zaterdag 29 september 2007

Identiteit kwijt..... pas maar op dat men u straks niet op een trein smijt

Identiteit kwijt..... pas maar op dat men u straks niet op een trein smijt

De Nederlanders worden al jaar en dag belogen, bedrogen en opgelicht, waarbij men zelfs niet schuwde om via gemanipuleerde opleidingen een volk te kweken dat nauwelijks nog door al het onkruid het bos nog kunnen zien en aldus gedesoriënteerd en totaal ontheemd achter een oranje vlaggetje met aangever Maartje van Weegen aanhobbelen als vervanging van het nationale gevoel.

Decennia lang heeft men onze identiteit en entiteit ontstolen, want we moesten tegen wil en dank solidair zijn met alles wat er mis was aan en in de wereld, onze regenten reisden de aardkloot rond met hun opgeheven vingertje om de misstanden te bestrijden en vooral om te laten zien hoe sociaal bewogen ze waren, maar dan wel Business Class reizen en bivakeren in 4 sterren hotels, want er is een grens aan hun solidariteit en voor de huiselijke problemen hadden ze nimmer tijd.

We mochten geen outspan sinasappels meer eten, want dat stond gelijk aan het uitknijpen van de zwarte bevolking, nu er in datzelfde land blanken worden geterroriseerd, rechtstreekse nazaten van Hollandse boeren, zwijgen de solidairen, ineens zijn ze stil voor het wanhopige gegil, evenals de stilte omtrent de blanken in voormalig Rhodesie, maar geen nood in Birma verdient een oliemagnaat zijn brood en dus mogen we geen Total meer tanken, alsof een normaal mens nog aan hun grillen aandacht zal schenken. (Pol Pott maakte miljoenen kapot, maar toen zweeg het nationale geweten)

Zo maar wat bespiegelingen over de solidariteit van het kabinet der rariteiten en hun trawanten, lees het maar in de kranten, ik zal even wat dichter bij huis blijven en u vragen of u wel eens heeft nagedacht over de berichten die we over ons heen gestort krijgen, waar je als normaal en gezond weldenkend mens minimaal je wenkbrauwen bij op zal trekken, maar leest u eerst maar eens verder.

Waar ook in de knotsgekke een grote brand woed worden we stelselmatig met sussende berichten gevoed, er kwam wat asbest vrij, maar er was/is geen enkele reden tot ongerustheid, of er was sprake van wat giftige rook, maar die ging letterlijk op in smook, want opnieuw liep niemand gevaar, al maken de burgers nog zoveel misbaar, het was nimmer echt gevaarlijk of liepen we een risico, we worden aangespoord om naar de regionale omroep te luisteren, maar die beste mensen tasten bij calamiteiten ook al in het duister, dus wie belazert wie nu eigenlijk.

Laten we de bouw van grote projecten eens onder de loep nemen, ook daar laten we ons keer op keer in het ooitje nemen en als het niet zo stapelgek was, zouden we feitelijk massaal met kromme tenen moeten wenen. Men neme een metro, een spoor, of een UWV kantoor, het maakt niet uit, de overheid trekt er de lappen voor uit, het zijn uw en mijn belasting centen, maar nog nimmer is onze almachtig gekkenhuis in staat gebleken om ook maar één project budgettair voor elkaar te krijgen, men overschreed zonder schroom met soms meer dan 100% het uitgetrokken bedrag, want als regent is het credo dromen mag, zolang men maar een ander de schuld geven mag en betaald het volk het bitter gelag.

Bouwfraude, een compleet theater van een parlementair onderzoek, maar men sloot snel het boek en ging gewoon door met het aanbesteden aan de daders en de klokkenluider(s) kregen billenkoek of de fiscus op bezoek.

Rampen ook daaraan hadden we in dit bananenland geen gebrek, maar opnieuw bleek hoe weinig onze krankzinnige overheden geven om een mensenleven, want vuurwerk opslaan in een woonwijk, of het slecht onderhoud van de rivieren dijk, aanvliegroutes over een volle woonwijk, of een falend vergunningenbeleid in Volendam, keer op keer stonden onze regenten met geschokte gezichten ons te woord bij dergelijke berichten, maar het waren hun plannen, vergunningen en beleid die mede verantwoordelijk waren voor menige ramp.

Onze munt, een eens keiharde gulden werd boterzacht doordat zonder ons te raadplegen, men deze weggaf voor monopoly geld en ons ook al met de wisselkoers belazerde en iedereen ontdekte dat de koopkracht ineens een stuk minder werd en als nu straks de andere landen met een pensioenprobleem kampen, dan komt het men in ons landje halen, want wij waren zo dom om wel premie te betalen, zo kunnen we wachten op financiële rampen.

Miljarden worden rondgepompt in allerhande clubjes, verenigingen en sociaal bewogen gezelschappen, maar onze eigen jeugd heeft nauwelijks kans op gezond vertier en voor kinderen met problemen is het pas echt wenen, want die belanden in gevangenissen in plaats van correcte opvang en begeleiding te krijgen, of kwijnen weg in kasten en krotten met gebroken botten, maar wij als natie bleven zwijgen.

Van heinde en ver komen de gelukszoekers naar ons land, ze krijgen woningen, opleidingen, medische zorg, tot aan het belachelijke herstellende maagdentruukje aan toe, ze ontvangen royale uitkeringen en kunnen kiezen uit een scala van begeleidingen, maar de eigen jeugd……..die mag wachten op buiten- of naschoolse opvang, die mag speuren naar een studentenflat wat dat is voor de regenten schijnbaar een reuze pret, de buitenstaander te pamperen en de eigen bevolking te negeren, dat noemen ze daar in den Haag dan regeren.

De regenten bedachten dat het zinvol zou zijn in te zetten op kenniseconomie en in al hun onwijsheid, brachten ze het onderwijs niet op een hoger niveau, maar werden keer op keer de opleidingen naar onderen, richting de zwakste, bijgesteld en zo was dan ook de toekomst op een goede baan voor onze slechte rekenaars en taalkundigen meteen ook letterlijk naar de maan.

Men produceert lijvige rapporten die vertellen ons waar en hoe het aan alle zaken schorten, hoe ontstaan de tekorten, maar ze zijn ook niet vies van het manipuleren van cijfers, verlies wordt winst, wat voor ieder probleem bedenken ze twee nieuwe, slaan ze onmiddellijk aan het vernieuwen, maar het enige wat ze doen is een eens welvarend en vooraanstaand land deskundig te vernielen.

Het enige wat de eigen bevolking nog mag, is zwaaien met een miniatuurvlag op een Koninklijke hoogtij dag, verder moeten ze hun mond houden, mogen we boe roepen tegen boeven en criminelen, moeten we accepteren dat TBS’rs doorgaan met het ontwrichten van menselijke levens en het vernielen van kinderen, want dat schijnt de regenten maar niet te hinderen.

Nederlander zijn, dat is verboden, trots zijn op je nationaliteit is niet meer van deze tijd, je zal en moet zwichten voor de krankzinnige berichten over grondwetten die verdragen worden, partijen die los zijn van hun achterban, vreemdelingen die het land mogen besturen en verdommen om illegalen naar huis te sturen, taal en munt worden bij het grof vuil gezet, want volgens de regenten begint pas bij één groot EUROPA echt de regentenpret en worden de tegenstanders voor gek gezet.

