maandag 29 oktober 2007

Over Rellen en Democratie


http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4746&titel=Over_Rellen_en_DemocratieGraag wil ik u deelgenoot maken van mijn overpeinzingen en zorgen op deze zondagmiddag. 't Gaat over de rellen in Amsterdam, de islam, de straatterroristen, Mohammed Bouyeri, Samir Azzouz, etc..; de gehele rambam. Het is een lang verhaal, dus ik hoop dat u de tijd ervoor neemt, en er eens goed voor gaat zitten.

Waar ik het namelijk met u over wil hebben, zijn de zeer duidelijke parallellen tussen de rol van de islam, de Mohammed Bouyeri's en de straatterroristjes enerzijds. En anderzijds, hetgeen zich afspeelde op hoofdlijnen in Duitsland in periode van de 30-er jaren. Ik zal hieronder het vergelijk maken.

De islam, straatterroristjes, terroristen en het Duitsland van de jaren 30

Onder voorman Ernst Röhm, één van de eerste leden van de NSDAP in het nazi-Duitsland destijds, is de SturmAbteilung (SA, ook wel bruinhemden), gegroeid tot een organisatie met ca 3,6 miljoen leden. Een door hem vaak aangehaald “argument” in politieke discussies was dan ook: "Bedenkt, fast vier Millionen Rabauken stehen hinter mir!". Een duidelijk impliciet dreigement, want iedereen was destijds op de hoogte van de gewelddadigheid van zijn SA.

1 -> Het is een impliciete bedreiging die we vandaag de dag ook weer horen; nu van moslimorganisaties die iets wensen omdat "ze anders niet in kunnen staan voor hun achterban", of juist iets niet wensen "omdat het radicalisatie van de moslimjeugd in de hand werkt", etc.. Toegegeven: de termen zijn iets meer bedekt, maar het principe is hetzelfde. Namelijk, men speelt schaamteloos in op de angst voor gewelddadigheden gepleegd door de eigen achterban. Ter vergelijking: kunt u zich voorstellen dat de kankerbestrijding het tijdens sponsormeetings heeft over "radicalisering van de jeugdige kankerpatiëntjes"?

Terug naar nazi-Duitsland: de SA hield zich destijds bezig met straatterrorisme tegen Joden, homo's, en andersdenkenden. De bruinhemden van Röhm gingen zich te buiten aan wangedrag, en stonden destijds bekend als een bende lompe, schreeuwende hufters.
.
2 -> De gelijkenissen met het straatterrorisme van vandaag dringen zich toch wel op, nietwaar? Niet alleen de doelwitten, maar ook de methoden zijn nagenoeg hetzelfde. En ze dragen vandaag de dag dan wellicht geen uniform, maar wel bepaalde kledingmerken om zich te identificeren als groep. Bovendien, de groepen allochtonen waarover het gaat herkennen elkaar ook wel zonder.

De totale bevolking van Duitsland destijds, was ca. 79.7 miljoen volgens de census van 1939. De SA leden bedroegen derhalve slechts een kleine 5% van de bevolking, maar hielden de samenleving in hun greep door de "Eroberung der Straße" middels hun wangedrag.

3 -> Ook hier zie je de overeenkomsten in bepaalde delen van de binnensteden: via een soortgelijk proces van “Eroberung der Straße” zijn wijken nu al in de greep van dit tuig. Namelijk, de politie - die verantwoordelijk is voor het bewaken van de openbare orde - ging zelfs enige tijd niet meer geüniformeerd deze wijken in; een duidelijk signaal dat zij daar niet meer de dienst uitmaken. Tevens houdt dit de waarschuwing in dat er slechts een klein percentage voor nodig is om een samenleving compleet te verzieken, zoals dat nu gebeurt in Slotervaart.

In het Duitsland van destijds, geconfronteerd met het wangedrag en de chaos van de SA, werd uit onvrede onder de eigen gelederen van de SA een meer sinistere groep opgericht die zuiver was; zuiver van leer en zich niet te buiten ging aan drank, geschreeuw en barbrawls. De groepering kwam voort uit de SA, en noemde men de SchutzStaffel (SS).

4 -> Samir A. radicaliseerde ook omdat zijn vrienden "verwesterden", hetgeen in Samirs ogen ongetwijfeld ook wangedrag is. Die dynamiek is derhalve ook wel te vergelijken. De Samir A.-tjes zouden ook niet bestaan zonder het respect van de mocro-bruinhemdjes.

In de beginjaren was de SS slechts een kleine organisatie van een paar honderd man. (Hoeveel volgt de AIVD ook al weer, 200, was het niet?) Eén van de taken van de SS waren de "Polizeifunktionen" binnen de NSDAP: het handhaven van de zuiverheid van de leer en het in toom houden van de NSDAP-massa, o.a. door het stellen van een "goed" voorbeeld. De losgeslagen SA-ers zagen de SS-ers als scherpslijpers, maar hadden er wel degelijk respect voor de wreedheid die zij aan de dag legden.

5 -> Dat respect voor de wreedheid ziet u ook terug in de manier waarop de straatterroristjes praten over Mohammed Bouyeri en andere zelfmoordterroristen van succesvolle aanslagen. En het is uiteraard de verheerlijking van geweld in de islam en in hun achterlijke cultuur, dat het respect voortbrengt van mocro-bruinhemdjes t.o.v. de Samir A's, en de Mohammed B's.

Later groeide de SS destijds uit tot een massabeweging onder de ambitie van Himmler dat zij zou worden tot: "ein nationalsozialistischer, soldatischer Orden nordisch bestimmter Männer, von denen jeder bedingungslos jeden Befehl befolgt, der vom Führer kommt."

6 -> Zover zijn wij dan nog niet, maar de letterlijkheid en de onwrikbaarheid van het "bedingungslos jeden Befehl befolgt, der vom Führer kommt", is vergelijkbaar met de letterlijkheid waarmee de scherpslijpers de Koran en andere brontexten van de islam nemen als het woord van god. En daarnaar handelen, zoals Mohammed Bouyeri.

Van het facisme gedurende WOII hebben we geleerd, en dat laten we dus niet meer toe. Of dat nou zijn oorsprong vindt in het nationaal-socialisme, of de islam, is irrelevant.

Toch?

En als we dan eindelijk maar eens de lessen gaan trekken uit het verleden, dan kunnen we beginnen bij de rellen in Amsterdam.

Kruispunt in de geschiedenis

Het is van immens belang dat de politie dit tuig eronder krijgt. Ik kan het belang daarvan niet genoeg benadrukken. We staan hier namelijk op een kruispunt in de geschiedenis van dit land. Ik licht dit hieronder verder toe.

Maar waaruit bestaat die keuze dan: linksaf, rechtsaf of rechtdoor?

Welnu, diegene die dit tuig in het gareel brengt zal een grote invloed kunnen uitoefenen op de Nederlandse politiek, de eerstkomende 20+ jaar. Er ligt daar een machtsvacuüm; een vacature, zeg maar. Gezocht: Führer voor dit bruinhemden-tuig.
.
Als de verkeerde club in dat machtsvacuüm springt - zoals de imams - dan worden zij een belangrijke en invloedrijke niet-democratische politieke factor in Nederland. Dit is een directe bedreiging van één van de pijlers van onze democratie en rechtstaat: de scheiding van Kerk en Staat.

Namelijk nieuw uit te voeren beleid zal de regering toch eerst even overleggen met deze raad van imams om de achterban daarvan niet voor het hoofd te stoten. Voordat je het weet, namelijk, staan de auto's weer in de fik.

Bovendien zou die club zeer effectief kunnen lobbyen om haar eigen wensen omgezet te krijgen naar beleid, iedere keer met dezelfde maatschappelijke relevantie:

"anders kunnen wij niet instaan voor onze achterban"....

Dat is de hedendaagse echo van de woorden van Ernst Röhm: "Fast 4 millionen Rabauken stehen hinter mir".

Dit is bovendien een zeer reële dreiging, zolang laffe lieden als Cohen het eerdergenoemde machtsvacuüm laten voortduren. Sterker nog, Cohen wàcht er juist op totdat er een leider in de moslimgemeenschap opstaat, en aan deze Dutch Intifada een einde maakt. Zelf doet hij het niet namelijk. En met die leider kan hij dan vervolgens zijn kopje thee drinken, terwijl hij zich laat aanleunen hoe hij het beste kan handelen.

Linksaf, rechtsaf of rechtdoor?

Cohen gaat linksaf: lethargisch afwachten op leiderschap vanuit de moslimgemeenschap, hetgeen mogelijk het failliet inhoudt van de democratie, en Nederland als rechtsstaat.

Het herstellen van de orde, desnoods met het leger, is rechtsaf.

Rechtdoor – door niets te doen – is niets te vinden dan anarchie, moord en doodslag.

Aan u de keus.

Vooralsnog.

Wat kunt u doen?

Ga bijvoorbeeld naar de herdenking van de moord op Theo van Gogh; schrijf kamerleden aan en stuur ze desnoods dit artikel; spring in de pen en laat van u horen op de diverse fora op het internet; schrijf brieven naar Job Cohen of hij zich realiseert in welke mate hij met vuur speelt, of stuur hem tenminste een zakje Rooibos thee; grijp iedere manifestatie aan om met uw aanwezigheid, en die van uw kinderen, te tonen dat u geeft om – en stààt voor uw vrijheden; schrijf ingezonden brieven naar kranten, etc. Om maar eens mee te beginnen.

En verder geef ik het woord gaarne aan Bill O’Reilly (Culture Warrior):

“At times you have to fight. No way around it. At some point, every one of us is confronted with danger or injustice. How we choose to combat that challenge is often life-defining. You can face difficulties head-on, or run from them, or ignore them untill they consume you. But no one escapes conflict. No one.”

Daarnaast wil ik u graag erop wijzen dat juist de diepste crises de aanleiding vormen voor de prachtigste en meest inspirerende initiatieven. Ik heb er het volle vertouwen in dat dat deze keer niet anders zal zijn; en dat onze kleinkinderen en hun kinderen, met trots verhalen zullen delen over onze daden in de komende tijd.

Ik reken op u.

zaterdag 27 oktober 2007

Klokkenluider eindigt in camper- De onrechtstaatBericht door: 60plus op 26 Oktober 2007, 16:44:56
Klokkenluider eindigt in camper

Reportage Van onze verslaggever John Schoorl

EGMOND - Ad Bos verklapte in 2001 het geheim van de bouwfraude. Zes jaar later woont hij noodgedwongen in een weiland.


Ad Bos, klokkenluider van de bouwfraude, staat voor zijn camper, terwijl zijn vrouw Joke buiten de aardappels schilt. In de verte, voorbij de weilanden, is zijn vorige behuizing te zien – een villa met ondergrondse garage. ‘Hier staat geen bitter mens. Ik zou het de volgende keer weer doen. Recht is recht, en krom is krom. Ik heb zeker geen spijt.’

Eiffelland-camper
Zo ver is hij dus gekomen, na de onthulling van de miljoenenfraude binnen de Nederlands bouwsector: wonend in een vijf meter lange tweedehands Eifelland-camper van het type Ducato Maxi, dichtbij een voormalige koeienstal iets buiten Egmond. Zijn villa moest hij al eerder verkopen en het huisje dat daarop volgde, heeft hij van de zomer van de hand gedaan.

