb het maar niet meegenomen naar mijn moeder. Zij heeft het op haar leeftijd al moeilijk genoeg te wennen in haar nieuwe flatje, vlak bij mijn zus en broer, zodat we beter voor haar kunnen zorgen.
Nee, dan kan ik beter niet met zo'n moslimblaadje aan komen. Moslims, zo zei zij veertig jaar geleden al, had men hier nooit binnen moeten halen. Zij ziet ze liever vandaag dan morgen vertrekken. En inderdaad kan men wereldwijd 'genieten' van de multiculturele verheffingen van deze godsdienst.
Wie nog altijd meent dat het allemaal wel goed komt met de integratie moet bijgaand pamflet maar eens lezen. Het is van de jongeren van Hizb ut Tahrir in Nederland. Een niet zo gezellige beweging. Jongeren dus. Er is nog een lange weg te gaan.

Hizb ut-Tahrir-demonstratie in Kopenhagen waarin moslims worden opgeroepen om het kalifaat te herstichten

Het pamflet:

Het verdedigen van de Edele Koran is een Islamitische plicht

Bepaalde personen in Nederland, gesteund door anderen, zijn vastberaden een film te maken over de Edele Koran. Verwacht wordt dat deze film in januari van het aankomend jaar uitgezonden zal worden op de Nederlandse televisie. Diegenen die verantwoordelijk zijn voor dit lasterwerk hebben verklaard dat het doel achter hun werk is om, zoals zij dat zeggen, het fascistische aspect van de Koran te laten zien. Alsmede om te laten zien dat de Koran haat en geweld zou prediken. Echter, deze film is slechts een onderdeel van een georganiseerde campagne, geleidt door bepaalde personen, tegen Islam en de moslims in Nederland, met als doelstelling de druk op de moslims op te voeren om hen weg te doen keren van hun religie. Dit, door misinterpretatie, verzinsels en door alles waar de moslims in geloven te lasteren.

Wij, de jongeren van Hizb ut Tahrir in Nederland, verwachten niet dat deze mensen en zij die achter hen staan, met wijsheid zullen reageren op onze roep, en zullen stoppen met dit werk dat in contradictie staat met de waarden van hun eigen ideologie en dat een groot aantal burgers van dit land probeert te vernederen. Maar onze hoop is dat de moslims zich als individuen en in groepen zullen bewegen om de symbolen van Allah (swt) te eren en om hun godsdienst te verdedigen.

O, moslims in Nederland!

Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, zegt in de Edele Koran hetgeen zoveel betekent als:

"En Hij heeft u reeds in het Boek (Koran) geopenbaard, dat wanneer gij hoort dat de tekenen van Allah worden verloochend en bespot, gij niet met hen samen zult zijn, totdat zij zich bezig houden met een ander onderwerp, anders zoudt gij hun gelijke zijn. Voorzeker, Allah zal de huichelaars en de ongelovigen allen tezamen in de Hel bijeenbrengen."

(Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera An Nisa'a 4, vers 140)

Dit betekent dat wij niet stilzwijgend toe zullen kijken bij de bespotting van onze religie en de bespotting van onze Edele Koran. Het is een plicht op ons om onze religie te ondersteunen en de Koran te verdedigen. Daarom zijn wij, de jongeren van Hizb ut Tahrir in Nederland, opgestaan en een campagne begonnen. Om de Koran te verdedigen en een weerwoord te bieden aan hen die proberen onze heiligdommen te vernederen. En om zo de campagnes die het beeld van Islam in dit land proberen te vervormen, tegen te houden. Daarom vragen wij u aan onze zijde te staan, en ons te steunen in onze campagne. Opdat onze stemmen gehoord zullen worden. Opdat de ononderbroken vernederingen gericht tot ons en onze godsdienst een halt toe geroepen kan worden.

O, moslims in Nederland!

Het stilzwijgen wanneer uw Koran vernederd wordt kan door sommige mensen begrepen worden als een teken van acceptatie. Ten gevolge waarvan zij voort zullen gaan in hun waan. Anderen zullen uw zwijgzaamheid beschouwen als een teken van zwakheid, ten gevolge waarvan hun haat voor en hun bespotting van uw religie zullen stijgen. Maar wij weten dat u nooit en te nimmer zult toelaten dat uw religie vernederd wordt! U bent sterk in uw geloof, en dat is waarom wij u vragen om deze moenkar (kwaad) terecht te wijzen en niet stil te zijn.

O, moslims, gezegend door Islam!

Geef gehoor aan onze oproep en werk samen met ons om de Koran te verdedigen. Zodat u het goede zult verdienen in dit leven en in het Hiernamaals.

"Zo zij het. Wie dus de heilige geboden van Allah eert, het zal voor hem goed zijn in de ogen van zijn Heer..."

(Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, soera Al Hadj 22, vers 30)

De jongeren van Hizb ut Tahrir in Nederland
2 Dhoel Hiddja1428
12 december 2007


Er wordt al meteen zonder enige onderbouwuing vanuit gegaan dat de film - het gaat natuurlijk over de aankondiging daarvan door Geert Wilders, maar die naam wordt nergens genoemd - een lasterwerk zal zijn. Je zou toch denken, dat zo'n edel werk als de koran niet te lasteren valt. Maar kennelijk is men daar niet zo zeker van.
Bepaalde personen zouden dus de druk op willen voeren moslims de islam de rug te doen toekeren. En dat, terwijl men verderop in het epistel meent dat de moslim sterk in zijn geloof is. Of heeft men daar toch minder vertrouwen in dan men doet voorkomen?
Afijn, ik heb geen wroeging dit schrijven niet aan mijn moeder gegeven te hebben, want de vraag om aan hun zijde te staan zou aan haar zeker niet besteed zijn.
Soera An Nisa'a 4, vers 140 zou haar ook al niet opbeurend in de oren klinken. Je voelt je meteen zo de mindere in onze democratie. En dat ligt niet in onze aard.

U kunt nog meer lezen van genoemde beweging, die streeft naar een kalifaat waar de sharia wet is, op o.a. onderstaande sites.

Nog een geluk, dat ik vergat haar brievenbus vlak voor Kerstmis te legen...

TP


expliciet

elsevier

indischebuurt

zeeburgnieuws

zaterdag 22 december 2007

dinsdag 18 december 2007

Hypocriet wildverdriet

Kamerleden dol op wild
DEN HAAG, maandag
Tweede Kamerleden blijken verzot op een stukje wild. Op zeker de helft van alle hoofdschotels die in het zogenaamde ledenrestaurant worden uitgeserveerd ligt een dampend hertenbiefstukje.

Zo maar een stukje uit de Telegraaf van maandag, waaruit de hypocrisie van onze regentenklasse weer eens overduidelijk blijkt, drukjacht verbieden, de burger opzadelen met de schade van een te grote populatie van wilde zwijnen die alles vernielen op zoek naar voedsel en levensgevaarlijke situaties op de wegen in en om de domeinen.

Dierenleed van mestvarkens die gefokt worden en veel stress kennen is schijnbaar geen punt, grote woorden over transport, behuizing, voedsel enz. die uiteindelijk toch echt gedood worden en op ons bordje als karbonade of speklapje terechtkomen of geëxporteerd worden.