Wij betalen voor al hun falen de rekening en zijn zo het kind van de rekening, oud of jong het maakt ze niet uit, voor hen zijn we legale buit, als roofridders uit de middeleeuwen heffen ze op alles en nog wat, te pas en onpas, zelfs op ons eigen bodemschat het aardgas, want het loopt de puigaten uit.

Kijk maar naar Paul en Witteman en als u het opbrengen kan naar 2 vandaag en heeft u een sterke maag, naar vrouwtje Polak, lees maar Trouw uw krant, NRC doet ook mee aan het verloochenen van uw land, de Telegraaf is graag vaag en zo vervagen onze nationale deugden en idealen pardoes, dankzij de propagandisten van mensen zoals Laroes en keffen de regenten dat wie tegen hun beleid strijd rechtsextremisten en gevaarlijke mensen zijn, die moeten eigenlijk afreizen per trein.

vrijdag 28 september 2007

Bananenmonarchie

Reactie op artikel van Duns Ouray in het VrijeVolkBeste Duns Ouray, jij blijft lachen, ik kan wel huilen, hoe ver zijn we afgezakt dat we als natie ons de les laten lezen door omhooggevallen profiteurs, farizeeërs, baantjesjagers en jaknikkers, die als enig doel hebben, voor zichzelf een heerlijke pluche stoel te reserveren, gebruik maken van een riant wachtgeld of zitting te nemen in een uitstekend betaalde commissie met veel emolumenten.

Wij, het volk, schrijvers van en voor het Vrije Volk typen soms onze vingers blauw, we ageren tegen de misstanden, schrijven stukjes vol humor en spot, leggen pijnlijk de rotte plekken bloot, laten de burgers de rotte mispel zien die onze samenleving is geworden en vervolgens…………………niets, nada. nichts, rien, nothing, want de regenten lachen zich een deuk, het stomme klootjesvolk mag ageren zij regeren !!

Corruptie………..kennen we niet, we staan toch netjes vermeld in het overzicht, dus die verdwenen heroine, de uitbetaalde oneigenlijke wachtgelden, de verkwanselde woningen, de mooie baantjes voor bewezen diensten, de bodemloze put van subsidie stromen aan dubieuze multicul en milieuclubjes mag toch geen naam hebben, de miljarden stromen in de zakken van hen die trouw zijn aan de partijen en het volk…………..mag letterlijk alleen een duit in het zakje doen.

Smolders als klokkenluider werd veroordeeld, maar een politiecommissaris mag Wilders en zijn stemmers ongestraft en zonder sancties ter deportatie aanbieden, nog even en we worden daadwerkelijk op treinen gezet ter deportatie naar heropvoedingskampen, ik kan er niet meer om lachen, ik kan er alleen maar om huilen.

Wilders wordt bespot en belachelijk gemaakt, zoals men dat ook deed bij Fortuyn, we weten allemaal het resultaat, maar zelfs zonder een nieuwe politieke moord, maakt men een volksvertegenwoordiger (mond)dood, want niet de bedreigers van de democratie worden vervolgd, maar een politieke voorman net als Jahmi wordt de vrijheid ontnomen en door bodyguards afgeschermd, waardoor zij hun democratische recht van vrijheid van spreken, gewoon uitgaan, de simpele vrijheid om VEILIG over straat te gaan wordt ONTNOMEN.

In steden zijn wijken complete getto’s geworden, waar politie en justitie doodleuk de regie kwijt zijn en gewone burgers straffeloos weggetreiterd mogen worden, het enige wat de regenten er tegenover stellen is meer geld, meer buurthuizen, meer voorzieningen, en nog meer kopjes thee, maar tegen jou en mij en alle andere critici zeggen ze keihard dat we rechts extremisten en xenofoben zijn.

De staat gaat straks onze kinderen en kleinkinderen conform de staatsregels een opvoeding aanbieden, ouders worden gescreend of ze wel in staat zijn “gezonde” kinderen te baren, kinderen worden niet meer thuis opgevoed en normen en waarden bijgebracht, maar via jarenlange indoctrinatie van crèche tot aan universiteit vergiftigd met hun valse wereldbeelden, keurig weggemoffeld via zogenaamde politieke correcte canons en buitenschoolse opvang, zodat PA en MA meer uren aan de produktie en dus geld kunnen genereren voor hen die dit bananenland regeren.

Het zou eens tijd worden als wij als columnisten, vrije burgers, ons eens organiseren, in plaats van als losse projectielen, één grote brede volksbeweging zouden worden, die de bijl kunnen worden aan de wortel van al het kwaad, de particratie van de regentenkliek en hun dubieuze stichtingen, clubjes, verenigingen en ze de wacht aanzeggen, ter verantwoording roepen en ze rekenschap laten geven van hun wanbeleid en zakkenvullerij.

Stemprocedures zijn allang onbetrouwbaar, fraude met stemmachtigingen is schering en inslag, de wil en keuze van het volk wordt keer op keer met voeten getreden, men past procedures aan, schuift met termijnen, kortom men zet de uitkomst gewoon naar eigen hand in dit bananenland en als dat allemaal nog niet genoeg is, vormt men doodleuk een coalitie met de verliezers en bedriegt dan op die manier de kiezers.

Ik kan er echt niet meer om lachen, want men ontkent mijn cultuur, mijn lieve vaderland wordt verkwanseld, de toekomst van mijn kind en kleinkind worden in de uitverkoop gedaan en dat alles en alleen voor de waan van een politiek baan van een regentenkliek, kijk Dun dat maakt mij nu pas echt dood en doodziek, daar kan ik allang niet meer om lachen.

Spot en venijn zijn machtige wapens, maar zolang we opereren als losse individuen, zullen we stuk voor stuk roepende in de woestijn zijn, prediken we alleen voor eigen parochie en liggen de regenten echt niet wakker van onze proza, hoogstens dat ze ons bestoken via MID, AIVD of ander apparaat dat hen tot dienste staat en gaan ze door met het verkwanselen van onze rechtsstaat, waar hun vazallen en lakeien die dienst uitmaakt.

Nee Duns, het is de hoogste tijd voor een gemeenschappelijk strijd, we zouden gezamenlijk onze kennis, intelligentie, gedrevenheid en drang tot democratische vrijheid moeten bundelen, samen moeten optrekken, gemeenschappelijk acties voeren, oproepen tot demonstraties, kortom we zouden de echte strijd moeten durven aangaan en ons toetsenbord en scherm verruilen voor daadwerkelijke acties en strijd………..echt Duns en medeauteurs het is meer dan de hoogste tijd, het is allang geen 5 voor twaalf meer.

woensdag 26 september 2007

'PvdA pleegt zelfmoord bij afwijzen referendum'.

Bericht door: JohannesW op 25 September 2007, 09:11:28

Europese Unie
'PvdA pleegt zelfmoord bij afwijzen referendum'

dinsdag 25 september 2007 08:09

De PvdA pleegt politieke zelfmoord als de partij een referendum over het nieuwe Europese verdrag afwijst. 'Een nee van ons geeft de SP en de PVV geen munitie in handen, maar een bazooka om ons aan flarden te schieten.'