De camper leek de enige oplossing, want zijn vermogen, opgegaan aan advocaatkosten, is verdampt en nergens kan hij aan de slag – al doet zijn huidige advocaat, Cees Korvinus het gratis.

De vraag is alleen of hij hier mag blijven, op dit laantje achter een boerderij. De buurvrouw wil Joke en Ad Bos daar weg hebben, zo heeft hij begrepen, en is een handtekeningenactie begonnen. ‘Zo’, zegt Joke terwijl ze een geschilde aardappel in een teil water mikt. ‘Nu weet ik gelijk hoe een asielzoeker zich voelt: opgejaagd. Zelfs hier zijn ze naar ons op zoek. Maar ze krijgen ons er echt niet onder. We worden steeds sterker, Ad en ik.’

Prachtige baan
Hij had zo’n prachtige baan bij het wegenbouwbedrijf Koop Tjuchem. Hij was het beste jongetje van de klas, totdat een arbeidsconflict in 1998 de partijen uit elkaar dreef. Een maand later had hij een afspraak bij Justitie, de NMa en de politie. In november 2001 verkondigde hij in het televisieprogramma Zembla dat de bouw door en door verrot was, en van corruptie en malversaties aan elkaar hing.

Nu zes jaar later – en de bouwsector zich heeft hersteld van de affaire – lopen er nog drie juridische procedures tegen hem en heeft hij een hartaanval en een mislukte politieke carrière achter de rug. Dat politici of NMa-bazen telkens roepen iets voor hem te doen, of te regelen dat er een klokkenluidersregeling komt – hij gelooft er niet meer in.

Toestemming van de gemeente om van de koeienstal een zomerhuisje te maken of om een stoeterij te beginnen, daarmee zou hij al dolgelukkig zijn. ‘Ze houden in Nederland niet van klokkenluiders. Ze willen wel alles weten, maar als ze het eenmaal weten, dan – krrrt – gaat je kop eraf.’


http://www.volkskrant.nl/binnenland/article473581.ece/Klokkenluider_eindigt_in_camper

Bericht door: Wouter op 26 Oktober 2007, 17:37:53
deze man heeft zodanig z'n nek uitgestoken ( ik zie hem nog staan op tv tijdens die hoorzittingen) dat de staat er niet slechter van geworden is.

en nu laat die zelfde staat hem zakken als een baksteen...een grove schande.

en dan verwachten ze straks dat er weer iemand een boekje open doet ?
vergeet het maar.


Bericht door: 60plus op 26 Oktober 2007, 18:00:10
Citaat
en dan verwachten ze straks dat er weer iemand een boekje open doet ?
vergeet het maar.

Dat is dan ook precies hun bedoeling.............pr aten........klokkenluide n...................wegw ezen, want kijk maar naar de gevolgen, zo snoer je dus deskundig en weinig subtiel de klokkenluiders, kijk ook maar naar van Buitenen de ambtenaar die Brussel op zijn grondvesten deed schudden, maar geen krant besteed meer aandacht aan hem.

Onze bananenrepubliek in optima forma


Bericht door: JohannesW op 26 Oktober 2007, 23:01:03
Jorritsma en dat onderwijzeresje(ben de naam even kwijt)hebben er prachtige baantjes aan overgehouden en natuurlijk de nodige duiten.
Wat een zwendelaars die hele politiek in Nederland.

Gemeenten kampen vooral met rechts-radicalisme.


Bericht door: JohannesW op 27 Oktober 2007, 12:16:12
Gemeenten kampen vooral met rechts-radicalisme

DEN HAAG - Nederlandse gemeenten hebben vaker te kampen met rechts-radicalisme dan met islamitische radicalisering. Dat blijkt uit een onderzoek door het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Aan het onderzoek hebben 75 gemeenten deelgenomen. Bij de gemeenten die incidenten meldden, ging het in 27 gevallen om rechts-radicalisme en in acht gevallen om moslimradicalisme.

Verder blijkt uit het onderzoek dat gemeenten maar beperkt zicht hebben op de problematiek van radicalisering. Volgens de onderzoekers is dat begrijpelijk omdat deze problematiek zeer complex is.

Het is voor het eerst dat de gemeenten zijn gepeild over deze problematiek. Gemeenten blijken vooral behoefte te hebben aan hulp bij het signaleren van radicalisering. Ook willen ze informatie over projecten en maatregelen op het gebied van deze problematiek. Daarnaast zouden gemeenten geholpen zijn met duidelijke richtlijnen van politie en maatschappelijke instanties over de aanpak van radicalisering.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/73873561/Gemeenten_kampen_vooral_met_rechts-radicalisme.html?p=1,1

Extreem Linkse Propaganda,men voelt de onvrede van Nederland.
Laten we er nog maar een schepje bovenop doen om die Smerige Leugenaars te laten zien dat het ernst wordt.Bericht door: Dekker op 27 Oktober 2007, 12:20:10
"Verder blijkt uit het onderzoek dat gemeenten maar beperkt zicht hebben op de problematiek van radicalisering". "Gemeente blijken vooral behoefte te hebben aan hulp bij het signaleren van radicalisering".

Je vraagt je dan toch in alle verbazing af hoe een dergelijk rapport tot stand komt? Natte vingerwerk of puur manipulatie?

maandag 22 oktober 2007

Fanatisme en waakzaamheid

Een brief uit Australië


"Een man van wie de familie behoorde tot de Duitse aristocratie was voor WO2 eigenaar van verschillende grote landgoederen en fabrieken. "

Hem werd gevraagd hoeveel Duitsers echte nazi's waren, en zijn antwoord:

Ik kan u helpen om uw houding tegenover fanatisme te bepalen.

'Heel weinig mensen waren echte nazi's' zei hij, 'maar heel veel Duitsers waren blij met de terugkeer van de Duitse fierheid, en nog veel meer hadden het veel te druk om er ernstig over na te denken. Ik was een van diegenen die dacht dat de Nazi's niet meer dan een bende gekken was.

En voordat wij er erg in hadden waren zij baas over ons en was het einde van mijn wereld gekomen.
Mijn familie verloor alles, ik belandde in een concentratiekamp en de geallieerden vernietigden mijn fabrieken.

Vandaag blijven experts ons maar de oren van het hoofd zagen met de boodschap dat de islam een godsdienst van vrede is, en dat de grote meerderheid van moslims alleen maar vragen om in vrede te kunnen leven.

Alhoewel deze ongenuanceerde bewering misschien wel waar is, is ze totaal irrelevant.

Het is slechts meningsloze dons, bedoeld om ons een goed gevoel te geven en om het spook van de, in de naam van islam, wereldwijd oprukkende fanatici te verdoezelen.

Het zijn inderdaad de fanatici die oprukken.
Het zijn de fanatici die betrokken zijn in alle 50 open oorlogen die momenteel woeden op deze planeet.
Het zijn de fanatici die in Afrika systematisch christenen en ganse volksstammen afslachten en het continent in een islamitische vloedgolf overspoelen.
Het zijn de fanatici die bommen leggen, mensen voor het oog van camera's onthoofden en eremoorden plegen.
Het zijn de fanatici die de ene moskee na de andere overnemen.
Het zijn de fanatici die met zelotische ijver het stenigen van verkrachte vrouwen en homoseksuelen verspreiden.

De harde waarheid is dat de 'vredelievende en stille meerderheid' geïntimideerd is en zwijgt.

Communistisch Rusland was vol van Russen die ook slechts in vrede wilden leven, maar toch zijn de Russische communisten verantwoordelijk voor de moord op 20 miljoen mensen.

De vredelievende meerderheid was van nul en generlei tel.

De grote massa van de enorme Chinese bevolking was ook vredelievend, maar de Chinese communisten zijn er toch in geslaagd om een duizelingwekkende 70 miljoen mensen om te brengen.

De gemiddelde Japanner van voor WO2 was geen op oorlog kickende sadist. Maar Japan moordde en slachtte wel zijn weg door Zuid-Oost Azië in een bloedige orgie waarbij 12 miljoen Chinezen het leven lieten. De meeste stierven door het zwaard, de schop en de bajonet.

En wie kan de slachtpartijen in Rwanda vergeten? Zou men niet kunnen zeggen dat de grote meerderheid van de Rwandezen 'vredelievend' was?

De lessen uit de geschiedenis zijn heel dikwijls ongelooflijk eenvoudig, op het botte af, maar ondanks al ons redeneervermogen missen wij maar al te dikwijls de meest in het oog springende waarheid:

Vrede-lievende moslims zijn irrelevant geworden door hun zwijgen.

Vredelievende moslims worden onze vijanden als ze de kiezen op elkaar blijven houden, want net zoals mijn vriend uit Duitsland zullen ze op een goede morgen ontwaken om vast te stellen dat de fanatici de zaak hebben overgenomen, en dat het einde van hun wereld begonnen is.

Vredelievende Duitsers, Japanners, Chinezen, Russen, Rwandezen, Serviërs, Afghanen, Irakezen, Palestijnen, Somali's, Nigerianen, Algerijnen en vele anderen zijn gestorven omdat de vredelievende meerderheid haar mond niet open heeft gedaan tot het te laat was.

En wij, die deze ontwikkeling voor onze ogen zien gebeuren, moeten meer aandacht schenken aan de enige groep die echt meetelt: de fanatici want zij zijn het die onze manier van leven bedreigen.

En tot slot, en met het risico van beledigend over te komen, iedereen die twijfels heeft over de ernst van de toestand en deze e-mail zonder meer verwijdert, draagt bij tot de algemene passiviteit en laat het probleem alleen maar groeien.

Draag bij tot de bewustwording, zend hem door en blijf hem doorzenden.

Laat ons hopen dat duizenden over de ganse wereld hem zullen lezen, erover zullen nadenken en hem weer zullen doorzenden."

zondag 21 oktober 2007

Vigilant Freedom Europa - een netwerk tegen Islamisering

http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/files/users/stoker/stopislami.jpgVigilant Freedom Europa
PO Box 580
Wakefield WF1 9FR
United Kingdom
http://www.vigilantfreedom.org/910blog
http://www.vigilantfreedom.org/910forum

October 19, 2007


On October 18 and 19, over 70 organizations and individuals joined together in the European and Flemish Parliaments to create a European network of activists from 14 nations to resist the increasing Islamisation of their countries. Keynote speakers included Bat Ye’or, author of Eurabia and Dhimmitude and Robert Spencer, author of Religion of Peace, Why Christianity is and Islam Isn’t. Additional speakers included David Littman, Dr. Arieh Eldad, member of the Israeli Knesset, Dr. Patrick Sookhdeo, Director of the Institute for the Study of Islam and Christianity, Sam Solomon, Director of Fellowship of Faith for Muslims and author of the Charter of Muslim Understanding, Dr. Marc Cogen, Ghent University, Dr. Andrew Bostom, author of The Legacy of Islamic Antisemitism, and Laurent Artur du Plessis, author of a forthcoming book on shariah finance. Many participants worldwide also attended the first day of presentations online through webex conferencing.
Armando Manocchio of the Italian organization Una Via per Oriana (“A Way For Oriana”) presented an award to Bat Ye’or in honor of Oriana Fallaci, including a 5,000 Euro scholarship for young journalists.