Maar het afschieten van wilde VVV varkens, zoals de zwijnen soms ook wel eens genoemd worden, die frank en vrij in de natuur hun kostje bij elkaar hebben gescharreld, maar door afwezigheid van natuurlijke vijanden als populatie te groot worden, dat mag niet, dat is zielig, maar verhongeren en als potentieel gevaar voor de volksgezondheid (varkenspest e.d.) dat is niet zielig en schijnbaar geen enkel probleem.

Diezelfde dames en heren in de Kamer zijn er als de kippen bij om te eisen dat de minister van Landbouw draconische maatregelen neemt om varkens te ruimen bij de eerder genoemde fokkers, dan zijn beelden van honderden dode varkens in vrachtwagens ineens niet meer zielig, dan gaat het om de volksgezondheid.

Maar dat onze buren wel aan wildbeheer doen, dat het afgeschoten wild op hun bordje in de kamer geserveerd wordt, dat is ineens geen reden voor protest, Kamervragen, brede maatschappelijke discussie, dan schijnen de smaakpapillen het te winnen van de compassie met het arme afgeschoten wild, dan is bambi niet meer aaibaar maar een lekkernij, daarvoor staan de kamerleden graag in de rij en zijn met het St. Hubertus vee dolblij.

Diezelfde hypocriete houding heeft men met energie, kernenergie importeren is geen probleem, olie en gas uit landen die het met de mensenrechten niet zo nauw nemen, ook dat is ineens geen enkel probleem, daar gaan de dames en heren met verve gelijk een slalom skiër omheen, dan is ineens de welvaart en de staatskas nummer één en verdwijnen de principes door het afvoerputje van het geweten die zo mooi kamerleden heten.

Trouwens ik memoreerde het al vaker, men vliegt van hot naar her, reist de aardbol rond, uit naam van het milieu, men reist met de dienstlimousine en vergeet de trein, want onderscheid tussen het gewone volk en de regentenklasse moet er zijn, maar men is bezorgd om het leven van het wilde zwijn liefst bij een glaasje wijn.

Wilders wordt beschuldigd dat hij de politiek en de samenleving laat verwilderen, door zijn uitspraken, laat ik nu denken dat de dames en heren die regeren de opgelegde wetten en regels voor de burgers zelf keer op keer negeren en zich kostelijk met het wildgebraad amuseren en willens en wetens de noden en wensen van het volk traineren en schofferen.

Hypocriet verdriet, als men weer eens de krokodillen tranen van de bestuurders ziet, ze zijn geschokt, men is ontdaan, want men komt op voor het wild, terwijl de massa in de straat en wijken al jarenlang tot vogelvrij wild zijn verklaard en door een religieuze drukjacht uit huizen en winkels wordt verjaagd.

Een paar duizend wilde zwijnen afschieten zou in Nederland menig burger van een lekker stukje wildgebraad tijdens de feestdagen hebben kunnen laten genieten en dat tegen een betaalbare prijs, waarmee de natuur en zelfs de wilde zwijnen een dienst zou worden bewezen, maar voor simpele en doeltreffende oplossingen hoeven we bij de hypocriete regenten niet te wezen.

maandag 17 december 2007

Verwende Kereltjes

De heer Kesler van de KNVB presteerde het om de rechtmatige stakende agenten te kapittelen en te betitelen als verwende kereltjes, vergetende dat hijzelf de opperbaas is van een select groepje overbetaald miljonairs, wiens aanhang regelmatig steden onveilig maken en inzet noodzakelijk maken van de “verwende” kereltjes die hun weekend door mogen brengen om die aanhang in toom te houden.

Nu is oom agent allang gedegradeerd tot incasso buro van Spee en co en al jaren niet meer de vriend van de gewone man en vrouw, want die staan met hun klachten, gestolen fietsen en aangiftes al jarenlang in de kou, maar agenten zijn verre van verwende kereltjes.

De verwende (dames en) kereltjes uit de tweede kamer, hebben zichzelf wel een douceurtje gegeven vanwege het steeds duurder wordende leven, maar ze zijn hun lansknechten even vergeten en willen hen met een fooi het bos insturen, maar ja dat heb je nu eenmaal als er een Boskabouter die Nederland zoveel beter zou maken over de centjes gaat en Binnenlandse zaken hem naar de mond praat in onze asociale welvaartstaat voor grootverdieners en zakkenvullers.

Verwende kereltjes zijn die grappenmakers die van onze belastingcenten naar Bali vlogen en de kluit bedonderen met een resultaat dat geen resultaat is, want op Bali heeft men een akkoord bereikt waarbij een akkoord van 2 jaar terug over een paar jaar als basis zal dienen voor een dan te bepalen akkoord en een applaus klaterde op en alle media roemden de “daadkracht en het resultaat” van een bijeenkomst, waar dus niets bereikt werd, hoezo volksverlakkerij.

We beleven een wereldwijde parodie op des keizers kleren, men vliegt met vliegtuigen vol delegatie leden uit alle landen van de wereld naar Bali, om daar na dagenlang delibereren en debatteren, oreren en demonstreren, (ja,ja ook de demonstraten werden ingevlogen) een besluit te nemen dat besloot dat men over twee jaar hopelijk iets te gaan besluiten.

Verwende kereltjes kent men ook in Europa, waar de leiders en hun vertrouwelingen het verdrag gingen tekenen dat geen grondwet meer heten zal, maar het wel is, men vloog van alle Europese Steden met hun turbojets naar Lissabon en Brussel om iets te tekenen, dat door minstens 2 volkeren afgewezen was, maar daar hebben regenten nu eenmaal standaard maling aan.

Europa heeft nu een verdrag dat geen grondwet heten mag, maar een referendum is bij voorbaat uitgesloten, aldus hebben de leiders besloten, in een onderonsje heeft men de eigen grondwet verkwanseld voor een verdrag en hoera we hebben ook meteen weer een vlag, die vier mag wapperen op openbare gebouwen en ook het volkslied dat er niet is, gaat men straks vrolijk introduceren bij de officiële bijeenkomsten van deze louche club van verwende dames en heren.

Ook hier opnieuw de parodie op de nieuwe kleren van de keizer, maar zijn wij als volk dan zoveel wijzer,……………nee dus, we accepteren het zonder morren, geen blokkades, geen demonstraties en geen massa’s mensen die opkomen voor hun burgerlijke rechten en wensen, we accepteren alle fratsen van hen die ons erfgoed verkwanselen, zonder dat ze ons met bullenpezen ranselen.

We hebben tenminste één geluk de bullenpezen bedieners, de dienders staken en zullen dus ons met hun frustraties, zoals tegen de stakende jeugd, niet kunnen raken, maar u vindt het niet erg hé als ik van dit soort taferelen en verhalen soms lichtelijk moet braken

Oh het milieu, dat arme moedertje aarde, dat opwarmt als men ze mag geloven, als we niet oppassen met onze uitlaatgassen dan zal het hele westland moeten verkassen vanwege de stijging van de zeespiegel en om dat te voorkomen, laten ze nog maar eens duizenden illegalen hier komen wonen, wordt de heilige koe nog wat meer belast, betalen we ons bont en blauw en met een kleine stroomstoring zit meteen een groot deel in de kou, maar ze hebben alles in de hand deze verwende regenten van fabeltjesland genaamd Nederland.