Dat zegt voormalig PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer in een gesprek met de Volkskrant. 'We waren eerder voor een referendum, fractievoorzitter Tichelaar heeft dat onlangs nog herhaald. Dan mogen we nu niet draaien,' aldus het oud-Kamerlid.

De verdeelde PvdA-fractie besluit vandaag of het een referendumvoorstel van de oppositie wel of niet zal steunen. Het kabinet, inclusief alle PvdA-ministers en –staatssecretarissen, wijst het referendum unaniem af.

Dubbelboer is het niet eens met de opstelling van staatssecretaris Frans Timmermans (PvdA0 van Europese Zaken, die vindt dat de fractie het kabinetsbesluit moet volgen. 'Waarom is er dan nog een parlement?' aldus Dubbelboer.

'Ingrijpende consequenties'
Het voormalig Kamerlid, die in 2005 initiatiefnemer was voor het referendum over de Europese Grondwet, vindt een volksraadpleging noodzakelijk, omdat het nieuwe verdrag 'ingrijpende consequenties' heeft.

De nieuwe PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen is ook voor een referendum, zo zei ze maandagavond in Nova.

http://www.elsevier.nl/nieuws/europese_unie/artikel/asp/artnr/171713/index.html


Bericht door: Dekker op 25 September 2007, 11:11:29
We zullen bloemen sturen en er een goed glas op drinken.


Bericht door: frans01 op 25 September 2007, 11:22:46
verorie, ze maken het wel anntrekkelijk om geen referendum te houden.....

Bericht door: resident op 25 September 2007, 13:39:46
En ik EIS een herstemming! Geriaat Kameraad Pronk is door een kapitalistisch neo nazistisch semitisch plot!

Als we Pronk toch als voorzitter kunnen krijgen, en de PvdArmoe wijst het referendum af, kunnen de partijleden beter gaan leren hoe je een ezel berijdt. Achterstevoren, met pek en veren.


Bericht door: Dekker op 25 September 2007, 14:11:59
Zojuist werd bekendgemaakt dat de PVDA-fractie TEGEN een referendum heeft gestemd.


Bericht door: duhbyl op 25 September 2007, 14:12:13
Voorlopig zitten ze gewoon nog ruim 3 jaar in het zadel.
Die andere theocraten houden hun er ook wel in, tegen de tijd dat er weer verkiezingen komen is een deel van het volk het vergeten en zal een deel op hun stemmen omdat de PvdA(llah)hun in de hangmat heeft doen vertoeven voor de rest van hun leven.
Wanneer ze daarna de door mij gebruikte verbasstering gaan gebruiken zouden ze wel eens de eerste 5 kabinetten goed kunnen zitten,want de aanwas blijft gestaag groeien.


Bericht door: duhbyl op 25 September 2007, 14:46:13
Die Tichelaar is aan het woord.
Eigenlijk is hij een verschrikkelijke drol in de spreekwoordelijke sceptietank.
We zijn genaaid, met boter en suiker.
Dit vraagt om een tribunaal.
Grappig, de radio gaat snel over naar de orde van de dag,maw we zijn niet genaaid.
Nouja, vanavond kassie kijken en morgen weer belasting afdragen.


Bericht door: spanjool op 25 September 2007, 14:52:28
Begin maar eens te beseffen dat zonder een gewapende opstand het land verder naar de donder gaat en jij straks fijn je Monchool met kopvod aan je zijde hebt. Gezien de reacties in kranten en pers is de meerderheid van de NLers nog steeds dom en te lui om nu eens echt de straat op te gaan. Zoals je zegt een geheugen als een zeef, dom, laf en achterlijk !


Bericht door: duhbyl op 25 September 2007, 15:25:09
Je hebt nog gelijk ook.Ik leef met een grote groep mensen die krokodillen voeren om zelfs als laatste gegeten te worden.Ik zit er niet ver naast hoor met die vergelijking van het Romeinserijk en het leger in de periferie.Trouwens, die problemen in Kanalen eiland is rechtstreeks te herleiden naar Frankrijk en de heilige maanden,maar je moet het wel willen zien.


Bericht door: Dekker op 25 September 2007, 16:13:52
Spanjool en Dubhyl als we met dit soort postings een 6mb© willen opbouwen, die door de Haagse politiek serieus genomen wordt en waarmee wij belangrijke veranderingen in Nederland willen bewerkstelligen, denk ik dat wij op de verkeerde weg zijn of het verkeerde publiek aantrekken.

Hoewel wij het over een aantal belangrijke zaken eens zijn, daarover geen misverstand, wil ik toch kenbaar maken dat ik het met bovenstaande uitingen en woordkeus niet eens ben.


Bericht door: spanjool op 25 September 2007, 17:20:55
Ik zie behalve een paar honderd heftige reacties in een telegraaf geen enkele beweging , laat staan dat men als protest in groet getalen de straat opgaat om te demonstreren. Me dunkt dat als je democraties recht op zo'n dictoriale manier met voeten wordt getreden, je het niet meer pikt en een grotesk protest laat horen. Ik heb eens een optelsom van de laatste periode gemaakt die bol staat van dictoriaal gedrag cq maatregelen zonder dat het krankzinnige hof zich ooit wat aantrekt van de algemenen publiek meningen. Het is weerzinwekkend hoe weinig het de gemiddelde NL zich over zijn toekomst van hemzelf cq kinderen wat aantrekt. Zelfs op vragen over een zich scherp a islam optredende Wilders m.n. hoe de meeste mensen daar op reageren, blijkt dat een meerderheid het niet eens is met de opstelling van Wilders. Mistanden van zelfverrijking door salaris verhoging van 30 % voor de politiek, terwijl de NL er mag inleveren daar wordt nog mild op gereageert. Afganistan en alle andere geldverkwisting en nonsens aan ontwikkelingshulp, alle maffe maatregelen in allochtonen wijken m.n .de 40 prachtwijken, waar men al 40 jaar lang paarlen voor de zwijnen heeft geworpen. Niks geen reactie, niks geen demonstratie. In elk ander land was er allang opstand uitgebroken. Zie eens wat een komiek intussen in Italie aan het doen is en bijna het hele Italiaanse volk achter zich heeft. Daar begint de revolutie. Niet in een ingeslapen, volgevreten en egocentrisch land als Nederland !


Bericht door: Onno Quist op 25 September 2007, 17:32:24
Wouter Bos

“Als er weer iets komt dat ook maar enigszins lijkt op wat vorig jaar het Grondwettelijk Verdrag heette, zal dat weer via een referendum moeten lopen.”(Elsevier, 4 juli 2006)

Tichelaar

“Het resultaat is zo goed dat je niet bang moet zijn het voor te leggen aan de bevolking.” “Ik zie geen enkel argument om geen referendum te houden.” (Telegraaf 26 juni 2007)

Diederik Samsom

“Ik durf het wel aan” “De rotte kern is eruit” “Het was een kapitale fout dat het een Grondwet moest zijn. Met het nieuwe verdrag krijgen we bovendien een socialer, een groener en een effectiever Europa. Daarmee ga ik wel de boer op.” (NRC.Next 11 september 2007)

Mei Li Vos

“We hebben destijds in 2005 ja gezegd tegen een referendum. Dan moeten we het nu ook doen.” (NRC.Next 11 september).