Additional anti-islamisation experts and activists from the fourteen European countries presented reports on the current state of Islamisation and jihadism in their nations, and citizen efforts to mount a defense of constitutional liberties and national sovereignty, including:

Austria: Elizabeth Sabaditsch-Wolff
Belgium: Filip Dewinter
Czech Republic: Matyas Zmo
Denmark: Lars Hedegaard
Finland: Not disclosed publicly
France: Nidra Poller
Germany: Stefan Herre
Italy: Adriana Bolchini Gaigher
Netherlands: Dr. Johannes J.G. Jansen
Norway: Jens Anfindsen
Romania: Traian Ungureanu
Sweden: Ted Ekeroth and Reinhard
Switzerland: Dr. Arnaud Dotezac
United Kingdom: Gerard Batten

Other countries represented included Canada, Israel and the United States.

The first day of the Counterjihad Brussels 2007 conference was held in the European Parliament, and the second day of working groups was held in the Flemish Parliament. Selected texts, videos and supplementary documents including charters, existing laws and draft legislation as well as country and issue updates will be posted in the coming week at the conference website at CounterJihad Europa.

Assistance was provided by many organizations and individuals over the last six months including David Littman, Bart Debie, Fjordman, Baron Bodissey of Gates of Vienna and Philip Claeys.

[hr]

Oktober 2007


Op 18 en 19 Oktober j.l., kwamen meer dan 70 organisaties en individuele personen tezamen in het Europes en Vlaamse Parlement om een Europees Netwerk op te richten van activisten uit 14 landen, om zo weerstand te kunnen bieden aan de toenemende Islamisering van hun landen.

Belangrijke hoofdsprekers zoals Bat Ye’or, auteur van Eurabia and Dhimmitude en Robert Spencer, auteur van Religion of Peace, Why Christianity is and Islam Isn’t. Aanvullende sprekers zoals David Littman, Dr. Arieh Eldad, lid van de Israeli Knesset, Dr. Patrick Sookhdeo, Director of the Institute for the Study of Islam and Christianity, Sam Solomon, Directeur van Fellowship of Faith for Muslims en auteur van de Charter of Muslim Understanding, Dr. Marc Cogen, Ghent University, Dr. Andrew Bostom, auteur van The Legacy of Islamic Antisemitism, en Laurent Artur du Plessis, auteur van het aankomende boek over shariah financiering. Veel deelnemers waren wereldwijd de eerste dag ook online aanwezig via een webex conferentie module.

Armando Manocchio van de Italiaanse organisatie Una Via per Oriana (“A Way For Oriana”) verleende Bat Ye’or een award als eerbetoon van Oriana Fallaci, inclusief een 5,000 Euro studiebeurs voor jonge journalisten.

Aanvullend gaven anti-islamisering experts en activisten van de 14 Europese deelnemende landen een overzicht van de huidige staat van Islamisering en jihadisme in de diverse landen en burger initiatieven om weerstand te bieden aan de uitholling van hun constitutionele vrijheid en nationale soevereiniteit, inclusief:

Oostenrijk: Elizabeth Sabaditsch-Wolff
België: Filip Dewinter
Tsjechië: Matyas Zmo
Denemarken: Lars Hedegaard
Finland: niet openbaar te maken
Frankrijk: Nidra Poller
Duitsland: Stefan Herre
Italië: Adriana Bolchini Gaigher
Nederland: Dr. Johannes J.G. Jansen
Noorwegen: Jens Anfindsen
Roemenië: Traian Ungureanu
Zweden: Ted Ekeroth and Reinhard
Zwitserland: Dr. Arnaud Dotezac
Engeland: Gerard Batten

Andere vertegenwoordigde landen waren o.a. Canada, Israel en de Verenigde Staten.

De eerste dag van de Counterjihad Brussels 2007 conferentie werd in het Europese Parlement gehouden en de tweede dag van werkgroepen was in het Vlaamse Parlementsgebouw.
Geselecteerde teksten, video’s en aanvullende documentatie inclusief verdragen, bestaande wetten en ontwerpen van legalisering, zowel als landelijke en onderwerp updates, zullen de komende week gepresenteerd worden op de conferentie website CounterJihad Europa.

Veel organisaties en individuelen gaven de afgelopen 6 maanden hun medewerking aan deze bijeenkomst inclusief David Littman, Bart Debie, Fjordman, Baron Bodissey van Gates of Vienna en Philip Claeys.


In de reguliere media zult u dit niet kunnen vinden, want de staatscensuur in Europa zorgt wel dat dit soort berichten niet of nauwelijks de media halen

Lesje Burger verantwoordelijkheid

NO, I WILL NOT COMPLY! PERIOD
Niet zeuren, we dragen zelf verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid, WIJ als burgers dienen de grens te trekken en te zeggen tot hier en niet verder.

met dank aan het vrije volk

Patriottisme, populisme, nationalisme

Patriottisme, populisme, nationalisme

Zomaar wat woorden, zo maar samengevoegd, maar is dat zo, of is het tijd voor een apél, dragen we Nederland ten Grave of komen we op voor onze identiteit, entiteit, onze historie, ons verleden, of laten we het verkwanselen voor de moderniteit, het monstrum Europa.

Onze steden verworden tot vrijplaatsen van anarchie en brandstichtingen, geweld van raddraaiers en jong tuig, dat met instemming van de ouderen de samenleving, onze samenleving ontwricht, waarbij wij de bevolking en regering door hen van nalatigheid worden beticht, hun verwijten zijn niet aan zichzelf maar altijd aan anderen gericht.

Nederland door de regenten verkwanseld via de achterdeur aan Europa, voor een verdrag dat geen grondwet heten mag, maar we moeten wel jaarlijks hijsen de Europese vlag, geen Europees volkslied maar dat was het bezwaar van de bevolking niet, we waren massaal tegen deze nieuwe aantasting van onze nationale eigenheid, opnieuw net als dat met onze nationale munt was dat ons niet meer gegund.

Referenda niet meer waard als toiletpapier, om de mening van het volk geeft men geen zier, de valse regenten handelen alleen uit naam van hun eigen plezier, Europa NEE werd bij hen een JA, en in Leiden werd door de provincie een referendum uitkomst bij het vuilnis gezet, nee de Nederlandse Leeuw is een tandeloze tijger, want het volk is gelijk als een zwijger, stil en naïef, neemt men al deze schofferingen voor lief.

Het leger uitgehold, politie kracht- en machtloos, de veiligheid achteruitgehold, scholen broedplaatsen van crimineel gedrag, waar men schijnbaar straffeloos messen dragen mag, slachtoffers die tot daders gemaakt worden en daders die door een perfide systeem tot slachtoffer gebombardeerd worden, zo werd een natie hol en voos.

Pedofielen die vrijuit kinderen schijnen te mogen vernielen, TBS gasten waarop men vergat te passen, met als gevolg dat ze opnieuw slachtoffers konden maken, maar geen mens die opriep het is genoeg laten we gaan staken, zodat deze incompetente overheid niet langer hun waanzin over het belastingplichtige volk konden uitbraken.

Ter overweging geef ik u een oud maar o zo actueel Vaderlandslievend lied, lees de woorden en bedenk, vrijheid is geen geschenk, maar zwaar bevochten door de eeuwen heen.

Komt, knapen en meisjes, verheft nu in koor
De grond die uw wieg heeft gedragen
Uw lied klink' de beemden van 't vaderland door
Dat d'ogen op u houdt geslagen!
Dat vaderland eert en verheerlijkt gij nu,
Eens, hopen wij, eens zal het fier zijn op u (2x)

In moed en in kennis, in vroomheid en deugd
Was 't eenmaal het sieraad der aarde
Die glorie verbleekte, maar 't wacht van uw jeugd
Dat gij het herstelt in zijn waarde.
Dan, als gij het eert en verheerlijkt als nu
Dan moge dat vaderland fier zijn op u (2x)

Welop dan, o knapen, slechts moed en verstand
Verwint in de kamp met het leven
Welop dan, o meisjes, slechts sierlijke hand
Kan waardig een zegekrans weven
Die moed, die bevalligheid leerdet gij nu
Het vaderland eist het als schatting van u (2x)


Bombastisch……oud bollig……….het kan zijn dat u dat vindt, maar bedenk dat noch Spanje, noch Bonaparte of de Duitsers onze vrijheid blijvend hebben geknecht, domweg omdat patriotten, mensen met een nationaal gevoel, zich hun vrijheid niet lieten ontnemen en het juk afwierpen en de bezetter , de verraders en hun trawanten verjoegen, daarmee de knechting en de ketenen versloegen.

Populisme, wat is er mis mee, beter een populist aan de macht dan hen die onze rechten, onze tradities, onze soevereiniteit hebben veracht en onze vrijheid hebben verkracht, omwille van het Europese Grootheids waanbeeld, verpletterd men onze nationale eigenheid op het politieke aambeeld.

Laten we nog meer wijken en steden over aan kansarme en onaangepaste immigranten, blijven we vrijheden inleveren vanwege de kreet veiligheid, laten we ons murw slaan vanwege het milieufabel, dat slechts gericht is op nog meer heffen, laten we ons voor olie verkwanselen.

De keuze is niet aan de politici, de keuze is aan het volk, ook de volgende generatie heeft recht op vrijheid, eigenheid, identiteit en een band met zijn vaderland, laten we de schatting betalen, laten we de regenten van het pluche halen, laten we zelf de koers van ons dierbare vaderland bepalen.

Zeg Nee tegen de EU, zeg Nee tegen de zakkenvullende verkwansellaars en uitverkopers, zeg ja tegen hen die opkomen voor ons vaderland, onze tradities, onze manier van leven, laten we Nederlandse waarde herstellen of laten we zwijgen en ons eronder krijgen, de keuze is aan u, NEDERLANDER of straks een onbetekende en onbekende inwoner van de EU.

Het heeft niets met links of rechts te maken, maar alles met of we iemand zijn of straks niemand zijn, anoniem zonder identiteit, weg Hollands Glorie, wat overblijft is Historie van grote schilders van weleer, weg land, weg eer, weg nationaliteit, slechts één ster op een blauwe vlag dat NL heten mag.

vrijdag 19 oktober 2007

Inburgering van allochtonen zit op dood spoor.Bericht door: JohannesW op 19 Oktober 2007, 09:14:02
Inburgering van allochtonen zit op dood spoor

Tweehonderd docenten Nederlands de laan uit

Van onze Rotterdamse redactieROTTERDAM, vrijdag
De inburgering van allochtonen in Rotterdam zit op dood spoor. Het ROC Zadkine heeft nog zo weinig leerlingen op inburgeringscursussen dat 200 à 220 docenten Nederlands hun baan kwijtraken.
„Dit is dramatisch”, aldus Peter Lamers van ROC Zadkine. „Iedereen in de politiek vindt dat er ingeburgerd moet worden en er is landelijk ook geld voor, maar de klassen blijven leeg. Daardoor krijgen wij geen cursusgeld en kunnen we de docenten niet meer betalen. We lijden momenteel zo veel verlies, dat het gewoon niet meer is vol te houden.”