Maar de verwende kereltjes strooien de miljarden in het buitenland met kwistige hand, zo worden des keizers kleren aan de massa getoond en roepen de media om het hardst dat het toch een mirakel is zoals de garderobe weer een geheel nieuwe trend heeft ingezet, want we planten bomen en beschermen bossen, we schenken miljoenen aan verre oorden, maar aan de problemen in eigen land, besteden we liever geen woorden.

Verwende kereltjes zitten bij de media, zij praten de regenten na, met hun vorstelijke salarissen en vergoedingen, zij dulden geen tegenspraak van bloggers en webloggers, noch van fora, zij doen allang niet meer aan onafhankelijk onderzoek, maar zitten op hun troon en zetten de politieke toon, rechts is slecht en gevaarlijk, links is sociaal en bewogen, zo worden zelfs gewelddadige linkse acties en aanzetten tot haat door de verwende kereltjes aan de mediatop goed gepraat.

Stijgende voedselprijzen, energie en levensonderhoud laat de Haagse verwende kereltjes koud, want de elite gaat heerlijk bij elkaar op (media)visite, hebben hun eigen scholen, vliegen van hot naar her en als het is gedaan met het politieke handwerk, dan gaan ze publiek cashen door lezingen te geven a la Clinton en socialist Blair, of nemen een bestuurlijke functie, want als verwende kinderen zal een recessie of koopkrachtdaling hen zeker niet hinderen.

Wel hebben ze een hekel aan de waarheid, die betitelen als een leugen, uit zijn verband getrokken of als klinkklare onzin, want aan heldere duidelijk taal hebben ze een broertje dood, want de verwende dames en kereltjes zien ons alleen als stemvee, die het niet begrijpen en ze zullen het allemaal nog wel eens komen uitleggen, met een 100 dagen toer, want om u en mij geven de verwende dames en heren echt geen moer.

donderdag 13 december 2007

Charles Johnson: The Dan Rather of the Blogosphere? by Baron Bodissey

Charles Johnson: The Dan Rather of the Blogosphere? by Baron Bodissey

Readers of this blog are probably already aware of the ongoing 'blog war' between Little Green Footballs (LGF) and Gates of Vienna/Center for Vigilant Freedom (CVF). Baron Bodissey has now published an article over at Gates of Vienna to conclude the Gates of Vienna/CVF side of the story. The article is reproduced in full below:


Charles Johnson: The Dan Rather of the Blogosphere? by Baron Bodissey

Remember this?

[Note on Gates of Vienna blog refers to a image "This image was removed at the request of Charles Johnson. The original showed the "Killian Memo" purpotedley from 1973, superimposed over a document created by Microsoft Word in 2004"]

This is the infamous “Killian Memo”, the blatantly forged document that discredited Dan Rather and CBS News during the height of the 2004 presidential campaign. If this hoax had been deployed prior to the emergence of blogs, it would probably not have been discredited before election day, and might have changed the course of the election.

This image was the iconic representation of the success of bloggers in fighting dishonest smears coming from Big Media. It showed that even the most prominent liberal stars of TV news were vulnerable to an internet investigation involving hundreds or thousands of independent volunteers working and communicating via their computers.

It exposed the arrogance and unaccountability of outfits like CBS, and awakened the hope that they might become answerable for their bias and errors. If newspapers and television could be held to enforceable standards of accuracy — without any dependence on ombudsmen, in-house review boards, peer standards committees, or any of the other devices through which the modern news industry pretends to police itself — then “truth in journalism” might become a real possibility.

The
downfall of Dan Rather in the fall of 2004 was brought about by the hard work of a lot of ordinary people, by men and women without any J-school credentials or experience in the field. It was a triumph of a new form of media.

And Charles Johnson of
Little Green Footballs was the hero of that triumph.

* * * * * * * * * * * * * * *

Needless to say, Mr. Johnson wasn’t the only star of the show. The initial exposé of the Killian memo came from
Free Republic. Other prominent bloggers were in the thick of it doing important work, including Power Line, Michelle Malkin, Roger Simon, and Instapundit. Bill at InDC Journal played a crucial role when he contacted an expert on typewriters who made mincemeat of the CBS in-house expert’s laughable assertions. Many other smaller blogs, commenters, and forum posters contributed to the effort. It truly was “an Army of Davids”.

Here’s how
National Review summed it all up the following year, after the founding of Pajamas Media:

Pajama-Clad Revolutionaries

A year ago, Jonathan Klein, current president of CNN,
airily dismissed the bloggers who dethroned Dan Rather. “These bloggers have no
checks and balances… You couldn’t have a starker contrast between the multiple
layers of checks and balances [at 60 Minutes] and a guy sitting in his living
room in his pajamas writing.”

Of course, it wasn’t so long ago (25 years, to be
exact) that CNN was the new media outlet on the block. And the neighborhood kids
turned their noses up at Ted Turner’s brainchild. Broadcast newshound Sam
Donaldson derided CNN as the “Chicken Noodle Network.”

Time, you see, not only heals all wounds. It heels all
mavericks, making top dogs out of underdogs.

The underdogs of our time, journalistically speaking,
are bloggers. And the online unraveling of Rathergate was their first
unmitigated triumph.

One of the bloggers who led the charge against Rather
is Charles Johnson, proprietor of the curiously named Little Green Footballs.
Shortly after this triumph, Johnson joined forces with another popular blogger,
Roger L. Simon, to form (thumbing their noses at Klein and all other doubters)
Pajamas Media.

[…]

It’s their contention that blogging has demonstrated
journalism isn’t rocket science, nor is it even medicine or law, requiring
highly specialized training over a long period of time. Rathergate, the Jayson
Blair scandal, and other major media slip-ups too numerous to mention revealed
that the mainstream media have no magical wardrobe.

[…]

…Johnson and Simon consider the entire blogosphere
their fact-checkers. This is a sacred tenet among many bloggers. If a blogger
makes a mistake, readers will call him on it right away, either via comment or
email. And the blogger is honor-bound to correct it immediately and
clearly.

Instead of relying on a few overworked editors to
fact-check every story, bloggers count on thousands of other bloggers to, as
they like to say, “fact-check their a**.” Bloggers, in other words, lean on the
collective knowledge of the entire Internet rather than a handful of
elites.

Johnson and Simon claim that, like most bloggers, they
will not hesitate to own up to errors. In their view, more established media are
too arrogant and hidebound to admit many of their mistakes.

This is the ideal that we all try to live up to. This is what got Dymphna and me
into blogging.

Wretchard at the
Belmont Club was our primary inspiration, but Charles Johnson was up there at the top of the list of people who set the example.

* * * * * * * * * * * * * * *

What does “fact-checking their a**” mean?