Jan Pronk

“Je kunt mensen niet eerst vragen zich uit te spreken, daarna iets aan het verdrag wijzigen en hen daarna passeren.” (Reformatorisch dagblad 5 september 2007)

“De politieke vereist een nieuw referendum”. “En Nederland moet absoluut 'ja' zeggen.”

“Als je bij het vorige verdrag een referendum hebt georganiseerd, dan moet je het nu weer doen” “Anders neem je het 'nee' van de kiezers niet serieus, en wenden ze zich terecht af van de politiek.” (NRC 12 september 2007)


Bericht door: Dekker op 25 September 2007, 18:16:21
Nee Onno, de enige manier om verandering in gang te zetten is het bieden van een alternatief. Wij als 6mb© zijn het oneens met het huidige systeem, zaken moeten veranderen. De enige manier om dat te bewerkstelligen is een plan te schrijven waarin je een nieuw systeem presenteert. De juiste ingangen te kiezen en de juiste mensen om je heen te verzamelen. Niet door taal uit te slaan waar de honden geen brood van lusten. Daar luistert dus ook geen hond naar. En zeker de mensen die je wilt bereiken niet.


Ik besta niet, dus u kunt dit niet lezen.

Ik besta niet, dus u kunt dit niet lezen.

Opeens begrijp ik het helder als glas, ik was vroeger al niet het slimste jongetje van de klas, dus vergeeft u het mij even, maar ik ontdekte ineens de waanzin van het Nederlandse leven.
Altijd heb ik me moeten ergeren aan geschiedenis en aardrijkskunde, stomme taallessen en dat oeverloze opdreunen van tafels om rekenen te leren, maar ineens begreep ik dat ik mijn tijd ver vooruit was, want ik leerde zaken die niet bestonden, want de Nederlander bestaat niet alsmede al die flauwekul over identiteit en historie, normen en waarden, in één klap weggevaagd dankzij de alom aanwezige wijsheid van de Wetenschappelijk Raad voor de Regering.
Maar onze aangetrouwde prinses uit Argentinië, beleerde ons in en uit naam van de WRR dat we niet bestaan, Nederlander………….ken ik niet, dus gooi uw pas en rijbewijs maar weg, die hebben we nergens meer voor nodig.
Trouwens binnenkort vallen we onder het nieuwe Europese Verdrag, dat GEEN grondwet heten mag, zelfs de partij van de afbraak, of de allochtonen, kies maar wat u wilt, heeft de kiezer weer eens deskundig pootje getild, ze zouden zich voor een referendum inzetten, maar ja het is GEEN grondwet, dus dikke pret, lange neus, u krijgt geen enkele keus, maar wel het overbekende lid op uw neus. (Plassterk bleek een zeer onbetrouwbaar Pravda keurmerk)
Ze zijn meesters in het veel beloven en weinig geven, daarmee laten ze menig gekke Nederlander in vreugde leven, want omdat we niet bestaan, kunnen ze straffeloos ons met hun leugens en kiezersbedrog om de oren slaan, zelfs als ze sjoemelen met stemmen, want we zijn een volk van mensen die niet bestaan.
Ook als u gebruik maakt van uw democratische recht en ter stembus gaat, dan mag een hoge politie functionaris rustig oreren dat ze u mogen deporteren, als u op Wilders heeft gestemd, want dat is een foute vent, die komt op voor de Nederlander en zoals we nu allemaal kunnen weten mogen we dat feit wel vergeten, want de Nederlander bestaat niet, tot groot en grootouderlijk verdriet, want die geloofden nog in de waan van hun bestaan, dat ze geëerde burgers van een democratisch land waren, ook dat mogen we dus vanaf nu laten varen.
Ben je als ouder zo dom om je Nederlandse kindje naar een zwarte school te sturen, dan mogen ze daar hem of haar het leven verzuren, met pesterijen en zelfs fysiek geweld, want de dagen van het Nederlanderschap zijn geteld, sterker nog het wezen Nederlander is tot aan de wortel toe geveld en uitgeteld, zo werd ons toch klip en klaar in Jip en Janneke taal verteld.
Woon je als Nederlandse oudere in een verkeerde wijk, dan kom je tijdens de ramadan achter ijzeren hekken voor je eigen veiligheid, want ramadan schijnen bepaalde lieden op te nemen als een reden om ongelovigen te rammen dan, kijk dat komt ervan, als je als overheid constant de andere kant uitkijkt en horen, zien en zwijgen hanteert, als de terreur in wijken en steden regeert.
Een biefstukje of een lekkere karbonade, weg ermee of beter nog we gaan het belasten, zo krijgen we misschien wel een heel volk aan het vasten, met dank aan slinkse activisten die in troebel water visten en het milieu als wapen hanteren om de samenleving hun wil op te leggen, zo liet onze overheid via kapitale subsidies op alle maatschappelijke terreinen koekoekseieren leggen en mogen we straks alleen ons bordje nog met halhal of milieuterreur goedgekeurd eten beleggen.
Want belasten is het mode woord, belasten voor het huisvesten van ongenode gasten, belasten voor het milieu, belasten voor het stilstaan, of juist vanwege het doorgaan, belasten om te mogen wonen, of belasten omdat we elders als sinterklaas onze rijkdom kunnen tonen, belasten om de inkomensverschillen af te romen, maar ook belasten om verpauperde wijken op te knappen, want het verhaal van de bodemloze put willen onze regenten maar nog steeds niet snappen, belasten omdat we bomen kappen, belasten voor het generale pardon, al woonde men voorheen in huizen van bordkarton, nu krijgen ze voorrang op de Nederlander die trouwens niet bestaat, zo behandelt de staat de man in de straat.
Een zuur verhaal………welnee na het zuur komt het zoet, was ook al zo’n regentenspreuk die het bij het niet bestaande volk goed doet en verder is er nauwelijks nog iets wat ertoe doet, want de Nederlander verloor zijn moed, lam gebeukt door het hamer en aambeeld van de regelbrei, bang voor zijn baan en het voortbestaan roepen de regenten in koor weg met mij, want Nederland moet van de aardbodem verdwijnen, plaats maken voor de multicul ook al klinkt dat ridicuul.
Geen protestmarsen, geen volksopstand, geen woede uitbarstingen, maar slechts een paar mopperende en grauwende rechts extremisten, want als je klaagt en je verzet, dan ben je fout en gevaarlijk, dan ben je een verdacht individu en zo verdween mijn mooie land vol dijken en sloten, zo ging een welvarend land naar de kloten, ja platvloers, maar weet u wat ik pas echt platvloers en uiterst discutabel vindt………dat mijn land straks voor mijn kleinkind een keurslijf, nee sterker nog een dwangbuis zal zijn geworden.
Een dwangbuis, die bepaalt of en wanneer en hoe ze haar eigen kind(eren) op mag gaan voeden, een dwangbuis die haar rechten heeft verkwanselt voor een religieuze dwaalleer, maar hopelijk komt er een ommekeer en gelooft de jeugd straks de echte democratie weer, maar vooralsnog als u dit tot hier heeft gelezen, dan bent u en net als ik één van die politieke en sociale wezen, die in angst en onzekerheid leven en voor onze zogenaamde vrijheid geen dubbeltje meer geven.

donderdag 20 september 2007

Prinsjesdag………de waan van ons bestaan

Prinsjesdag………de waan van ons bestaan

Keer op keer worden de Nederlanders geconfronteerd met financieel wanbeleid, fraude, malversaties en vriendjespolitiek, Nederland is dus dood en doodziek, corrupt en verrot, maar komen we massaal in opstand ?.........welnee we zijn schijnbaar heel te vree.