Malaise
Volgens Zadkine is vooral de huidige wetgeving en de ingewikkelde regelgeving debet aan de malaise.
Nieuwkomers moeten een forse eigen bijdrage betalen en hebben vijf jaar de tijd om in te burgeren. Bovendien zou er sprake zijn van een ingewikkelde intake.
„Waar we voorheen duizenden cursisten hadden, zijn het er nu slechts tientallen”, aldus Lamers. „Terwijl er in een grote stad als Rotterdam toch ontzettend veel mensen nog moeten inburgeren.”
De school zegt niet te kunnen wachten tot het tij keert. „Wij zijn bang dat de politiek niet in staat is om dit op korte termijn op te lossen”, aldus Lamers. Het ROC verwacht volgend jaar al een verlies van 8 miljoen euro.Het college van bestuur heeft steun gezocht bij het stadsbestuur en bij de ministers Vogelaar en Plasterk, maar dat mocht niet baten.
Momenteel wordt daarom met vakbonden gesproken over een afvloeiingsregeling voor de leerkrachten.
Wethouder Orhan Kaya (Integratie) liet gisteravond weten dat de gemeente ’alles uit de kast gaat halen’ om de ontslagen alsnog af te wenden.

Intensief
„Het probleem is dat veel mensen wel naar voorlichtingsbijeenkomst en gaan, maar zich vervolgens niet aanmelden, omdat er nog een hoop onduidelijkheid is”, aldus Kaya. „Met een intensieve campagne hopen we dat te veranderen.”
Landelijk kampen aanbieders van inburgeringcursussen met hetzelfde probleem. Eerder deze maanden moest het ROC van Amsterdam noodgedwongen zestig mensen ontslaan, omdat de gemeente niet voldoende cursisten kon aanleveren


Bericht door: spanjool op 19 Oktober 2007, 09:18:50
was het niet van te voren voorspelbaar ? zonder stok achter de deur, doen ze niks, willen niks alleen hun hand ophouden. Want hoe kan je nu eeen baan vinden als je de taal niet meester bent. Om over volledige intergratie maar te zwijgen.
maar het is een grote bende in den Haag, want ze willen het immers zelf niet !


Bericht door: JohannesW op 19 Oktober 2007, 09:23:05
220 docenten,alleen al in R`dam om inburgeringscursussen te geven??
En dat alleen om de zielige mensen industrie in tact te houden??


Bericht door: Dekker op 19 Oktober 2007, 09:45:51
'Wethouder Orhan Kaya (integratie) liet gisteravond weten dat 'de gemeente álles uit de kast gaat halen om de ontslagen alsnog af te wenden'.

Deze man leeft geheel buiten de werkelijkheid, samen met de rest van het college. 200/220 docenten inburgering, alleen al bij de Rotterdamse ROC's! Hoe verzin je zoiets. Hoe lang kan zo'n cursus nou helemaal in beslag nemen voor één groep cursisten. Hoeveel groepen kun je in een jaar bedienen.
En wat nou afvloeingsregeling! Er is een groot tekort aan leraren en de vakbonden durven te spreken van afvloeingsregelingen? Hebben leraren helemaal geen vechtersmentaliteit, zijn zij verworden tot watjes die zich laten fêteren op een mooie afvloeiregeling in plaats van openstaande vacatures elder te bezetten. En deze mensen moeten onze kinderen en kleinkinderen behalve algemene en specifieke kennis ook normen en waarden bijbrengen?
Maar ja, we hebben nu Minister Plasterk, een wetenschapper pur sang. Die de studenten wil helpen door het lerarentekort op te heffen via de basisbeurs van diezelfde studenten. Dat studenten hun studiebeurs krijgen in de vorm van een lening, oke daar ben ik helemaal voor. Dat dwingt aankomend studenten om een bewuste en goed doordachte studiekeuze te maken, waarbij zij zich tevens af zullen moeten vragen, kan ik mij na afronding van deze studie een inkomen verwerven dat mij in staat stelt de studieschuld binnen afzienbare tijd in te lossen. Maar breng dit dan ook als zodanig en pluk het geld niet bij de studenten weg omdat je de begroting onderwijs niet rond krijgt.
De kwaliteit van het onderwijs, lees de LEERKRACHTEN, moet omhoog. Dat zou prioriteit nummer EEN van minister Plasterk moeten zijn!


Bericht door: Wouter op 19 Oktober 2007, 10:01:19
Ik las dat volgens EU regelgeving het niet toegestaan is om aan EU-burgers inburgeringscursussen op te leggen.

Ik denk dus dat een heleboel Turken de tijd die het nog duurt totdat Turkije lid wordt proberen uit te zitten om zodoende aan die inburgeringscursussen te ontkomen.


Bericht door: Dekker op 19 Oktober 2007, 10:05:53
Inderdaad Spanjool, het beheersen van de elementaire basiskennis van de Nederlandse taal is een vereiste voor inburgering. Maar wat is eigenlijk inburgeren. Weten wie Willem van Oranje was, wanneer de 80 jarige oorlog was, hoe ons staatsbestel in elkaar steekt. Man hele legers 'Hollanders' hebben daar geen flauwe notie van en functioneren ook in onze maatschappij en functioneren daar goed. Hun interesses liggen ergens anders dan bij de vaderlandse geschiedenis of hoe het in Den Haag werkt. Maar deze mensen fuctioneren dus wel in de maatschappij, zijn niemand tot last, zorgen voor hun eigen inkomen en ze stemmen braaf elke 4 jaar PVDA of SP. Op zich niks mis mee. Eigen keus, eigen verantwoordelijkheid!
Daarom ben ik van mening dat het aanleren van de Nederlandse taal op het niveau van de hoogste groep van het basisonderwijs een eerste vereiste moet zijn voor iedere bewoner van Nederland. En voor mij is een bewoner een individu dat zich blijvend en toegelaten gevestigd heeft in Nederland.

Voor wat betreft de toekomst heb ik o.a. het volgende voor ogen: Een bewoner van Nederland beschikt over één nationaliteit. Overdracht van Nationaliteit als gevolg van geboorte is NIET mogelijk. Elk kind dat geboren wordt op Nederlands grondgebied heeft automatisch de Nederlandse nationaliteit. Elke bewoner dient zich in het openbaar verkeer tussen personen uitsluitend uit te drukken in de Nederlandse taal.


Bericht door: spanjool op 19 Oktober 2007, 10:30:02
Wat dat betreft ben ik wel voor een inburgering a la US. Daar leert men a. de taal b. de grondwet c. respect voor het land en vlag. zelfs in het land van de onbegrensde mogelijkheden zijn er PLICHTEN en wat is daar in het context van Nederland mis mee ?


Bericht door: Dekker op 19 Oktober 2007, 10:39:40
Het gereguleerd aanleren van de Nederlandse taal is niet alleen het foutloos Nederlands lezen en schrijven. Het grootste deel van de inburgering is integraal onderdeel van de cursus Nederlands. Of zou dat in elk geval moeten zijn.
Maar dan moeten er wel hoge eisen gesteld worden aan kennis en vaardigheid van de docenten. Uiteraard wordt van deze docenten professionele neutraliteit, volkomen onafhankelijkheid van welke politieke partij dan ook geeist.


Bericht door: spanjool op 19 Oktober 2007, 11:05:08
Nou laten we het eens simpel houden. In januari 2000 kwam mijn huidige Spaanse vrouw over. Sprak alleen redelijk Engels, ook speciaal aangeleert om zich in NLS verstaanbaar te kunnen maken. Na een maand ronddolen en met handen en voeten dingen duidelijk maken was ze het zat. Bovendien er als spek en bonen bijzitten bij bijeenkomsten, op visite bij vrienden en familie want na 5 minuten engels gaat men toch over in het NLs.

Ze heeft eerst een cursus in Rotterdam geprobeert, meer dan waardeloos met de zgn project onderwijzers. Toen werd ik op het spoor gezet door een collega, die op de TU DElft college gaf. Daar leren ze in sneltreinvaart volgens de Delfse methode buitenlandse studenten Nederlands. Een geweldige cusrus gaat als een sneltrein maar dan moet je in de avond uren keihard studeren. Geen genade want ze gaan gewoon door als je je lesjes niet hebt geleert, alles is gericht op prestatie en 3 stappen curssusen/niveau's. Binnen DRIE MAANDEN SPRAK MIJN SENORA GOED VERSTAANBAAR NEDERLANDS EN KON ZE AAN DE SLAG ALS APOTHEKER BIJ EEN APOTHEEK IN ROTTERDAM. Tuurlijk moest ze praktijk ervaring opdoen want om uitdrukkingen en gezegden in een vreemde taal te leren daar heb je veel meer tijd voor nodig.

Dus het kan wel en je hoeft echt geen Einstein te zijn, alleen veel inzet en wil te tonen om je in je nieuwe land te vestigen.
De rest is rommelen in de marge en LARIEKOEK EN EEEEEEN GROTE LEUGEN !


Bericht door: Dekker op 19 Oktober 2007, 11:14:22
Juist en (potentiele) legale immigranten moeten dus gedwongen worden zich voor de volle honderd procent en meer in te zetten voor deze cursus. Wil je hier wonen, dan ben je verplicht een UNIVERSELE cursus Nederlands te volgen en met een diploma af te sluiten. Binnen een door de overheid gestelde termijn!

Met deze regel toont de overheid (lees Nederland)respect naar de (potentiele) legale immigrant, maar verwacht van hem hetzelfde.

Zolang de Nederlandse overheid geen duidelijke en eensluidende regels stelt richting (potentiele) immigranten, zal de immigrant zich niet gehouden voelen zich aan de Nederlandse Wetten en Regels te houden.Bericht door: spanjool op 19 Oktober 2007, 11:35:41
Denk dat een toelatingseis om zich in NL te vestigen m.n. eisen te stellen mbt een beroepsopleiding, hoger opgeleiden dus mensen die vanaf dag 1 bijdragen aan de economie een EERSTE vereiste is. Je komt geen enkel immigratie land tegen die deze eisen mbt scholing, opleiding en ook nog eens leeftijd en gezondheid niet heeft. Maar NL is het afvalputje van de wereld , bomvol en zeker wat dit onderwerp betreft een achterlijk en achtergebleven land. Daarom zitten ze al 40 jaar met het afval van andere landen opgescheept en blijven ze deweilen met de kraan open. !


Bericht door: Dekker op 19 Oktober 2007, 11:46:14
Natuurlijk Spanjool, kijk naar Nieuw Zeeland. Een bepaald saldo op de bankrekening, het machtig zijn van de Engelse taal in woord en geschrift en het hebben van een baan of een goed bussinessplan, met de bijbehorende contacten aldaar, voor het opzetten van een eigen zaak en huisvesting. Dat is toch ook wat men hier minimaal als eis kan stellen.
Maar zolang onze overheid zich het zakelijk denken inzake immigranten niet heeft eigen gemaakt, zal alles bij het oude blijven. Ten koste van zowel Nederland als de immigranten die hier geen kant opkunnen en hier vervallen in verveling en eenzaamheid en in steeds meer gevallen in criminaliteit om hun eigen ego op te krikken.