During Rathergate it meant that an insistent buzz from thousands of small internet sources and several large ones kept CBS from riding out the Killian memo hoax. The blogs got inside CBS’
OODA loop and kept them off-balance, leaving then unable to mount a successful defense.The blogs had the facts on their side, but the distributed intelligence of the internet was the informational framework that made their efforts successful. The new media changed the communications landscape in the same way that the invention of the printing press did in the 15th century, bypassing an established hierarchy and opening the field to newcomers.

The blogs that emerged in these new media lived or died based on how closely they stuck to the truth. A neophyte blogger quickly discovers — as Dymphna and I did repeatedly — that any errors of fact are punished instantly from multiple sources. Respect and credibility depend on responding promptly to errors and correcting them with updates.

When dealing solely with opinions, none of this matters, but as soon as a blogger drops a factual assertion into his argument, he comes under the scrutiny of knowledgeable readers who are alert, ready to respond, and never seem to sleep.

My first stumbles taught me to check my facts, and my accuracy has improved. But human error always creeps in, especially when I have prejudices and blind spots that predispose me not to see the facts.

Self-correction is difficult. When I say to a commenter or an emailer, “You’re quite right,” and post an update, it’s painful and embarrassing, but it pays off over the long term.

* * * * * * * * * * * * * * *

So what has gone wrong with this process as it applies to the conflict with LGF about Vlaams Belang and Sverigedemokraterna?

As
mentioned yesterday, Charles Johnson has left standing a number of erroneous posts on these topics, without posting a public retraction or correction. These are not mere opinions, nor interpretations of photos or rat cartoons. These are actual errors of fact, ones that can be easily confirmed as false if anyone bothers to look up the cited sources.

So why has fact-checking failed in this case?

- - - - - - - - -
The evolution of the blogosphere propelled a number of accomplished bloggers to the top of the heap. Thorough coverage of important issues, good writing, and a reputation for being scrupulous with the truth have given the major players their well-deserved traffic and reputations.

However, an unfortunate side effect of blog fame is the potential for the same kind of unaccountability that has become endemic in the mainstream media. If a blogger can count on maintaining his traffic and popularity, at least in the short term, then natural corrective influences become less important.

A smaller blog simply can’t afford these luxuries, but the risk is there for any blog that becomes large enough.

* * * * * * * * * * * * * * *

So how well does the Dan Rather analogy apply to Charles Johnson and Little Green Footballs?

Some aspects of Mr. Rather’s situation seem quite apt. Consider what the
The New York Times wrote in the wake of Rathergate, after CBS’ investigative panel issued its report:

Over the next week or so, CBS News issued a number of press
statements and “CBS Evening News” reports that staunchly defended the Sept. 8
segment despite increasingly strong indications that the reporting for the
segment was flawed. The panel finds that these statements and reports contained
numerous misstatements and inaccuracies. Moreover, the panel finds that once
serious questions were raised, the defense of the segment became more rigid and
emphatic.


But other aspects of the CBS debacle differ from the LGF situation. LGF has no Mary Mapes to take the fall for any errors. There is no corporate board which can ease Mr. Johnson out when he becomes embarrassing. He may suffer an attrition of traffic over the long haul, but it’s also possible that his popularity is independent of any fidelity to the truth, and that he will continue to flourish.

So the analogy, though instructive, is incomplete. This leaves open the possibility of a different denouement than emerged from the whole sordid mess at CBS.

* * * * * * * * * * * * * * *

What are the options for Charles Johnson, or for any other prominent blogger who makes significant factual errors?

I see the same three possibilities that faced Dan Rather when the forged Killian memos were exposed:

  1. Acknowledge the errors and accept responsibility for them, even though they were committed by subordinates. This was not the road taken by Mr. Rather.
  2. The infamous “fake but accurate” defense, which acknowledges that the “facts” were bogus, but asserts the underlying truth of the accusations. Dan Rather attempted this strategy, but it never gained any real traction, not even in the MSM.
  3. Stonewalling. This was the method most favored by Mr. Rather, and which he persists in to this day, as witnessed by his lawsuit against CBS.

So far Charles Johnson has preferred option #3, failing to take up any of the suggested corrections posted here yesterday.

But I’m optimistic that this situation might change. After all, Mr. Johnson gained a well-deserved reputation for ferreting out the truth, and letting the chips fall where they may.

* * * * * * * * * * * * * * *

This is the final wrap-up of the conflict between CVF and LGF over the issues of
Counterjihad Brussels 2007, Vlaams Belang, and Sverigedemokraterna. All the research has been done, the refutations have been posted, and the links are collected together in one place for archival purposes. Anyone who is interested can now look at all the information and make up his or her own mind.

Moving past these issues opens up the opportunity to examine the evolution of the blogosphere.

The internet evolves at an astonishing rate and in unpredictable directions. A lot has changed in the last three years. Big blogs are still important, but thousands of small niche blogs (like Gates of Vienna) have emerged, and are following new strategies and employing new modes of organization.

The distributed intelligence of the internet is expanding to include different functions. Blogs and forums emerge out of other kinds of structures, or form independently and become associated with them. Such structures may include activist organizations, non-profit foundations, interest groups, and political parties. On the blogs and the forums talk still rules, but other organizations are engaging in various forms of action.

As the pragmatic and action-oriented forms of organization collide with the more idealistic world of “pure” blogging, conflict becomes inevitable. It is inherent in the tension between maintaining a principled stance and actually taking effective action.

From these conflicts we can learn and grow stronger.

This is what CVF is all about. Times have changed. The blogosphere has moved on. The center of gravity has shifted into different structures, and the changes continue.

Come mothers and fathers
Throughout the land
And don’t criticize
What you can’t understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is
Rapidly agin’.
Please get out of the new one
If you can’t lend your hand
For the times they are a-changin’.
— Bob Dylan, from
The Times They Are A-Changin’

Deze tekst staat hier ter ondersteuning


maandag 10 december 2007

Politieke retoriek maakt menig burger ziek

Waarom de zogenaamde Babyboom generatie hun zuurverdiende kapitaal opmaken en niet langer de graaiende en klauwende staatsroofridders hun bezit willen zien afromen en hen bestraffen voor een zuinig leven en de leegloop aan goed opgeleide talenten.

Stel je bent 55 of ouder en je hebt in een tijd van enorme schaarste een destijds bijna onbetaalbaar huisje gekocht tegen een rente die alsmaar steeg, je werkte over, je nam er een baantje bij en je zag af van een paar vakanties, je verhuisde een paar maal en door je inspanningen en opknappen van de eigen woning verkreeg je een leuk kapitaal op papier.

Want een stapel stenen en een stukje grond kun je niet eten, hoogstens kon en kun je geld lenen op dat bezit, maar leningen moet je ook weer afbetalen, dat wordt helaas maar al te vaak vergeten.

Iedere keer als je je huis verkocht en je een ander huisje kocht streek de staat voor het niets doen 6% overdrachtsbelasting op, na uiteraard eerst je inkomen te hebben belast en vervolgens via de OZB en kapitaalsbelastingen je spaar tegoeden te hebben afgeroomd.