De vis rot vanaf de kop is een oude wijsheid, zo ook als een vereniging, bedrijf, bestuur of zelfs een land bestuurd wordt door incompetente en incapabele mensen, die omhoog gevallen zijn en hun enige prestatie des levens is geweest, dat ze zo goed kunnen debatteren en erin hebben kunnen doorleren.

Nederland was massaal tegen de EU grondwet en dus werd er NIET naar het volk geluisterd, maar bedacht men een slimmere constructie en de grondwet veranderde in naam en wat artikelen werden keurig in paragrafen verstopt en ziedaar de grondwet die geen grondwet heet, komt er toch.

Laten we even de perikelen bij de VVD nemen, de kiezers, ruim 620.000 stuks, goed voor meer dan 10 zetels, kozen voor Rita Verdonk, ze was ineens onzichtbaar en monddood gemaakt en de beoogde prins van de VVD keek met argusogen naar zijn bedreigster en vond een stok om de bekende hond te slaan en stuurde Rita uit de laan, weg uit de fractie was zijn overspannen reactie.

Ja dan heeft men schijt, excusé le mot, aan de kiezer, die is trouwens altijd de verliezer, maar voor het oog van de wereld voerde men in VVD kring een waar theaterspektakel op, het leek wel een uitzending van Idols, zoveel media was er aanwezig, de hele godganse dag werden we vergast op volzinnen over spijt en droefenis, maar Rita kon gaan, weg uit de kamer, maar of ze wel even gewoon lid wilde blijven, zo werden de kiezers behandeld als seniele oude wijven.

De bijeenkomst had de leden opgetrommeld, waarvan er 715 waren die tegen Rita stemden, ongeveer slechts 1% van de kiezers dus die op haar hadden gestemd, maar de kiezer is stemvee, die telt in de partijen allang jaar en dag niet meer mee, daarvoor heeft men het gestaalde kader.

Zo kregen we ook een nieuw kabinet, na de periode van de walm van Zalm, u weet wel de belofte van na het zuur komt het zoet, is het nu Wouter Bos die een greep in ons inkomen zakje doet, want de verliezers regeren ons land en niemand van het electoraat komt in opstand, we vinden het schijnbaar op het bijna sadomasochistische af, dat we ons keer op keer het bos laten insturen met loze en voze kreten, van hen die zalm en kaviaar eten en de kiezer na de stembus onmiddellijk weer zijn vergeten.

De staatskas speelde weer voor Sinterklaas, men deelde flink uit aan hen die zichzelf en hun wijken lieten verpauperen, maar de hardwerkende burgers, de echte netto belastingbetalers, mogen de rekening betalen, want pimpelpaars komt als de bekende roofridder het wel halen.

Decennia lang worden we al geregeerd en overheerst door een door en door corrumperende elite, zij delen de belangrijke baantjes uit, zorgen dat alle belangrijke posten waar de beslissingen genomen worden en waar de centjes terecht komen en verdeeld worden, door de eigen bloedlijnen bezet worden, zodat ze ongestraft en nagenoeg onaantastbaar kunnen blunderen.

Budget overschrijdingen, we vragen gewoon meer geld, wanbeleid in deze moderne tijd wordt beloond niet met straf, men gaat niet naar de gevangenis of terug naar af, nee men krijgt een gouden handdruk, een riant wachtgeld, of als het even meezit een prachtige baan, waar men verder met het graaien en verkwisten zijn gang kan gaan.

En de kiezer…………dat is de grote verliezer, die mag de rekening betalen, die mag aanschouwen hoe wijken en losgeslagen en criminele jongeren worden beloond van hun zuur verdiende centen, na het zuur kwam niet het zoet, nu is er weer een lekkend dak dat het in de propaganda machine goed doet, want de regering verwacht schijnbaar alweer zwaar weer en dus doet men de kiezer weer eens zeer en ontfutselt hen de laatste grijpstuiver.

Ooit kwam dit land in opstand tegen de 10e penning, nu betalen we als makke schapen en laten we de pluchezitters onze rekeningen en spaarcentjes wegschrapen, ze hanteren de kaasschaaf en wij het kiesvee betalen het bittere gelag braaf en zonder morren.

Betuwelijn, HSL, ach u kent het wel, van A naar Beter werkt ook al voor geen meter, want Nederland staat massaal stil, maar doet braaf wat de bak van ellende wil, na de puinhopen van Paars, kregen we het zuur, nu mogen we opdraven voor het wanbeleid in het onderwijs, de verpauperde wijken, crimineel tuig dat op kosten van de gemeenschap leuke reisjes mag maken, of voor vreemde multicul feesten en partijen, dan weten de regenten niet hoe snel ze erbij moeten zijn om als ware Sinterklazen met vette subsidies te strooien.

Hans Smolders kaartte het aan, klokkenluider uit Tilburg, maar de rechter sprak schande van zijn openhartigheid, want je mag niet uit de school klappen, zeker niet als het gaat om dikke vette flappen, die men oneigenlijk en vals aan het pluche in ruste besteed, ook dat is Nederland.

Wilders in de ban, want de man mag niet het taal van het volk spreken, knettergek wordt je ervan, Rita aan de kant, je leest het in iedere krant, maar Nederland zwijgt en draagt het juk, gehersenspoeld door de collaborerende media, die als een ware propaganda machine de regenten een platform geven om zich in alle toonaarden uit te leven in mist en nevelgordijnen, zo lieten we een welvarend, trots en mooi land wegkwijnen.

Nivelleren hoef je de regenten ook al niet te leren, dat is hen op het lijf geschreven, alleen in de eigen portemonnee doen ze aan het nivelleren niet mee, ook zijn ze niet wars van een benzineslurpende oriëntatiereis en hun geweten knaagt nimmer, want ze zijn als echte zakkenvullers en slinkse lullers nu eenmaal slimmer, maar het volk…………..ach dat mag ééns in de zoveel tijd naar de stembus en moet verder zwijgen.

Ga lekker aan het werk, houdt de regenten sterk, geloof in hun fabels over spaarzaam en doordacht besteden van uw bijdragen die ze zo ongeveer op alle niveau’s, artikelen en diensten vragen, geloof hun leugens over solidariteit, geloof hun wollige taal over vergrijzing en het onbetaalbaar zijn van de welvaartstaart, want zij pikken de grootste brokken en blijven u en mij lokken met hun leugens en jokken, want regeren is allang niet meer vooruitzien, maar de buit onder elkaar verdelen.

Prinsjesdag, het hoedenfestijn, het zwaaien met de nationale vlag, de enige keer dat het schijnbaar nog probleemloos en straffeloos mag, maar verder is het kommer en kwel, buikriem aanhalen en voor hun domheid en wanbeleid de rekening betalen, dat is Hollandistan ten voeten uit, welke olifant blaast in hemelsnaam dit horrorsprookje van gnomen en trollen eens uit.