Bericht door: spanjool op 19 Oktober 2007, 13:49:16
Tja is zo simpel, maar de zwakbegaafden in het krankzinnigehof zullen dit nooit invoeren. Stel je voor dat je het land eens verlost van heel veel problemen m.n. de immigratie van nuttelozen en onwilligen, die ondanks de soos vaak gaan roven en moorden. dan heb je echt een probleem he, want dan moet je je over de echte zaken gaan buigen, m.n. lange termijn planning van je economie, gezondheid, vergrijzing ( na 60 jaar nog steeds geen antwoord gevonden want dat zien we morgen wel, de schooiers ) en vooral veiligheid. Een land met een achterlijk bestuur, corrupt en ver weg van realiteit van elke dag. Blind, doof en achterlijk en tot het bot verrot !


Bericht door: frans01 op 19 Oktober 2007, 16:00:49
Voor wat betreft de toekomst heb ik o.a. het volgende voor ogen: Een bewoner van Nederland beschikt over één nationaliteit. Overdracht van Nationaliteit als gevolg van geboorte is NIET mogelijk. Elk kind dat geboren wordt op Nederlands grondgebied heeft automatisch de Nederlandse nationaliteit.

maar dan wel een hele grote uitzondering om een en ander werkbaar te houden hier:
elk kind dat geboren word in een asielzoekerscentrum of ziekenhuis terwijl de moeder een van de ouders in dat centrum zit blijven statenloos tot er over de ouders beslist is.
anders kun je dalijk gaan verwachten dat asielzoekerscentra fokcentra voor vergunningen worden. (zijn ze nu al hoor)

Burgers grootste EU-landen willen referendumBericht door: Dirodi op 18 Oktober 2007, 15:58:51

Europese Unie
Burgers grootste EU-landen willen referendum

donderdag 18 oktober 2007 12:32

Een grote meerderheid van de burgers in de vijf grootste landen van de Europese Unie (EU) wil een referendum over het nieuwe Europese Verdrag.

Referendum of niet?
‘Als er geen referendum gehouden wordt dan versterkt dat het idee dat de EU beslissingen neemt over de rug van de burgers.’

Dat blijkt uit een peiling van Financial Times onder ruim 5000 inwoners van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje.

Lissabon
Donderdag worden de laatste obstakels van het nieuwe verdrag, een aangepaste versie van de eerder afgekeurde Europese Grondwet, door de leiders van de Europese lidstaten in Lissabon besproken.

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, vindt ratificatie door de regeringsleiders na goedkeuring van hun parlement even democratisch als een referendum: ‘Beide manieren zijn legitiem te noemen, daar valt democratisch niets tegenin te brengen.’

‘Als er geen referendum gehouden wordt dan versterkt dat het idee dat de EU beslissingen neemt over de rug van de burgers,’ waarschuwt Valéry Giscard d’ Estaing, voormalig Frans president (van 1974 tot 1981).

Referendum
De voorstanders van een referendum variëren van 63 procent in Frankrijk tot 76 procent in Duitsland. Britten, Italianen en Spanjaarden zijn ook voorstander.

Alleen Ierland heeft een volksraadpleging gepland. Het Nederlandse kabinet heeft besloten geen referendum te houden.

Sterke gelijkenissen
Het nieuwe verdrag lijkt sterk op de Europese Grondwet die door een massaal ‘nee’ in referenda in Nederland en Frankrijk werd afgewezen.

Het bepaalt dat EU-landen een deel van hun zeggenschap overdragen aan Brussel: ze geven tientallen vetorechten op. Er wordt een Europese president ingevoerd en het Europese Parlement krijgt meer macht.

dinsdag 16 oktober 2007

Agente schiet belager neer in bureau A'dam

Bericht door: JohannesW op 14 Oktober 2007, 20:51:24

Binnenland

zo 14 okt 2007,
Agente schiet belager neer in bureau A'dam
AMSTERDAM - De man die zondagmiddag op politiebureau Slotervaart in Amsterdam is doodgeschoten had vlak daarvoor twee agenten met een mes gestoken. Dat heeft korpschef Bernard Welten in een persverklaring bekendgemaakt.

De man kwam zondagochtend rond 12.00 uur politiebureau Slotervaart binnen en sprong direct over de balie. Hij stak onmiddellijk in op een vrouwelijke agente die achter de balie stond. De verdachte stak haar in haar borst.

Toen de vrouw vluchtte kwam de verdachte haar achterna en stak haar nog twee keer in haar rug. Een mannelijke collega die haar te hulp schoot, werd vervolgens zelf in zijn nek en schouder gestoken.

De gewonde vrouwelijke agente trok toen haar vuurwapen en schoot op de verdachte. Die overleed kort daarna.

De gewonde agenten zijn naar het ziekenhuis vervoerd, zij verkeren buiten levensgevaar.

Er is nog niets bekend over de identiteit van de dader.

De Rijksrecherche onderzoekt het incident. De omgeving van het politiebureau is afgezet met rood-witte linten, waarachter een toenemend aantal buurtbewoners komt kijken wat er gebeurd is.

Ook stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch is poolshoogte komen nemen en laat zich informeren over wat er nu precies gebeurd is.


Bericht door: JohannesW op 14 Oktober 2007, 20:53:48

Binnenland

zo 14 okt 2007, 19:07
Slotervaart wacht gespannen op identiteit dader
AMSTERDAM - Bewoners van stadsdeel Slotervaart wachten gespannen af wie de inmiddels overleden dader is van het ernstige incident zondagochtend op politiebureau Slotervaart. Dat liet de stadsdeelraad zondagavond weten.

„Moeders gaan na of hun gezin nog compleet is”, aldus een woordvoerster. De buurt is volgens haar in angstige afwachting.

Stadsdeelvoorzitter Marcouch heeft in de loop van de middag op het stadsdeelkantoor gesproken met verschillende sleutelfiguren uit de buurt zoals buurtvaders en jongerenwerkers. Die konden vervolgens met het feitelijke verhaal de buurt in. De imam van de moskee naast het politiebureau heeft op zijn beurt de moskeebezoekers geïnformeerd.


Bericht door: JohannesW op 14 Oktober 2007, 21:42:57
zo 14 okt 2007, 14:32
Topoverleg stadsdeel Slotervaart
AMSTERDAM - Burgemeester Job Cohen van Amsterdam praat zondagmiddag op stadsdeelkantoor Slotervaart met de politie en de stadsdeelvoorzitter over het incident op politiebureau Slotervaart, waarbij een verdachte door politieagenten is neergeschoten.


Korpschef Bernard Welten van Amsterdam is inmiddels aangekomen op het betreffende politiebureau aan het August Allebéplein. Het politiebureau wordt inmiddels aan het zicht onttrokken door geplastificeerde hekken.

De moskee naast het politiebureau is gewoon open.


Bericht door: JohannesW op 14 Oktober 2007, 21:48:45
De moskee naast het politiebureau is gewoon open.

Een pak van mijn hart,ik heb toch wel een groot deel van de middag in spanning gezeten of de moskeet wel open zou blijven.


Bericht door: Tom Poes op 14 Oktober 2007, 22:33:53
Vraag is natuurlijk weer, of er een vrome bezoeker minder gaat bidden?
Thuis worden nauwkeurig de koppen geteld. En waarschijnlijk voor de zekerheid nog eens herteld. De gegevens gaan dan in de computer en het zal dan ook niet zo lang duren of men er al dan niet achter komt of het gezin nog compleet is.
De techniek staat voor niets.


Bericht door: JohannesW op 14 Oktober 2007, 22:36:33
Laatste 24 uur
Identiteit gedode man politiebureau blijft ongewis

zondag 14 oktober 2007 22:00

(Novum) - De identiteit van de man die zondag op een politiebureau in Amsterdam-West door een agente is doodgeschoten, is tien uur na de schietpartij nog steeds niet bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie zondagavond.

De schietpartij op het August Allebéplein in het stadsdeel Slotervaart vond rond het middaguur plaats. De man kwam binnen en sprong direct over de balie. Daar stak hij een agente in nek en borst. Toen zij probeerde te ontkomen stak hij haar nogmaals twee keer in de rug. Een andere agent werd in nek en schouder gestoken. De gewonde vrouw trok haar wapen en schoot haar belager neer. Hij overleed later.

Het NOS Journaal meldde dat de man volgens onbevestigde bronnen ontevreden zou zijn over de afhandeling van zijn aangifte. Volgens het OM blijft het motief onduidelijk zolang niet bekend is wie het slachtoffer is.

Ik denk dat ze eerst nog ergens een recentelijk overleden onbekende BLANKE MAN op moeten graven,om toch vooral maar niet de indruk te wekken dat het een Medelander was.


Bericht door: Wouter op 14 Oktober 2007, 22:40:53
ja gek he, dat dat weer uren moet duren.
er is natuurlijk druk overleg gaande hoe ze dit nu weer moeten verpakken.

zag vanochtend wel een berichtje in de krant staan waarin gesproken werd van 3 blanke overvallers (telefoon gejat van een bellende fietsster). Dus ze kunnen het wel..........als het maar blank is.


Bericht door: JohannesW op 14 Oktober 2007, 23:00:58
„Moeders gaan na of hun gezin nog compleet is”

Dit vind ik ook zo`n typische opmerking,nu moeten die moeders dus eerst wachten tot al dat kroost van hun die b.v. een werkstraf moeten uitvoeren thuis zijn en dan kunnen ze klompjes(Sorry Sportschoenen) gaan tellen.
Dus Wouter het kan inderdaad nog Uren duren.


Bericht door: Tom Poes op 14 Oktober 2007, 23:02:47
Het zal toch hopelijk niet zo zijn voor Cohen, dat ie van armoede gewone op z'n plat-Hollands gezette thee moet gaan zitten drinken? Dat ie zelf het zakje erdoor moet slingeren?


Bericht door: JohannesW op 14 Oktober 2007, 23:21:05
En waar moet hij dan het ZAKJE laten????


Bericht door: Tom Poes op 14 Oktober 2007, 23:52:32
Nou, in eerste instantie voor het tweede kopje. Daarna beginnen de problemen.


Bericht door: JohannesW op 14 Oktober 2007, 23:57:15
Nou, in eerste instantie voor het tweede kopje. Daarna beginnen de problemen.

Problemen? Nee hoor,op naar het volgende "slachtoffer" geen probleem in Amsterdam,Gamma kan hier nog een puntje aan zuigen.


Bericht door: Tom Poes op 14 Oktober 2007, 23:59:13
Je hebt gelijk, Johannes. Hij kan dat theezakje gewoon meenemen! Job houdt de boel wel bij elkaar!


Bericht door: JohannesW op 15 Oktober 2007, 12:26:08

Binnenland
De Telegraaf.
ma 15 okt 2007,
Politiesteker liep rond bij Hofstadgroep
AMSTERDAM -

De 22-jarige Marokkaan Bilal B. die gisteren twee agenten neerstak en werd doodgeschoten, blijkt rond de Hofstadgroep gebivakkeerd te hebben.

B. stak zonder aanleiding als een dolle om zich heen op een Amsterdams politiebureau. Een vrouwelijke brigadier liep een steekwond in de borst en twee in de rug op. Daarbij werd een longslagader geraakt. Na een langdurige operatie is haar leven gered. 'Haar toestand is relatief bevredigend', aldus de hoofdofficier van justitie. Haar mannelijke collega liep vijf steekwonden op in gezicht en schouder. Bij hem werd een hoofdslagader geraakt. Ook zijn luchtpijp werd bijna geperforeerd.