Heb je je huisje vrij en ga je dood, staat de staat opnieuw klaar je fiscaal een poot uit te draaien met de successierechten die men dan weer heft na alle heffingen die je al je levenlang betaald hebt. Blijft er een weduwe of weduwnaar over dan mag die aftikken en met een beetje pech wordt die dan gedwongen het eigen bezit te verkopen om de staatsrovers hun deel te kunnen geven.

Waarom zouden ze nog langer zuinig zijn en niet cashen, want met een beetje pech mogen straks mensen die NIMMER betaald hebben aan de AOW gewoon de volle 100% incasseren en ziet de Babyboomer die een aantal jaren in het buitenland heeft gewerkt echter wel zichzelf bestraft worden met 2% korting per jaar op de AOW dat hij/zij niet in Nederland was.

Ook zij lezen de schandalige berichten dat Bejaarden geen koekje meer bij de koffie of thee krijgen, opgezadeld worden met verhoogde lasten voor de zorg (als ze het kunnen betalen, want als je niets hebt, betaalt de gemeenschap het wel), dat men ineens gepeperde rekeningen krijgt voor de was en meer van dit fraais dat men in het Haagse gekkenhuis bedenkt.

Tegelijkertijd lezen ze dat de miljarden in andere landen ruimhartig en gul worden rondgestrooid en zijn zij niet langer van plan om de financiers en melkkoeien te zijn voor een grijpgrage overheid die hen al hun levenlang het leven zuur maakt.

Dus men gaat cashen, verkoopt het huis, incasseert de opgebouwde pensioenreserves of spaarloonregelingen en gaat potverteren, genieten nu het nog kan, want de Nederlandse staat slacht namelijk per definitie liever de kippen met de gouden eieren dan dat ze deze koesteren, als smeermiddel en motor van de economie en welvaart in eigen land.

Waarom zuinig zijn, want wie wat bewaart die heeft wat, maar wie niets heeft krijgt wat, dus waarom nog langer dralen. Als het op is laat je gewoon anderen de rekening betalen, dat hebben de Haagse Regenten dan bereikt met hun inhalige praktijken en het keer op keer belasten van hen die keihard hebben gewerkt voor een betere toekomst en met lede ogen aanzien hoe hun vergaarde spaarpotten één voor één afgeroomd worden.

Nee dan kun je beter gaan potverteren en als de poen op is en je hebt lekker genoten van de goede dingen des levens, dan meld je je gewoon platzak aan en voegt je bij het leger van profiteurs en minder bedeelden die deze overheid en regeringen hebben gekweekt, want spaarzaamheid en hard werken is allang geen deugd meer, maar een bezoeking en voor straf neemt de staat je je gespaarde centen en kapitaal af. Dus wie geeft ze ongelijk?

Het geneuzel over de kosten van de vergrijzing komt ons de strot uit, want ieder kind van 10 had kunnen weten, dat als er een geboortegolf is geweest, dat diezelfde geboortegolf eens oud en grijs wordt en als regeringen jaar in en jaar uit decennia lang daar GEEN rekening mee hebben gehouden, dan hebben ze de elementaire kennis van het huishoudboekje nimmer bezeten en regeerden zij met het overbekende gat in hun hand.

Het laatste is een open deur intrappen. De Staat liet haar schulden maar oplopen en schoof de problemen alleen maar voor zich uit, zoals men ook de problemen van de integratie en segregatie van Nederland voor zich uitschoof, het verkeersprobleem, de vergrijzing, de scholing, de gezondheidszorg, men brak meer af dan men opbouwde en speelde liever Sinterklaas in het buitenland of speelde mooi weer van de opbrengsten van het dwangmatig privatiseren.

Niet vreemd dus dat de babyboomers aan het potverteren zijn, trouwens veel jonge goed opgeleiden zeggen ook dag met hun handje. Wat achterblijft of ervoor in de plaats komt, levert geen soulaas, hoogstens dat men aan de immigratie- en naturalisatiediensten en de advocatuur kapitalen opstrijkt.

Met de huidige beurs, alsmede de hypotheek en geldmarkt is een crisis niet ondenkbaar en als onverhoopt de inflatie doorzet, de rentes gaan stijgen, dan pas is Leiden echt in last en zullen vele Nederlanders ineens geconfronteerd worden met een sterk dalende koopkracht, financiële problemen en een staat die op veel te grote voet leeft en maar niet presterende burgers laar binnenkomen, die een beslag leggen op de al krappe middelen en zorgstelsel, ten koste van de eigen burgers.

Miljarden worden er jaarlijks verspild, letterlijk over de balk gesmeten, stokpaardjes en politieke ambities om in de geschiedenisboekjes te komen, schijnen belangrijker te zijn dan orde op zaken te stellen, daadkrachtig op te treden en echte besluiten te nemen om Nederland gezond en weerbaar te maken in tijden van achteruitgang. Daar hebben ze in Den Haag helaas nog nooit van gehoord.

Bedenk ook dat straks Rutte van de VVD ineens ferme en stoere taal gaat uitslaan, maar dat diezelfde VVD één van de pijlers is geweest in de afgelopen regeringen die dit beleid en resultaat gestalte hebben gegeven, het is dus de vos die de passie predikt en medeschuldig en verantwoordelijk is voor de staat van ons dierbare land en uw en mijn inkomen.

Het stuivertje wisselen in de Haagse Kaasstolp met de beroepspluchezitters die zich verschuilen achter hun politieke onschendbaarheid, pikmeer arresten en totale minachting van de wensen van de burgers is een uitstekend voorbeeld van dat we geen democratie maar een particratie hebben en alleen zij die doordringen tot de selecte elite in Den Haag bepalen het beleid en niet de burgers, die slechts stemvee zijn en melkkoeien voor hun spilzucht.

Wij vragen ons af wanneer de burger wakker wordt en zegt: "Het is genoeg geweest" en het juk van de zogenaamde coalitiepartners afwerpt en zich realiseert, dat ongeacht op wie je in de Haagse Kring stemt, je nooit vlees of vis krijgt, maar een opgewarmde lauwe hap van een onsmakelijke stamppot, waarvan iedere geur, kleur of smaak verdwenen is in de vele concessies die de regenten elkaar geven om maar te kunnen regeren.

6mb© - cor stoker

zaterdag 8 december 2007

Kernenergie NEE Bedankt

Kernenergie NEE Bedankt

Lange wachttijden dreigen voor duizenden kankerpatiënten verspreid over de wereld omdat een kernreactor in Canada die radio-isotopen levert voor hun onderzoeken, is stilgelegd. Voor Nederland worden geen problemen verwacht.(ANP)

Een ietwat ondergesneeuwd berichtje dat door het andere nieuws werd overschreeuwd, maar wel degelijk onze aandacht verdient en iedereen eens aan het nadenken zou moeten zetten.

Kernenergie is gegijzeld door milieuactivisten en in de ban gedaan, maar honderdduizenden en wellicht zelfs miljoenen mensen worden met radio-isotopen afkomstig uit deze vervloekte en gedemoniseerde centrales geholpen en dat niet alleen.