Titel: Werkende burgers verliezen koopkracht
Bericht door: spanjool op 18 September 2007, 10:27:15
Werkende burgers verliezen koopkracht
Lasten stijgen met 7 miljard

door onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Inleveren en nivelleren. Daar draait het vandaag op Prinsjesdag om. Terwijl de economie op volle toeren draait, plukken weinigen daarvan de vruchten. Heel veel mensen gaan er in 2008 zelfs op achteruit.


Het kabinet van CDA, PvdA en CU trakteert de Nederlandse burger op lastenverzwaringen van in totaal zeven miljard euro. Het geld moet worden opgebracht om de miljardeninvesteringen van het kabinet in onderwijs, de wijkenaanpak en het milieubeleid niet in gevaar te brengen
. Ook wordt er geld gereserveerd met het oog op de vergrijzingsproblematiek .

Voor de burger zijn de druiven zuur. Slechts alleenstaande minima gaan er volgend jaar op vooruit. Mensen met een baan leveren gemiddeld zo’n kwart procent aan koopkracht in.

In de troonrede, die koningin Beatrix vanmiddag uitspreekt, zal het kabinet hameren op groei, duurzaamheid, respect en solidariteit. Dat betekent in de praktijk een reeks onaangename maatregelen.

Zo wordt er een vliegbelasting ingevoerd, gaat de accijns op tabak, alcohol, diesel en lpg omhoog, wordt leaserijden duurder, moeten eigenaren van dure woningen meer belasting betalen, wordt de pensioenpremieaftrek afgetopt en de arbeidskorting boven 50.000 euro inkomensafhankelijk gemaakt.

In 2009 gaat bovendien de btw van 19 naar 20 procent en in 2010 wordt er flink bezuinigd op de kinderbijslag. Daar staat onder meer tegenover dat de ww-premie wordt verlaagd.

Om de snel stijgende kosten van de gezondheidszorg op te vangen zal het eigen risico van 150 euro, dat in 2008 wordt ingevoerd, in de jaren daarna oplopen en gaat ook de eigen bijdrage voor de awbz omhoog. Bovendien wordt op deze verzekering voor chronisch zieken en gehandicapten 600 miljoen euro bezuinigd.

In zijn reactie op de begroting zal VVD-leider Rutte zijn pijlen richten op de lastenverzwaring.


Bericht door: duhbyl op 18 September 2007, 14:36:54
Echt jonguh, het journaille is gewoon bezig om ons zwaar te des informeren, want niemand rept er over dat dit grotendeels komt door het generaal pardon.
Verdonk heeft niemand uitgezet, en geen woord over gasten die tot aan gisteren zijn aangekomen(ik kom weinig op de uitkijk de laatste tijd,maar ik heb nog geen geluiden gehoord, dat hier een halt is aan toegeroepen.


Bericht door: JohannesW op 18 September 2007, 21:22:57

Waarom moet Buitenlandse Zaken er 1.1 miljard bij hebben??
Of is dit verkapte Ontwikkelingshulp,hoeveel wordt daar eigenlijk aan uitgegeven,van die geknipte en geschoren hardwerkende NEDERLANDERS.


Bericht door: desire op 18 September 2007, 22:08:11
ach Johannes, er staat ons nog meer te wachten waar Bos van zal zeggen: "Over gemeentelijke lasten heb ik niets te zeggen". Over herstructurering van diensten zal Bos zeggen: "Daar ga ik niet over", terwijl juist daar m.i veel geld te halen is en een betere directe dienstverlening. Nederland moet op de schop!!!! Maar wie durft het aan. Maar ik heb toch wel het donkere bruine vermoeden, dat we de komende jaren nog veel meer kwijt zullen zijn van het maand inkomen dan dat je lief is. Die 1.1 miljard van BZ zal naar Irak ,Afganistan en Dafur gaan, althans dat is mijn vermoeden.Bericht door: Johnny One op 19 September 2007, 22:24:39
En dan durft Balkenende te zeggen dat het geen nivelering is, maar een kwestie van samen delen. Maar als het kwaakt als een eend, vliegt als een eend en eruitziet als een eend, noem het dan gewoon zo. Kortom, dit kabinet heet het grote niveleringskabinet. Of zoals Rutte zei "Den Uil 2" of zo als Wilders zei "Marijnissen 1"

'Voedingsmiddelen flink duurder geworden'


Titel: 'Voedingsmiddelen flink duurder geworden'
Bericht door: spanjool op 19 September 2007, 11:09:23
'Voedingsmiddelen flink duurder geworden'
VOORBURG - De prijzen van in Nederland geproduceerde voedingsmiddelen zijn in juli met bijna 10 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het is de grootste stijging sinds het begin van de jaren negentig, zo maakte het Centraal Burau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

Dierlijke en plantaardige oliën stegen flink in prijs, namelijk met 27 procent. Ook zuivelproducten werden fors duurder, onder andere door de extreme prijsstijging van 80 procent van melk- en roomproducten in vaste vorm. Vlees- en visproducten daalden daarentegen in prijs.De jaarlijkse inflatie onder de 3 %, hetgeen regelmatig door de Goebbels propaganda wordt medegedeeld ??? Laat me niet lachen, de pol pot dictatuur van Balkenzwendelaar is een grote leugen , list en bedrog !


Bericht door: resident op 19 September 2007, 12:01:18
"V = Victorie, want Duitschland wint op alle fronten!"

Klonk iewat hol, in december 1944.

Net zo hol als het nieuws dat Nederlanders steeds meer, of nog steeds tevreden zijn. En dat Nederlanders steeds meer vertrouwen in de regering hebben. Dit soort nieuws zie je dagelijks op de billboards in Noord Korea. Niet op televisie, want die kan niemand daar betalen.

De eerste drie kabinetten Balkanbende vroegen om de buikriem aan te trekken. Het huidige kabinet Balkanbende IV vraagt niet meer om de broekriem, maar om de strop aan te trekken. Ik zou het erg leuk vinden om te horen wat de Nederlanders op denken, nu de troonrede is uitgesproken. Iedereen gaat er op achteruit. Behalve het kabinet. Die gaven zichzelf 30% opslag. En de keunigin. Die gaat er ook niet op achteruit.

Ik meen me te herinneren geleerd te hebben dat de hoge heren zelf het goede voorbeeld moeten geven... als ze tenminste serieus genomen willen worden.


Bericht door: spanjool op 19 September 2007, 14:37:28
Je blijft het maaar over 'hoge heren 'hebben resident. Met alle respect dat is hopeloos ouderwets en bovendien veel te veel eer voor dat gajes wat zich een dictatuur hebben aangemeten zonder enige kennis, kunde of ervaring. Gesjeesde en afval van de maatschappij, nooit iets gepresteert of zelfs ooit kunnen melden of buigen op een prestatie ( hoe klein ook )in het verleden. Vullis , tuig van de richel ! schuim van de natie !

Verdonk in Rotterdam ongewenst vreemdelinge

Verdonk in Rotterdam ongewenst vreemdelinge
Door TJEERD AGEMA JUDITH BOER
ROTTERDAM - Nee, bezweert Ivo Opstelten, hij weet écht niet welk ere-lid van de VVD Rita Verdonk heeft gevraagd zich op te werpen als de nieuwe burgemeester van Rotterdam.