De doodgeschoten Bilal blijkt een ernstig gestoorde psychiatrische patiënt. Hij heeft langere tijd gedwongen gezeten in de Amsterdamse Valeriuskliniek. Twee maanden geleden werd hij vrijgelaten. Vrijdag kwam hij daar terug en zei zelfmoord te willen plegen. Na een korte behandeling vertrok hij weer met een begeleider van de kliniek.

Gisteren ontsnapte hij aan de aandacht van de begeleider en liep een half uur later het politiebureau in waar hij als een dolle begon te steken.

Een agente schoot hem uiteindelijk dood. De identificatie van B. was moeilijk omdat zijn vingerafdrukken niet werden herkend. Op foto werd hij wel herkend door agenten.

Bilal is al tien jaar bekend bij de politie. In 1998 stak hij iemand met een schroevendraaier neer. Hij hoorde tot de harde kern van de probleem-Marokkanen. In 2003 en 2004 zat hij in de gevangenis.

Uiteindelijk bleek hij contacten te hebben met de terroristen van de Hofstadgroep. Bij de arrestatie van die groep is hij nog als getuige gehoord. Er was niet genoeg bewijs tegen hem.Bericht door: Wouter op 15 Oktober 2007, 12:58:56
het is hetzelfde al met die TBS-ers.
het tuig wordt gewoon op ons losgelaten...
ze kijken wat er gebeurt, roepen "ach en wee" en gaan weer door met nietsdoen.
zouden we ze niet kunnen aanklagen ?
of beroepen ze zich dan ook op het Pikmeer arrest ?


Bericht door: 60plus op 15 Oktober 2007, 13:26:44

Ja Jobje draaide weer dat het een lieve lust was...........onbekende man................ach ja Mohammed B is toch ook geen BN'r dus kan hij gerust wauwelen, dat het maar weer één man met één mes was.............dus waar zeiken we nu toch over, het had veel erger kunnen zijn toch.................... .2 mannen met 4 messen om maar eens wat te noemen


Bericht door: Dekker op 15 Oktober 2007, 14:08:01
Moet toch een heerlijk gevoel zijn voor dat tuig, want zo zie ik de dader, om je gesteund te weten door een internationaal ja zelfs globaal zo gewaardeerd en gerespecteerd man als Job Cohen.

Jullie vinden het vast niet erg dat mijn waardering en respect uitgaat naar de kordaat optredende agente, die waarschijnlijk niet alleen haar eigen leven en dat van haar collega gered heeft. En dat ik spuug op de mentaliteit en het gedrag van Job Cohen.


Bericht door: duhbyl op 15 Oktober 2007, 14:15:50
Grappig, Laroes was de hele dag aan het vermelden, dat het geen 'ware gelovige' zou zijn.
Er wordt alvast een mooie draai aan het verhaal gegeven,men hoeft nu niet meer van de gestoorde islamiet te spreken, maar van de 'Amsterdamse' psychiatrische patient.
Wel een mooi stukje stigmatisering van de Autochtone Nederlander een sootemet beschermde euuhhh,onbeschermde, bedreigde diersoort in de omgeving August Allabee plein en dan ook nog ten onrechte verdacht van moord.


Bericht door: JohannesW op 15 Oktober 2007, 16:43:16
Binnenland

ma 15 okt 2007, 16:20
Slotervaart vraagt rust na bekendmaking dader
AMSTERDAM - Voorzitter Ahmed Marcouch van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart heeft buurtbewoners gevraagd zich beheerst te gedragen nadat de identiteit van de aanvaller op het politiebureau maandag bekend werd.

Hij krijgt daarbij de hulp van jongerenwerkers, buurtmoeders, buurtvaders, religieuze leiders en andere actieve bewoners. Ook de moskee in het stadsdeel houdt de hele dag door bijeenkomsten.

De doodgeschoten 22-jarige Bilal B., die zondag twee agenten neerstak op het politiebureau aan het August Allebéplein, komt volgens het stadsdeel uit de wijk Overtoomse Veld. „Marcouch leeft mee met de gewonde agenten en hun geschokte collega's en ook met de familie van de dader”, aldus het stadsdeel. Marcouch bezoekt de ouders van de dader waarschijnlijk maandagavond. Bilal woonde nog thuis.

Hij woonde nog thuis,als hij niet in de bajes zat.Bericht door: Dirodi op 16 Oktober 2007, 07:45:37

Nederland
Toch vernielingen in Amsterdam-Slotervaart

dinsdag 16 oktober 2007 00:11

Ondanks oproepen tot kalmte en massale aanwezigheid van politie hebben tientallen Marokkaanse jongeren maandagavond vernielingen aangericht in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart.


Een groep van dertig jongeren liep 's avonds rond elf uur van de Jan Tooropstraat naar het politiebureau op het August Allebéplein, waar zondag een 22-jarige Marokkaan werd doodgeschoten nadat hij twee agenten met een mes had bewerkt.

Geen arrestaties
Onderweg staken de Marokkanen een particuliere auto in brand, meldt een woordvoerder van de politie. Andere auto's raakten beschadigd. Bij het politiebureau gooiden ze de ruiten in. De afzettingen daar waren eerder op de dag al weggehaald.

Na de vernielingen verspreidden de jongeren zich in de wijk, waar veel politie op de been is. Rond middernacht was het rustig. Er vielen geen gewonden, en geen van de vandalen werd aangehouden.

Kalmte
Hoewel de doodgeschoten jongen, Bilal B., twee agenten levensgevaarlijk verwondde, een crimineel verleden had dat teruggaat tot een zwaar geweldsmisdrijf in 1998, betrokken was bij terroristische activiteiten en aan een psychiatrische stoornis leed, werd rekening gehouden met rellen zodra bekend werd dat het om een Marokkaan ging.

Eerder op de avond maande stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch (PvdA) de buurtbewoners daarom tot kalmte. Jongerenwerkers en buurtvaders legden hen uit wat er gebeurd is, in de moskee en het stadsdeelkantoor waar broodjes en thee werden geserveerd.

Marcouch reageerde maandagavond kwaad op de vernielingen. Volgens hem maakt een aantal jongeren misbruik van de situatie om relletjes te schoppen. 'Het zijn de gebruikelijke kwelgeesten die het voor de rest verpesten.'

Door Bas Benneker


Bericht door: spanjool op 16 Oktober 2007, 09:16:08
Ze hebben het NOOIT zelf gedaan !


zaterdag 13 oktober 2007

De week van Dommecraten


De week van DommecratenJa, ja ik weet het, ze noemen het de week van de democratie, maar je moet wel totaal oliedom en achterlijk zijn als je dit soort kreten nog serieus neemt en gelooft, maar ja wij Nederlanders zijn al tijden de weg kwijt en menen in een democratie te leven die er niet is.

Miljoenen worden er weer verspild aan allerhande leuke projecten en TV-uitzendingen, waarin het klootjesvolk wordt wijsgemaakt dat onze regenten het beste met ons voor hebben. We krijgen stichtelijke documentaires over Ché Chevarra, de democraat pus sang, en niet te vergeten Chavez, de liberaal verlichte despoot die in Venuzuela de scepter zwaait. Dit geeft meteen het lekkere democratische gevoel weer dat de natie nodig heeft.

De hotemetoten trekken weer van programma naar programma en beleggen leuke bijeenkomsten om de democratie en de integratie voorbeeldig voor het voetlicht te brengen, met helaas voor de organisatoren een wat bitter kantje, terwijl Maxima en aanhang zich bogen over de jeugdproblematiek, werd er weer eens een jongen doodgestoken en moest er een minuut stilte ingelast worden.

Uiteraard kon Rotterdam deze primeur van Amsterdam niet onopgemerkt laten passeren dus stak daar een leerling meteen maar de volgende dag een begeleidster en een medeleerling neer. We voelen ons meer en meer thuis in de democratie van de Sahara-cultuur.

Iedere dag krijgen we voorbeelden van hoe uitgehold onze democratie is en hoe de regenten reageren op het volk of hoe ze ons denken in de maling te kunnen nemen. Zelfs als het volk ze voor schut zet, dan nog presteren ze het om de schuld bij het volk te leggen, want een regent kan het namelijk nooit verkeerd hebben of het niet hebben begrepen. Dat is voorbehouden aan het volk.

Neem het referendum voor de nieuwe burgemeester van Utrecht. Dit kostte ruim 1 miljoen weggegooid geld, want de burger mocht kiezen, zoiets als: je mag je keuze maken. Er zijn twee mogelijkheden: namelijk PvdA of de PvdA en als de burger dan massaal besluit NIET zich te laten misbruiken als schaamlap, roepen de regenten dat het referendum maar afgeschaft moet worden.
Want een echt referendum, zoals tegen de grondwet, die wel geen grondwet meer heet, maar een verdrag, met bijna 98% van de oude tekst, dat is dan weer iets wat van onze democratische leiders weer niet mag. Nou ja, daarom heet dit stuk dan ook de week van Dommecraten.

De week van Dommecraten is ook weer een goede gelegenheid om alle staatsruifeters eens extra te laten profiteren van de gemeenschapsgelden, want alle slinkse dames en heren van de media mogen nu extra zendtijd vullen met hun zogenaamde maatschappij-kritische programma’s, waarbij de produktie-maatschappijen overuren maken, om de tekstschrijvers en de reclamejongens maar niet te vergeten, die vanwege deze week weer een extra dik belegde boterham kunnen eten.
U mag voor iets zijn of tegen, het maakt net zo min wat uit als het vragen om zon of regen, want de regenten hebben maling aan uw mening, sterker nog: ze beschouwen u en mij meer als een soort van achtergrond voor hun intens belangrijke rol. Zij zijn de sterren aan het firmament, zij zijn de idols van hun particratie, maar dat heeft niets te maken met het begrip democratie.

Deze Dommecraten hebben niet eens in de gaten, dat de kloof tussen de regentenklasse en de burgers van dit land al vormen heeft aangenomen waar bruggen bouwen allang niet meer een optie is, zij leven in een wereld van consensus, overleg, wegkijken, wegmoffelen, onder het kleed vegen, onder de pet houden, toedekken, afkopen, gouden handdrukken, riante wachtgelden en baantjes en posities verdelen. Daarbij kunnen zij geen pottenkijkers en criticasters velen.

Dat zijn foute mensen, gevaarlijke mensen, rechts, ja vooral rechts, want dat is het nieuwste scheldwoord van de elite in dommecratenland, zij staan voor ferme taal, maar slappe daden, verwijten echter “rechts” populisme en irreële eisen, terwijl ze zelf de samenleving keer op keer slechte diensten bewijzen met hun falend beleid en achterlijk gedrag. Zij onteren de Nederlandse vlag, zij verkwanselen het Nederlander zijn, maar spuiten naar zogenaamd rechts hun venijn.