Windmolens vervuilen massaal de horizon, ze veroorzaken geluid, zijn duur in het onderhoud, kosten enorm veel energie om ze te produceren en te laten functioneren en zijn onbetrouwbaar omdat de natuur nu eenmaal niet op commando de juiste hoeveelheid wind oplevert.

We halen heel hypocriet stroom uit het buitenland opgewekt door kerncentrales, kolenvergassers enz. enz. maar daar horen we de milieuactivisten wijselijk niet over, nog gekker is het als we bedenken dat als er ooit een gek een geslaagde aanslag pleegt op Pernis de schokgolf tot in Groningen zal zijn te voelen en om de milieu effecten maar te zwijgen.

Het wordt zelfs nog gekker, we kappen massaal bossen of verwerken enorme hoeveelheid VOEDSEL om aan BIO brandstof te komen, terwijl in de wereld hele volksstammen honger lijden en wij de rekening zien stijgen van onze voedsel aankopen omdat er schaarste wordt gecreëerd, waar Kernenergie de ideale vervanger zou zijn.

Tegenstanders roepen hel en verdoemenis, waarschuwen over straling, maar ook dat van kernenergie wapens gemaakt kunnen worden, grappig dat ze niet massaal de straat opgaan om te demonstreren tegen kunstmest, want als je dat goedje mengt met wat andere ingrediënten heb je wel een enorm explosief product dat al verschillende malen succesvol bij aanslagen is gebruikt en zijn vernietigende werking heeft bewezen.

Onze regenten neuzelen over fijnstof, roetfilters, milieuheffingen, noem het maar op, maar Kernenergie is ondenkbaar, dankzij de zwaar gesubsidieerde milieulobby’s en activisten die in hun milieuvervuilende lelijke eenden en trabanten vanuit hun kraakpanden de samenleving gijzelen en voor ieder groene kikker of vermeende boomklever nieuwbouw en wegenaanleg traineren of saboteren.

Natuurlijk is Kernenergie een energiebron met gevaar, maar wie zich realiseert dat de geneeskunde allang niet meer zonder radioactief materiaal kan, dat het kankerpatiënten helpt, dat één centrale meer oplevert dan een woud van windmolens (die geen enkele patiënt helpen en vogels doden, bovendien de horizon vervuilen en grond nodig hebben).

Maar ook een kolenvergasser, een bruinkool centrale en zelfs een via wateropgewekte energie herbergen gevaren en vereisen enorme investeringen en zorgen voor directe of indirecte vervuiling of problemen. Bedenk ook eens wat een waterkrachtcentrale voor negatieve invloed heeft op de visstand en dat er GEEN ENKELE bestaande techniek zonder gevaar of problemen is, dan ineens komt Kernenergie in een totaal ander beeld te staan.

Horror en rampen films hebben samen met de wereldwijde anti kernenergie beweging ons in de armen van de oliekartels gedreven en worden we gegijzeld door steeds maar stijgende prijzen en milieuheffingen, die met één of twee moderne kerncentrales in Nederland voor betaalbare energie zouden kunnen zorgen.

Ik ben geen deskundige, maar ik vraag me steeds vaker af, wat de agenda van deze milieu activisten en hun financiers werkelijk is, of beter gezegd angst aanjagen is een sterk wapen om mensen bang te maken en ze te gijzelen, maar wat als straks Petten wegens onderhoud of een storing geen isotopen meer kan leveren…………….roepen zij en hun aanhang dan ook Kernenergie NEE bedankt als ze voor onderzoek naar het ziekenhuis moeten.

Wat zeggen ze tegen de wereldbevolking als WIJ wel kunnen rijden en eten en de rest van de wereld door honger en ellende gedreven oprukken naar de vleespotten en het HIER komen halen, nog meer illegalen, nog meer exodusen van hongerlijdende groepen en nog meer inzamelingsacties om de welbekende druppel op de gloeiend plaat te leveren.

Wanneer worden we wakker en bouwen we snel deze energievoorziening, dat we de dogma’s en fatwa’s van de milieulobbyisten terzijde schuiven en voedsel weer gebruiken om monden te vullen in plaats van SUV en andere heilige koeien en de burger niet langer de bizarre prijs van door speculanten opgedreven olie hoeven te betalen.

Miljoenen spenderen de dames en heren aan oerbossen en boomaanplanten in verre landen, die de lokale bevolking dan doodleuk weer verbranden, suikerriet en biet, mais en ander gewas, worden verkwanseld zoals ook ons aardgas, want de massa wordt gemanipuleerd door de kliek die ons land regeert.

Of zou Djoeke er weer spontaan een anti-beweging tegenaan gooien en bekende Nederlanders zich massaal opgeven voor een nieuwe Kernenergie Nee bedankt actie, je weet het maar nooit in knotsgek Nederland, dat zich laat gijzelen en koeioneren door hen die maar NIET willen regeren en vooruitzien maar ons bezweren dat ze uit naam van het volk opereren

woensdag 5 december 2007

Luxe wachtruimte voor eersteklassers

Titel: Luxe wachtruimte voor eersteklassers
Bericht door: Dirodi op 04 December 2007, 08:57:59
De Telegraaf


Luxe wachtruimte voor eersteklassersHoewel buiten Rotterdam Centraal de komende jaren nog hard gewerkt wordt aan de sloop van het oude en de bouw van het nieuwe station, hoeven eersteklasreizigers niets meer te merken van de overlast.
De NS opende speciaal voor hen gisteren een zogeheten Hispeed Lounge in het tijdelijke station.
De exclusieve wachtruimte is ingericht met comfortabel designmeubilair en heeft onder meer een zelfbedieningsbar met gratis drankjes.
Dit moet eigenlijk in een land in als Nederland toch niet mogelijk zijn, het verschil tussen arm en rijk, volgens mij was het toch zo, dat in Nederland iedereen gelijk is, ongeacht geloof, huidskleur of hoeveel geld iemand bezit, nou dus mooi niet, hier is het bewijs!!!!!!!!!


Bericht door: resident op 04 December 2007, 09:31:39
Dirodi, ook in de Volksrepubliek China rijden treinen in klassen. Alleen heet het daar geen klasse, maar harde banken en zachte banken.
Nu onze slinkse regenten Karl Marx in de ijskast gezet hebben, kan de luxe weer ten toon gespreid worden. De nieuwe linkse profeet, mohammed, heeft geen enkel probleem met het ten toon spreiden van welvaart.


Bericht door: Dekker op 04 December 2007, 11:33:50
Leg mij dan maar eens uit waarom keihard en op integere wijze werken aan een toekomst die het mogelijk maakt om in een eersteklasruimte te mogen verblijven laakbaar zou zijn. En dan bedoel ik dus jezelf vanuit de basis en volkomen integer handelend omhoog werken. Om vervolgens te mogen genieten van de staat van welvaart die je voor jezelf en anderen hebt geschapen.
Vergeet bij het foruleren van je antwoord niet mee te nemen, dat iedereen in Nederland aan de basis dezelfde kansen heeft om zich keihard en op integere wijze omhoog te werken. Alleen pakt niet iedereen die kans. Ieders goed recht laat dat duidelijk zijn en ook dat is te respecteren.