Opstelten, zelf VVD’er, gaat januari 2009 met pensioen.

Het is ook niet juist, zegt Opstelten. De procedure wil immers dat de gemeenteraad kandidaten voor het burgemeestersreferendum benoemt en niet de VVD. ,,Ik heb het bericht niet erg serieus genomen. Het duurt ook nog zo lang. Iemand die in zon vroeg stadium wordt genoemd, maakt vaak weinig kans.

Of hij Verdonk een goede kandidaat vindt, laat Opstelten liever in het midden. Bij het CDA heet het in de woorden van wethouder Geluk dat IJzeren Rita ’niet de samenbindende persoon is die we in Rotterdam nodig hebben’. PvdA-wethouder Dominic Schrijer is scherper: ,,Het is niet de bedoeling dat de VVD haar afdankertjes stalt in Rotterdam. Dat is schofterig naar Rotterdam toe.’’

Op straat in IJsselmonde -enkele jaren terug hèt Pim Fortuynbolwerk van Rotterdam- klinkt verdeeldheid over de vraag of lovely Rita het goed zou doen als eerste burger van de Maasstad. ,,Ze mist een Rotterdams hart. Anders had ze Kalou wel in het Nederlands elftal laten spelen,’’ zegt Christy Ridderstap (16). De kapster in spe voegt er aan toe: ,,Het is een ijzersterke vrouw, maar in Rotterdam zal ze alleen maar voor problemen zorgen. Ze is hard voor allochtonen en dat gaat niet goed in deze multiculturele stad. ’’

Ook Gerrie Speijer, verderop in winkelcentrum Keizerswaard heeft het direct over allochtonen als Verdonk te sprake komt. Zelf heeft ze het niet op ’die hoofddoekjes’ die ze ziet passeren. De reden: ’die passen zich niet aan’. Uit liefde voor Pim Fortuyn is ze de lokale politiek ingegaan. Ze zit nu namens Leefbaar Rotterdam in de deelraad. Trots geeft ze haar kaartje. Ondanks haar afkeer van hoofddoeken (’vreselijk’) denkt Speijer dat Verdonk niet goed is voor Rotterdam. ,,Dan wordt de botsing tussen culturen te groot,’’ denkt de Pim-fan in hart en nieren.

Fred de Kramer (62), Schiebroeker, verwacht ook dat Verdonk het niet redt als burgemeester in een stad als Rotterdam. ,,Niet alleen om de grote groep allochtonen die niet op haar staat te wachten. Maar ook omdat de stad tamelijk rode politieke kleur heeft.’’

In Schiebroek, ook een buurt waar Fortuyn het goed deed, is Verdonk het gesprek van de dag. Niemand die de heibel rond de oud-minister van de afgelopen dagen is ontgaan. Net als Verlee vindt Carolien Karels (44) Verdonk een daadkrachtige vrouw. ,,Ze zou een frisse wind laten waaien,’’ denkt ze. ,,Ik vind haar echt ge-wel-dig. Ze zou echt een goede zijn voor Rotterdam.’’

En Rita zelf? Die laat gisteren weten: ,,Voor eens en voor altijd: Nee, ik word geen burgemeester van welke stad dan ook. Nee, ik word geen Commissaris van de Koningin.’’ Op haar weblog maakt Verdonk duidelijk aan de 600.000 mensen die op haar gestemd hebben, dat het niet haar bedoeling is om de Tweede Kamer te verlaten. ,,Ik blijf mij inzetten als lid van de VVD-fractie voor mijn portefeuille jeugd van 0 tot 18 jaar. Ik popel om krachtig oppositie te gaan voeren! aldus Verdonk.

woensdag 12 september 2007

11-09 2007 Brussel Een bizar verslag

11-09 2007 Brussel Een bizar verslag

Op dinsdag 11-09-2007 gingen wij vanuit Nederland naar Brussel om van ons democratische recht gebruik te maken, vreedzaam te demonstreren tegen de verdere Islamisering en de waanzin van fundamentalisten die met hun terreur de mensheid gijzelen.

Op weg erheen zagen wij al veel politiemotoren verdekt opgesteld, naïef als we zijn, dachten we aan verkeerscontrole, fout helemaal fout, we hadden beter kunnen weten, ze stonden langs de rijksweg opgesteld om bussen met demonstranten te “ontvangen” om zo te voorkomen dat deze naar Brussel zouden geraken.

Wij reden echter in een keurige luxe automobiel met 4 keurige heren, dus de motormuis die ons even begeleide gaf aan dat we ons tempo moesten aanpassen aan het overige verkeer, we leken net een stel toeristen of bezige zakenlieden, dus geen enkele beletsel om onze weg naar Brussel voort te zetten.

Éénmaal in Brussel aangekomen 11.30 kwamen wij in een kafka achtige chaos terecht, opstoppingen, wegblokkades, versperringen alsof we in een militair compound terecht waren gekomen, nerveuze motormuizen die heen en weer reden en waar we ook keken zagen we ME bussen en peletons agenten met schilden en wapenstokken.

Nadat we eindelijk onze auto hadden geparkeerd, namen we telefonisch contact op met andere aanwezigen, nou dat was dolle pret, paniek alom, men arresteerde willekeurig mensen, toevallig wel prominente voormannen, dus die willekeur viel wel mee, we maakten haast om erbij te kunnen zijn.

Eenmaal op het eindpunt te zijn aangeland zagen we opnieuw een overmacht van nerveuze agenten, die opgefokt en schichtig iedere groep personen nauwlettend observeerden, de voormannen van het Vlaams Belang waren ondertussen al meer dan hardhandig afgevoerd en eerlijk: ik had koude rillingen van de geluiden die wij via de telefoon hadden meegekregen van deze bizarre arrestaties.

Wij besloten dit slagveld te verlaten en te proberen het startpunt place du Luxemburg te bereiken, na wat omzwervingen kwamen wij eindelijk ter plekke, na in diverse zijstraten opnieuw vele peletons ME en politie te hebben gepasseerd en overal kwamen we versperringen tegen met prikkeldraad en een nerveuze sfeer.

Op het plein was een overmacht van geüniformeerde agenten en een flink aantal provocateurs, jawel u kent ze wel, die kek geklede mannekes in spijkerpak met oortjes in die zich bezig houden met de schapen van de bokken scheiden om ze vervolgens over te dragen aan hun geüniformeerde collega’s.

Het hele gebied was een kakofonie van jankende sirenes, overvliegende helikopter(s), motoren, af en aan rijdende arrestanten wagens en ambulances, alsof er een mega ramp had plaats gevonden, in plaats van een bijeenkomst van bezorgde Europese burgers die hun stem wilden laten horen tegen de terreur van een bepaald niet vredelievende religie.

Wij kwamen GEEN vlaggen verbranden, wij kwamen niet gemaskerd, wij schreeuwden geen leuzen om mensen te doden, wij kwamen vredelievend ons democratisch recht uitvoeren, maar werden door een waanzinnig beleid en een totaal buitenproportionele inzet van machtsmiddelen en wapenstokken ons democratisch recht ontnomen, gelijk een bananenrepubliek van een dictatoriaal regime.