100 Dagen reden ze als kippen zonder kop rond, maar er kwam geen verstandig woord uit hun mond, nu dan weer een week voor dommecraten, ook nu hoor je dagelijks deze ezels als schapen blaten. Zij presteren niks, schuiven alle problemen voort, roepen af en toe een kreet, gelijk een natte scheet en kijken dan boos naar de ander en geven dan die de schuld, dat het in dit eens mooie landje stinkt en worden boos op wie hun wanbeleid en wangedrag verlinkt.

Dubbele paspoorten, ze stellen zogenaamd paal en perk, ze prediken alleen voor eigen kerk, want er verandert niets. Het is als het gedogen van de gestolen fiets, het dubieuze drugsbeleid, of de positieve discriminatie. Inburgeren flopt, de vreemdeling blijft lekker vreemd en de Nederlander is ineens in eigen land een vreemde eend.

Straks is de week weer voorbij en dan roepen de dommecraten blij: "We hebben naar de burgers geluisterd, men heeft ons veel toegefluisterd, we hebben de boodschap begrepen, we zullen snel er een paar nieuwe commissies erbij slepen!" En u mag straks de rekening betalen voor hun constante falen, want bij de nieuwkomers valt namelijk nauwelijks een sou te halen, dus de dommecraten vragen om uw solidariteit en vragen, nee eisen uw begrip voor het graaien in uw knip.

Cor Stoker

maandag 8 oktober 2007

Nederland massaal aan de LSD

Een provocerende titel, maar als u dit stukje gelezen heeft, dan zal het u meer dan duidelijk worden waarvoor en waarom ik deze titel heb gebruikt.

Links Socialistische Dictatuur, is de kern van het Nederlandse probleem, waarbij ik echt niet alleen naar de Pravda van de Partij van de Allochtonen kijk, maar naar het gehele politieke spectrum waar rechts een vies en besmet woord is geworden, waar men de oude oorlogswonden vanwege een rechtse Socialistische dictator projecteert op alles en iedereen die tegen de LSD ageert, want dan ben je een gevaarlijk mens.

De LSD is een netwerk van allerhande clubjes, alwaar men ruim gesubsidieerd het vuile werk voor de politiek opknapt, was het ooit de Makro, of een tijdje defensie, nu is Total slachtoffer van een aanslag van een terreurgroep van de LSD.

Als links protesteert gebeurt dat nagenoeg altijd met grof geweld, men neemt graag financiële instellingen, maar vooral Amerikaanse bedrijven onder vuur, gooit ruiten in, valt fokkers aan, want linkse actiegroepen hebben geen wet nodig, zij staan boven, onder en naast de wet, zij zijn het geweten van de LSD, de strijdkrachten die zorgen voor chaos en schade.

Is er ergens ook maar een zweem van rechtse betrokkenheid te bespeuren, dan duiken de jongens en meisjes met hun capuchons en sjaals, liefst in de kleuren van de Palestijnse El Fatah beweging, uit hun krochten en kraakpanden op en roepen anti-fascistische leuzen, want daarmee stigmatiseer je de tegenstander als verwerpelijke lieden en is iedere vorm van geweld geoorloofd, want ze vechten toch voor een rechtvaardige zaak.

Je ziet ze overal, ze bezetten, blokkeren, ageren, protesteren en molesteren dat het een lieve lust is en zelden worden ze massaal opgebracht, laat staan veroordeeld, sterker nog: onze LSD overheid financiert hun bolwerken, hun trainingen en faciliteert het gebruik van publieke ruimten en velden, maar o jee en o wee als een paar zogenaamde rechtse mensen hun verontwaardiging willen laten blijken in een vreedzaam protest, dan ineens is Leiden in last, want rechts is ongepast.

Via de media krijgen zij vanuit de kokers van hun geestelijke verwanten alle steun, binnenhof, buitenhof, twee voor twaalf, Paul en die andere man. Zodra er ergens iets op het rechter politieke veld gebeurt, zijn de walging en verontwaardiging perfect gespeeld en oprecht groot, maar zijn het de Sociaal betrokken Slinks groepen, dan ineens heeft men alle begrip voor de samengebalde verontwaardiging en roept men dat het hier gaat om een brede maatschappelijke stroming.

Rechts Nederland werkt, ze werken voor hun hypotheek, huur zonder subsidie, voor het schoolgeld van hun kinderen, voor de dagelijkse kost, van dat zuur verdiende geld worden links en rechts allerhande heffingen en belastingen ingehouden, waarmee de LSD-overheid ruimhartig de activisten en hun organisaties subsidieert, zodat ze kunnen demonstreren en ageren tegen alles wat ook maar ter rechterzijde zijn kop uit het zand durft te steken.

Deze actieclubjes zorgen er feilloos voor dat de gewone burgers in een keurslijf worden geperst en meer en meer vrijheden inleveren, alles uit naam van de grote Linkse Socialistische Dictatoriale Heilstaat, want de gewone burger is gehouden aan de wet, maar zij leven in een eigen vrijstaat, hebben geen baan of aanzien te verliezen, sterker nog, in hun subsidie bolwerken zijn zij de directe partners van veel overheidsdiensten en maken zelfs deel uit van de regering, het parlement of zitten in fracties, al dan niet met of zonder strafblad.

De ontmanteling van de Nederlandse samenleving en rechtsstaat kunnen we aflezen aan hun successen, men mag straffeloos het particulier bezit onteigenen, lees kraken, uit naam van de gefingeerde woningnood, men mag straffeloos koffiehuizen exploiteren waar geen koffie, maar wel drugs verkocht worden, men mag het defensie-apparaat uithollen en beschadigen, uit naam van de vrede, eigendommen vernielen uit naam van de “publieke” verontwaardiging, bouwprojecten en wegen traineren uit naam van het milieu of de beroemde korenwolf, kikker of boomklever.

Maar o wee als de rechtgeaarde hardwerkende burger ook maar iets te hard rijdt op een weg die het toelaat, dan staat de lasergun paraat, als de winkelier de zondagssluiting te ruimhartig overtreedt, dan weet men hem te vinden en voor iedere zucht en kuch vindt men wel ergens een regelgeving terug, die de burger in zijn dwangbuis houdt, want de gewone man en vrouw is fout en als u toevallig rechts bent, dan wacht u de toorn, dan bent u laag opgeleid en denkt met uw onderbuik.

Door het LSD-beleid en deze clubs konden steden verpauperen, onaangepasten kregen carte blanche, want de LSD-gedachte 'hou jij ze arm dan hou ik ze dom' is volledig geslaagd, gezien de totaal ontoereikende resultaten op taal- en rekenvaardigheid op onze scholen, waar, hoe gek het ook klinkt, men zwarte scholen voortrekt ten koste van de scholen voor het zogenaamde witte kind.

Niet dat witte scholen alleen blanke kinderen huisvest, maar wel scholen waar de ouders thuis NEDERLANDS spreken, waar men gesteld is op de NEDERLANDSE nationaliteit en dat is iets wat Imam Vogelaar zo graag anders zou willen zien, want Nederlands bestaat niet, wie dat gelooft en denkt is ziek, De Nederlander moet worden uitgegomd, weggemoffeld, wij moeten onszelf niet meer als Nederlander beschouwen, het liefst zou ze zien dat wij allen vanaf nu met een buitenlander trouwen.

Zo slaat de LSD-gekte op alle niveaus toe, zo werd een eens trots en werkzaam land omgevormd tot een verpauperde natie, die hulp gaat vragen bij Township-steden om de orde te leren handhaven, zo holden we het niveau van onze ooit geroemde opleidingsniveaus uit, zo werd onze rechtsstaat een aanfluiting van willekeur, corruptie en infiltratie door informanten en werden justitie en politie zo lek als een mandje en verdween het ontzag voor het gezag, vanwege het wangedrag.

LSD, wat doe je ermee? Het beste zou zijn iedereen verplicht af te laten kicken, maar dat wordt pas echt schrikken, dan moeten al die clubjes en verenigingen die op de zak van de burger de samenleving uithollen, al die lieden die hun zakken vullen via het wanbeleid en via de asielzoekersindustrie ineens echt werk gaan zoeken, dat zou pas een echte chaos veroorzaken.

Geen staatspropaganda meer, geen loterijen en geprivatiseerde mega clubjes met topinkomens meer, die elkander de bal, lees de miljoenen, kunnen toespelen, geen externe adviesbureaus meer voor ex-ambtenaren, geen gratis woonruimte, gas, licht en water voor de krakers, geen miljarden meer voor opknappen van wijken waar een beperkte groep zich loopt te verrijken.


LSD, alle gevestigde politieke partijen doen er van harte aan mee, het is hun levenselixer, zij behouden daarmee met een minimale achterban een hele natie in de ban, ze verdelen de baantjes en posities, ze schuiven met de stoelen en zorgen dat ze jarenlang via het pluche kunnen profiteren, zonder ooit ook maar echt te hoeven regeren, want vooruitzien en echt beleid maken, zodat problemen voorkomen of opgelost kunnen worden, nee daaraan kunnen ze niet gaan beginnen, dat is tegen de LSD-traditie in.

Oké ik ben het met u eens, u bent tot hier toe gekomen en vraagt zich af waarom ik in dit gekkenhuis blijf wonen? Domweg, ik ben zo’n gekke Nederlander die houdt van zijn land ook als staat het bijna in brand, ik loop niet weg, maar hoop dat er ergens iemand is die gelooft wat ik zeg en roept: "Nu is het genoeg!"Reageren ??

Dat kan hier maar ook op: Het 6MB forum publiek

'Taalexamen te moeilijk voor vmbo-scholier'

Discussie voeren/mening geven kan ook op het forum

Bericht door: JohannesW op 03 Oktober 2007, 19:04:21

Binnenland
De Telegraaf.
wo 3 okt 2007, 18:24
'Taalexamen te moeilijk voor vmbo-scholier'
DRUTEN - Veel vmbo-scholieren zakken voor hun schoolexamens omdat ze de vragen niet goed begrijpen. Dat komt omdat het taalgebruik van de opgaven te moeilijk is. Dat blijkt uit onderzoek van het BureauTaal.

„Het taalniveau van de examenvragen is veel hoger dan de taalvaardigheid van de examenkandidaten. Complexe zinnen en onduidelijke vraagstelling maken van de examens voor veel leerlingen onoplosbare taalpuzzels”, zo stelt het bureau.

Het onderzoeksadviesbureau, dat zich bezighoudt met begrijpelijk Nederlands, heeft onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) als klant.

„Er wordt een onderscheid gemaakt in zes taalniveaus'”, aldus een woordvoerster van het bureau. „De meeste vmbo'ers komen niet verder dan het gemiddelde van deze schaal, terwijl de vragen in de examens een tot twee niveaus hoger liggen.”

In een tweede onderzoek stelt het BureauTaal dat ook de taal die wordt gebruikt in bijsluiters van medicijnen veel te moeilijk is voor de meeste Nederlanders. Zeker 60 procent van de bevolking begrijpt de instructies hierdoor niet.

„Veel mensen gebruiken daardoor hun medicijnen niet goed”, aldus het bureau. „Ook stoppen veel mensen hierdoor met hun medicijnen. De gezondheidsrisico's van onbegrijpelijke bijsluiters zijn erg hoog.”