Bericht door: Dirodi op 04 December 2007, 11:42:15
Sorry Dekker, maar gaan we dan niet weer terug naar vroegere tijden, we moeten toch niet achterom kijken en doen waar we altijd het hardst om hebben geschreeuwd dat dat niet kon, neem b.v Afrika, waar het onderscheid tussen arm en rijk ook zo te zien was en dat er aparte ruimten waren voor arm en rijk, nu is het in Nederland niet zo dat je echt arm bent, want we vreten allemaal en hebben onze buiken vol.
Maar deze eerste klas ruimte vind ik persoonlijk dus een achteruitgang in plaats van een vooruitgang.


Bericht door: Dekker op 04 December 2007, 12:05:43
Ik beperk me in deze tot Nederland als je het niet erg vindt, want daar speelt de sitiuatie zich af.

Dan ook de eersteklas coupe afschaffen! Dan ook de luxe restaurants, het eigen woningbezit, de dure auto,s, de merkkleding, de duurdere juwelen, de dure vakantiehuisjes, de ossehaas enz. enz. afschaffen.

Wat ik probeer te zeggen Dirodi is, dat mensen die op integere wijze op de maatschappelijke ladder omhoog klimmen, nogmaals, als integer mens, daarvoor best bepaalde privileges mogen hebben. Als beloning voor jarenlange keiharde inzet en voor alle opofferingen die zij gedaan hebben. Mensen kunnen er voor kiezen met afgunst naar deze mensen te kijken en zwelgen in hun eigen ontevredenheid (door henzelf overigens vaak gezien als hun ellende), maar diezelfde mensen zouden ook na kunnen denken over hun eigen positie en hoe daar verbetering in aan te brengen. Niet door Jan en Alleman de schuld te geven en dan het liefst dat 'zooitje' in Den Haag. NEE door naar zichzelf te kijken en voor zichzelf te bepalen of zij iets kunnen veranderen aan hun eigen situatie. OF dat zij eigenlijk toch wel tevreden zijn met hun eigen situatie en zich daar bij neerlegen. Want dat kan natuurlijk ook.

Even voor de duidelijkheid!! Ik persoonlijk heb evenveel waardering voor iemand die integer en door keihard werken sport drie van de ladder heeft bereikt, dan iemand die integer en door keihard werken de bovenste sport heeft bereikt.
Maar ik heb moeite met mensen in de maatschappij die wel alles willen, schoppen naar alles en iedereen die vooruitgekomen is, maar vervolgens te beroerd en te lui is om zelf een poot uit te steken om vooruit te komen om zich zo een betere positie in de maatschappij te verwerven.Bericht door: 60plus op 04 December 2007, 12:39:09
Het probleem is dat ook proleten, criminelen, louche figuren en zakkenvullers dankbaar van deze "luxe" gebruik zullen maken, we hebben de mond vol over efficient en betaalbaar OPENBAAR vervoer, dat is namelijk het verschil met merkkleding, dure auto's, businessclass vliegen etc. etc. dat is privé net als een huis, maar OPENBAAR vervoer suggereert een vervoer voor ALLE Nederlanders en wordt ook gefinancierd uit de algemene middelen, dus zou er GEEN ONDERSCHEID mogen zijn in de klasse(n).

Dat is voor mij het elementaire verschil, wat mensen PRIVE aanschaffen of waar ze hun geld aan besteden is hun zaak, maar het invoeren van een klasse in het openbare en publieke bestel is de klok terugzetten en niet meer van deze tijd.Bericht door: Dekker op 04 December 2007, 12:58:59
Eerste klas in de trein wordt het meest gebruikt door hardwerkende zakenlui die daar rustig met behulp van hun laptop door kunnen gaan met hun werk. Dus zonder dat diezelfde laptop onder hun neus of uit hun handen gejat wordt. Zo zie ik ook de eersteklas wachtruimte dus. En voor de duidelijkheid, klasse heeft in mijn optiek en beleving niets met geld te maken.


Bericht door: 60plus op 04 December 2007, 13:38:30
Dus als je een hardwerkende vakman/vrouw bent mag je gerust in de kou staan tijdens een renovatie, ondanks je dure OV jaarkaart en je milieubewustzijn door NIET in de file te gaan staan, maar de éérste klasse mag lekker warm en comfortabel in datzelfde verbouwde station alvast onderdak krijgen.

Hoe zou Nederland reageren als luxe en dure auto's een extra baan kregen tijdens wegwerkzaamheden en de "gewone" auto's maar in de file moeten gaan staan, want de "betere" of "duurdere" klasse krijgt voorrang, zo zie ik het.

Natuurlijk heb je op schepen en in vliegtuigen en ook in Hotels en Restaurants klasse verschillen, dat is van alle tijden en daar zit de pijn niet, maar in dit geval worden reizigers gedupeerd of achtergesteld evenals dat zou gebeuren op de snelweg met duurdere en luxere auto's


Bericht door: Dekker op 04 December 2007, 13:49:02
Dan zou je het eersteklas reizen af moeten schaffen. Het een is een verlengde van het ander in dit geval begrijp ik toch. Of is de eersteklasruimte niets anders dan een luxe cafetaria waar men de overlastgevers van rond het station uit wil weren? Daarbij uitgaande van het feit dat eersteklasreizigers per definitie allemaal fatsoenlijke mensen zijn? Bezie hiervoor de achtergrond van de voetbalhooligans maar eens.
Bericht door: Dekker op 04 December 2007, 14:30:48
Elk beroep is in mijn ogen een vak.


Bericht door: 60plus op 04 December 2007, 14:55:43
Het eerste klas reizen is al jaren geleden gedevalueerd, want als er rabauwen en asocialen de coupe's binnendringen was er nimmer een conducteur of spoorwegpolitie te vinden die ze verwijderden, maar dat terzijde.

Het sec éérste klas reizen, dat is één aspect, evenals de auto die je koopt, maar de openbare weg kent ook geen voorrang voor duurdere en luxere auto's, dus is het treffen van een maatregel waardoor alleen de éérste klas reiziger een luxe wachtruimte toegewezen krijgen tijdens een verbouwing en de overige reizigers letterlijk en figuurlijk in de kou worden gezet een vreemde en oneigenlijke besteding van gelden, die geen enkele onderbouwing heeft behoudens een klasse verschil, die ook NIET op de OPENBARE weg wordt toegepast.

Dat is mijn stelling, niet het reizen op zich, al zou men een superklasse instellen met speciale salonwagons en wat nog meer, als daar behoefte aan is en de kosten gedekt worden door de opbrengsten is dat een private zaak, maar als het ten kostte gaat van de gewone reizigers, die daardoor zitplaatsen zouden moeten inleveren en duurdere tickets moeten betalen om de rentabiliteit te garanderen dan deugt dat niet, mits het hier gaat om grotendeels gemeenschapsgelden van de belastingbetaler.Bericht door: frans01 op 04 December 2007, 16:47:47
ach hoe zal ik het zeggen.....

ik wil nog wel eens een dagje weg gaan, lekker rustig, comfortabel en als het ff kan luxe
de invoering van deze lounge geeft zo een dagje weg weer wat extraas
ok, ik moet een 1e klas kaartje kopen en kan dan zitten, ipv in de veewagen in de spits, maar ik krijg er wat voor terug.
tegen de tijd dat wachtruimtes overbodig worden zou het geen nut meer hebben, tot die tijd wel
de een wil ervoor betalen, de ander niet.......

i dacht trouwens dat die hs lounge alleen voor tgv klanten was.