De fracties van de VVD en GroenLinks in de Tweede Kamer hebben minister Ab Klink (Volksgezondheid) gevraagd om maatregelen te nemen. VVD'er Edith Schippers denkt dat er een verband ligt tussen het veel te grote aantal mensen dat medicijnen verkeerd gebruikt en de onbegrijpelijkheid van de bijsluiters. GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik noemt de 'abracadabra' van de teksten op potjes en tubes schokkend. De minister zou een verplichte toets op helder taalgebruik moeten instellen.


Bericht door: resident op 04 Oktober 2007, 10:43:41
Die bijsluiter is ook nergens nodig voor. Op de verpakking staat duidelijk hoe veel en hoe vaak je dat medicijn moet innemen. Als je niet intelligent genoeg bent om een woordenboek te openen, gewoon doen wat de dokter zegt. Dan ben je toch niet in staat om inhoudelijk over bijwerkingen te praten.

Eksaamuh NL moejleik? Isse tog geen probleem? Dan jy gewoon fakkuhfulleh wort bij aldi. Of lekkuh nix bij soosjaale diens.


Bericht door: Wouter op 05 Oktober 2007, 13:42:31
wat nou taalniveau op het VMBO ?

er IS helemaal geen taalniveau op het VMBO.

hebben jullie wel eens leerboeken van het VMBO gezien ?


ik ben me volkomen lens geschrokken, diep en diep treurig.
als je dat nog niet eens kan volgen ga dan maar op de vuilnisbelten van New Delhi naar gebruikte condooms zoeken ofzo.


Bericht door: JohannesW op 08 Oktober 2007, 10:08:51
Mbo-leerling haalt norm voor lezen niet

LIENDEN (ANP) - Mbo-leerlingen lezen zo gebrekkig dat velen hun opleiding niet op het vereiste niveau zullen afronden. Ruim de helft van de mbo'ers kan bij het begin van de opleiding slechts korte eenvoudige teksten aan.


Dit blijkt uit een onderzoek van Bureau ICE, dat taaltoetsen ontwikkelt. Een woordvoerster van het bureau bevestigde maandag een bericht hierover in de Volkskrant. Vooral op regionale opleidingencentra (roc's) in het westen van het land is het slecht gesteld met het taalniveau.
Het middelbaar beroepsonderwijs is met circa 500.000 leerlingen de grootste schoolsoort in Nederland na de basisschool. Juist om het belang van taalbeheersing te onderstrepen, heeft de minister van Onderwijs vanaf dit jaar nieuwe normen vastgesteld die aan het eind van de opleiding dienen te worden gehaald.
Maar aangezien mbo's volgens de Onderwijsinspectie circa 2,5 uur in de week inroosteren voor taalonderwijs, is het onmogelijk aan het eind op het vereiste taalniveau te komen, zegt directeur Karen Heij van bureau ICE.
Zij vindt de nieuwe normen ook niet reëel. ,,In het voortraject - op de basisschool en het vmbo - is er steeds meer ruimte voor andere dingen dan taal en dat gaat zich blijkbaar wreken. Je kunt dan vervolgens niet tegen een roc zeggen, lossen jullie het maar op.''

maandag 1 oktober 2007

Waarom de zogenaamde Elite zorgeloos verder regeert

Keer op keer lees en hoor je mensen die spuug en spuug zat van de politiek zijn, want het maakt niet uit of en op wie je stemt, je krijgt nimmer de regering die je wilde en als je partij winnaar is staat die aan de kant of als verliezer ineens weer aan het stuur van dit land.

Wij burgers van Nederland zijn het die onze EIGEN macht klakkeloos weggeven aan de door ons verfoeide regentenkliek, domweg omdat we altijd weglopen voor onze eigen verantwoordelijkheid en alle problemen van ons leven deponeren op het bordje van de overheid, of het nu gaat om onze woning, werk, gezin, opleiding, gezondheid, veiligheid, we eisen dat de overheid onze problemen oplost, want daar zijn ze toch voor.

Diezelfde overheid lacht zich een kriek, want doordat wij bij iedere calamiteit en probleem het op hun bordje leggen, kunnen zij ons hun wil opleggen, via regelgeving, wetten en voorschriften en mogen we als burgers thuis voor de buis over hun wanbeleid vitten.

Verdeel en heers, hou jij ze dom dan houd ik ze “arm”, geef het volk brood en spelen, enkele oerwijsheden, maar keer op keer denken burgers dat het oude achterhaalde dogma’s zijn, want tegenwoordig gebeurt dat toch niet meer, NIETS IS MINDER WAAR.

Om u en mij als dom vee naar het Europese Eenheids Gedrocht te krijgen creëren we gewoon een probleem, namelijk massaal onaangepaste groepen importeren die we alle vrijheid geven, die ze zelfs niet in hun eigen land ooit zouden hebben gehad, waardoor deze lokaal de samenleving ontwrichten en onze regenten schijnbaar klakkeloos voor hun eisen zwichten.

Zo ontstaat er een klimaat van wij/zij vol tegenstellingen, want de nieuwkomers verschillen qua cultuur, religie en sociaal totaal van de eigen bevolking en dat geeft wrevel, waarbij er onlusten en onrust ontstaat, tot aan aanslagen aan toe.

De gewone man en vrouw voelen zich meer en meer door de berichtgeving onveilig en roepen om bescherming, hetgeen natuurlijk kan, maar dat gaat dan weer gepaard met het inleveren van vrijheid en verworvenheden, maar de bron van het kwaad en ellende wordt niet bestreden, integendeel men importeert meer en meer want dat zou economisch gewenst zijn.

Na een aantal “onvermijdelijke” aanslagen in binnen en buitenland, alsmede “gewelds incidenten”, zorgt de staatspropaganda voor spotjes over veiligheid en berichtgeving van de inzet van de staat voor de veiligheid van de burgers. Om de terreur en het terrorisme te (kunnen) bestrijden heeft de staat echter meer bevoegdheden nodig en de burger levert deel voor deel zijn lang geleden bevochten vrijheden in, alles uit naam van de veiligheid.

Zo moeten we ook vereuropesen wat dat ook moge wezen, want alleen in Europees verband kan men adequaat het dreigende gevaar keren en opnieuw verkwanselt men de burgers hun identiteit uit naam van de zo bezongen en bedongen veiligheid.

Tegelijkertijd moeten onze troepen ver weg voor onze veiligheid HIER, DAAR orde op zaken stellen, opnieuw een fabel, want ondanks dat men bij hoog en laag bezweert dat men het tij daar keert, heeft de geschiedenis al eeuwenlang geleerd dat je daar geen vrede en veiligheid kan brengen, laat staan ONZE democratie kan opleggen, maar het staat wel goed op de staat van dienst van onze overheid, het zo’n beetje staande beleid, voer geen strijd in eigen land, maar steek je kop gewoon lekker in het zand, de kiezers hebben toch geen verstand.

Ook onze ambtenaren zijn burgers, ook zij hebben een verplichting tegenover zichzelf, tegenover hun gezin, maar ook tegenover de samenleving, maar ondanks dat het zelfdenkende mensen zijn voeren ze waanzinnige wetten en regels uit, onder het credo "Ja, ik weet dat het niet juist is, maar men gaf me deze opdracht, en ik had geen keus." En zo vernietigen ze hun eigen samenleving onder het mom dat ze niet anders konden.

Diezelfde mentaliteit maakte dat veel, te veel, burgers en ambtenaren destijds in de tweede wereldoorlog “gewoon hun werk deden”, ze konden toch niet anders, wie waren zij om zich te verzetten tegen de macht van de bezetter en bovendien ze hadden toch hun plicht.

Op een perfide wijze worden zo alle burgers gemanipuleerd en maakt men dat we zelf roepen om wetten en regels, die in feite de kern van ons bestaan en vrijheid beperken, via de media, zelfs zogenaamde ontspanningsprogramma’s bewerken ze ons collectieve geweten.

Wij hebben geen recht op beklag, want het water komt zo maar uit de kraan, we hebben een gezondheidszorg en we hebben zelfs de vrijheid van mobiliteit, al zal menig burger zo langzamerhand toe zijn aan een zenuwinzinking vanwege de enorme file’s, of het erbarmelijke slecht georganiseerde openbaar vervoer.

Ook wordt ons wijs gemaakt dat privatiseren goed is, want dan is er concurrentie, maar het enige wat er gebeurt is dat wij allemaal de peperdure rekening betalen van gigantische salarissen aan de vazallen van de elite, meebetalen aan de waan van spotjes en sponsorcontracten en de burger betaalt, de burger baalt, maar zwijgt en accepteert want het protesteren heeft men ons afgeleerd.

Alleen nog in strak geregistreerde en georkestreerde demonstraties, jawel keurig gesubsidieerd door de overheid, kan men zijn onvrede kwijt, wee diegenen die de moed opbrengen om onafhankelijk te protesteren, die zal men het snel afleren, die zal men arresteren want dat riekt naar anarchie en zelf denken, dat is verboden.

Wie binnen de elitaire kring vertoeft, krijgt alle kansen, zelfs entertainment is niet onschuldig, want de theatermakers hebben de omroepen nodig, die weer ge- en misbruik maken van zogenaamde goede doelen om de burgers aan te sporen hun bijdrage te leveren aan hartverscheurende misstanden, alwaar de BN’r voor het oog van de meegereisde camera een weldaad verricht en zichtbaar ontdaan u oproept vooral gul te geven.

Daarmee houden we een systeem in stand, want al die bazen, managers worden grof betaald en verdienen een dik belegde boterham aan het verweken van ons intelligente verstand en zo mag dan op zijn tijd om beurten de regenten vanuit het pluche ons regeren, verdelen ze bekwaam iedere baan en manipuleren ze ons bestaan.

En trapt u niet in hun valkuil, doet u niet mee met het georkestreerd gehuil, dan bent u een gevaarlijk mens, een fascist, een racist of een xenofoob, want u bent niet te koop, u verzet zich tegen opgedrongen machinaties, u heeft lak aan hun fratsen en eist uw recht van zelfbeschikking en vrijheid op, maar helaas levert dat veelal alleen maar problemen op.

Bedenk de volgende keer als u weer gaat stemmen en men u een wonderschone toekomst belooft, dat ze dat al generaties lang beloven en we collectief hun perfide leugens dus geloven, wordt het nu eens geen tijd dat we gaan nadenken en ons ontketenen van de leugen die ons regeert en manipuleert.

Welkom op de 6Mb blog

Welkom bij de 6Meibeweging blog

Deze blog is één van de vele activiteiten die de 6Meibeweging initieert om u en anderen te betrekken bij opzet en doelstellingen van de 6Mb.

U kunt reageren op de artikelen, columns, forum berichten enz. waarbij het vanzelf spreekt dat we ALLEEN die berichten en reacties accepteren die binnen het kader van de fatsoen- en algemene omgangsvormen acceptabel zijn. Scherp en hard mag, maar als u eens lekker wilt fulmineren/schelden doe dat voor de spiegel maar niet hier.

Kunt u zich vinden in de 6meibeweging, wordt dan lid van ons forum, maak anderen op ons attent en doe mee, de 6Mb is van burgers, voor burgers, door burgers, zonder een politiek manifest of dogma’s, maar een volksbeweging tegen de regentencultuur.

Doe mee en werp het regentenjuk van de particratie af en kies voor echte democratie.

Het Weblog 6Mb Team