Bericht door: 60plus op 04 December 2007, 17:25:35
Frans ik ben vaak naar het buitenland geweest met de trein en nam altijd éérste klas, domweg je hebt dan een fraaie coupé, goede service en meestal ook een restauratierijtuig met een gegarandeerde plaats en ik kon gewoon doorwerken, wat in de auto absoluut niet lukte, dus Hannover, Hamburg, Bremen, Brussel, Luik, Frankfurt ging comfortabeler met de trein of Cityhopper van de toenmalige NLM een stuk sneller en bespaarde met tijd en gaf me comfort.

Mijn bezwaar was en is duidelijk hiervoor beschreven, waarom niet voor een grotere groep de overlast beperken tijdens de bouw, echt op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam maakte de Cityhopper ook niet echt onderscheidt en met de trein reisde je wel comfortabel maar je stations en perrons waren voor iedereen hetzelfde


Bericht door: resident op 05 December 2007, 12:04:36
Toen ik nog in Nederland woonde had ik een trein abonnement. Omdat het (toen) niet zo gek veel uitmaakte reisde ik liever eerste dan tweede klasse. Het viel me destijds al op dat er opvallend veel mensen waar je zeker van kan zijn dat ze geen 1st klas kaartje gekocht hadden tijdens de rit even gemakkelijk gingen zitten. Nog opvallender dat de conducteurs er nooit wat over zeiden, of wat aan deden.

Tegenwoordig is de trein meer dan duur genoeg, ook als je 'harde banken' kiest. Plus dat er ook niet meer gerookt mag worden. En dan zit ik liever iets goedkoper, als ik toch als een kwajongen behandeld wordt.

zaterdag 1 december 2007

Niets is te dol voor Schiphol

Of hoe een overheid en een semi staatsbedrijf een particuliere ondernemer in de tang nemen, wat kafka-achtige vormen aanneemt, maar wat ons als burgers ontgaat hoe onze regenten omgaan met de elastieke rechtsstaat.

We zijn ondertussen in Nederland wel wat gewend als het om onze overheden gaat, ook hebben we al tientallen rechtszaken voorbij zien komen waar meineed, valsheid in geschrifte, intimidatie en vervalsingen plaats hebben gevonden, waar onschuldige burgers zwaar gedupeerd werden of waar daders vrij kwamen omdat men ze liever niet veroordeelden en men de eigen clan de hand boven het hoofd hield.

De strijd tussen chiphol van ondernemer J Poot en Schiphol is er één van een totale andere dimensie, hier zien we niet alleen hoe de moloch Schiphol, bekend van zijn flexibele geluidsnormen, beroemd en berucht vanwege de ElAl rampvlucht, de doofpotten en branden, zich als geducht en berucht tegenstander manifesteert, maar ook hoe overheden, magistraten en zelfs de regering meedoen aan het bizarre spel, ondernemertje pesten, chicaneren, traineren en frustreren en waarbij ieder middel schijnbaar geoorloofd is.

Poot won diverse rechtszaken, maar verloor ze toch, domweg omdat onze rechtsstaat geen recht erkent als het tegen de overheid ingaat, dan ineens vecht men niet meer met open vizier, dan geeft men om eerlijkheid en ondernemerschap geen sier, dan is men bereid om alles in het werk te stellen om rapporten te produceren, valse verklaringen af te leggen, meineed of wat er sterk op lijkt te plegen, als men maar Chiphol en die vermaledijde Poot van tafel kan vegen.

Rechters vervangen, ze zijn niet voor één gat te vangen, want de uitspraak zal kostte wat kost voor Schiphol gunstig moeten uitvallen, men produceert en procedeert dat het een lieve lust is, het enige wat telt is het grote geld en dan wel graag richting Schiphol en niet Chiphol, want het recht in Nederland is allang geleden bij het grof vuil gezet, alleen doet het nog dienst als schaamlap voor regenten die bang zijn voor hun geïnvesteerde centen en dan ineens zijn het echte krenten.

Wie meer wil weten zou het boek van drs J. Poot “Grondoorlog”eens moeten lezen, een opsomming van wat er met een inventieve en strijdbare ondernemer in Nederland kan gebeuren en nu niet zeuren dat Poot een groot investeerder en speculant is, maar de feiten laten spreken en bedenk dat ieder van ons dit kan overkomen, want het gebeurt allemaal in het land waarin wij wonen.

Je kan ook informatie krijgen op de site www.schipholwanbeleid.nl en zien en lezen hoe een ondernemer met dure advertenties en acties probeert de staat der Nederlanden te dwingen een ander toontje te zingen, maar waar diezelfde staat zijn hand er niet voor omdraait om de wet naar zijn hand te zetten, vrouwe justitia blijkt ééns temeer verre van blind te zijn en haar oren naar de regentenklasse te laten hangen.

Iedere smerige truuk die hen ten dienste staat en stond heeft men ingezet en gebruikt om deze ondernemer op de knieën te dwingen, maar hij wil maar niet zijn capitulatie voor hen zingen en is strijdbaarder dan ooit en blijft geloven, soms tegen beter weten in, dat ooit het tij zal keren en hij hen die ons regeren kan overtuigen met zijn goed onderbouwde argumenten en zijn strijd uiteindelijk zal winnen.

Lees en huiver, maar ook met het besef dat Poot een man is met meer dan buitengewone lef, die tegen de stroom in durft te blijven vechten voor zijn gerechtvaardigde rechten en daarbij gebruik maakt van legitieme middelen, een man die blijft geloven in het recht in al het onrecht dat hem is aangedaan.

Welkom op de 6Mb blog

Welkom bij de 6Meibeweging blog

Deze blog is één van de vele activiteiten die de 6Meibeweging initieert om u en anderen te betrekken bij opzet en doelstellingen van de 6Mb.

U kunt reageren op de artikelen, columns, forum berichten enz. waarbij het vanzelf spreekt dat we ALLEEN die berichten en reacties accepteren die binnen het kader van de fatsoen- en algemene omgangsvormen acceptabel zijn. Scherp en hard mag, maar als u eens lekker wilt fulmineren/schelden doe dat voor de spiegel maar niet hier.

Kunt u zich vinden in de 6meibeweging, wordt dan lid van ons forum, maak anderen op ons attent en doe mee, de 6Mb is van burgers, voor burgers, door burgers, zonder een politiek manifest of dogma’s, maar een volksbeweging tegen de regentencultuur.

Doe mee en werp het regentenjuk van de particratie af en kies voor echte democratie.

Het Weblog 6Mb Team