We hebben Schotten, Engelsen, Amerikanen, Noren, Denen, een handvol Hollanders en Duitsers ontmoet, allemaal mensen die maar één ding wilden, opkomen voor hun vrijheid, stop de Islamisering en tegen de terreur, dat schijnt in modern Europa een staatsgevaarlijke en ongewenste wens te zijn.

Brussel en de Burgemeester van die Europese Enclave hebben de democratie een klap in het gezicht gegeven, want in alle Europese steden hebben Islamfanaten, vlaggen verbrand, opgeroepen tot een heilige oorlog, onze leefwijze beschimpt, ze hebben moorden uit naam van hun religie gepleegd en gejuicht toen de Twin Towers ineenstorten, ze hebben herdenkingsdiensten ontluisterd en onze vrouwen voor hoeren uitgescholden en het gekke is dat ZIJ ALLE RUIMTE daarvoor kregen, maar een vreedzame demonstratie van bezorgde burgers tegen deze oprukkende fanatici, schijnt wel staatsgevaarlijk en ongewenst te zijn.

Brussel leek op een vesting, mijn hemel, waar waren al deze ordediensten en bewakers van de veiligheid, toen in de Europese steden, onze nationale vlaggen werden verbrand,letterlijk met de voeten werden getreden en bespuugd, nee toen waren ze even niet thuis, want men was even vergeten dat de aanslagen NIET zijn gepleegd door gewone burgers, maar Islamitische fundamentalistische terreurcellen en dan is het natuurlijk meer dan logisch dat je alles uit de kast haalt en inzet tegen domme belastingbetalers die hun democratisch recht op vreedzaam demonstreren wilden uitoefen.

Arm Europa, we verliezen onze zonen en dochters in de woestijnen voor de zo bejubelde westerse democratie, terwijl thuis diezelfde democratie met geweld wordt gesmoord, ja u kunt straks niet roepen, we hebben het niet geweten, als straks ons laatste democratische vrije voormannen zijn vermoord.

een filmpjehttp://www.youtube.com/watch?v=43Jd44eopt4

donderdag 6 september 2007

Boete voor weghalen jihadvlag


Bericht door: spanjool op 06 September 2007, 08:02:20
Boete voor weghalen jihadvlag
door Jan Colijn
ENSCHEDE - Een student van de Universiteit Twente moet maandag voor de rechter verschijnen omdat hij een einde heeft gemaakt aan een 'terroristisch kunstwerk'. Een artistiekeling had in het kader van een jaarlijkse expositie in het centrum van Enschede vier Nederlandse vlaggen besmeurd met de kreet 'Jihad'.


De 23-jarige student stoorde zich mateloos aan het tafereel en haalde de vlag naar beneden. Volgens de masterstudent stoorden ook veel voorbijgangers op de Oude Markt, het drukke uitgaanscentrum, zich september vorig jaar mateloos aan het tafereel. "'s Avonds ontspon zich een verhitte discussie en iedereen was het erover eens dat dit niet door de beugel kon. Toen ik de vlag naar beneden haalde, werd ik overmeesterd door de beveiliging van het evenement en overgedragen aan de politie."

De student kreeg een boete, maar weigert deze te betalen. "Ik wil namelijk de discussie openhouden wat wel en niet is toegestaan in de kunst. Wat mij betreft zijn daar grenzen aan. De Nederlandse vlag staat symbool voor onze bevochten vrijheden en is iets om trots op te zijn."

De student wil niet met zijn naam in de krant: "Ik sta voor 100 procent achter mijn daad, maar ik sta op het punt af te studeren en moet dus straks solliciteren. Dan kan een eventuele veroordeling in mijn nadeel werken. Al reken ik daar niet op." De Oranjevereniging van Zwolle spreekt schande van het incident.


Bericht door: Dekker op 06 September 2007, 08:27:37
En nu maar hopen dat de rechter er een met ballen is, die recht spreekt, weet wat kunst is en waar de term kunst misbruikt wordt.

Zo niet dan is er weer een nieuwe trent gezet. Alles is dan geoorloofd onder het mom 'dit is een kunstuiting'.


Bericht door: JohannesW op 06 September 2007, 10:43:34
Vlag-protocol.Met dank aan Geert Geel.

Vlag-protocol als vastgesteld door de minister van Algemene Zaken te Den Haag,

bericht nr 298801, d.d. 22-12-1980:

De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden.

De vlag behoort overal waar zij op Nederlands grondgebied wordt ontplooid de ereplaats te hebben.

De kleuren van de Nederlandse vlag zijn: helder vermiljoen, helder wit en kobaltblauw. Over de afmetingen van de vlag zijn geen voorschriften. In het algemeen dient de lengte zich te verhouden tot de breedte als 3:2.

Op de Nederlandse vlag behoort GEEN ENKELE versiering of andere toevoeging te worden aangebracht. Ook het gebruik van een vlag louter voor versiering behoort te worden nagelaten. Wel mag vlaggedoek voor versiering - bijvoorbeeld in de vorm van draperieen - worden gebruikt.

De vlag dient te worden gehesen aan een stok waarvan de lengte zodanig is dat de vlag nimmer de grond raakt of het verkeer kan hinderen. Elke gehesen vlag moet bij zonsondergang worden neer- gehaald. Uitzondering hierop is mogelijk als de vlag zodanig verlicht wordt dat de kleuren duidelijk te zien zijn.

http://www.racchvs.com/alex/vovlag.htm


Bericht door: spanjool op 06 September 2007, 10:48:17
wat te denken dat de jeugd geen NL vlaggetje op jas, tas of ander voorwerp mag dragen wegens disciminatie van goudzoekers en plukkers !


Bericht door: Harige Bangmaker op 06 September 2007, 11:31:23
Andersom mogen bijvoorbeeld Turken en Marokkanen wel met hun symbolen rondlopen zonder dat ze een strobreed in de weg wordt gelegd. Dan is het ineens weer een uiting van hun etnische identiteit en hun cultuur waar we respect voor dienen te hebben. Er wordt echt met twee maten gemeten.

maandag 3 september 2007

Kabinet akkoord over begroting volgend jaar


Titel: Kabinet akkoord over begroting volgend jaar
Bericht door: Onno Quist op 31 Augustus 2007, 14:39:37
Uitgegeven: 31 augustus 2007 07:16
Laatst gewijzigd: 31 augustus 2007 08:47

AMSTERDAM - De kosten voor automobilisten gaan volgend jaar omhoog. De fiscale bijtelling voor de auto van de zaak stijgt van 22 naar 25 procent en de accijns op een liter benzine gaat een cent omhoog.

Dat schrijft De Telegraaf vrijdag op basis van ingewijden. De maatregelen in de begroting voor 2008 waar donderdag een akkoord over werd bereikt, worden officieel op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Daarnaast wordt het btw-tarief verhoogd van negentien naar twintig procent, wat twee miljard euro zou opleveren dat wordt gebruikt voor verlaging van de ww-premies. Daardoor zou arbeid goedkoper moeten worden, wat meer mensen aan werk moet helpen.

Topinkomens

Ook wordt de aftrekbaarheid van pensioenpremies voor topinkomens beperkt. Daardoor moeten de kosten van de vergrijzing worden beperkt.

Ook weet de krant dat de AOW-heffing op de schop gaat, waardoor langer doorwerken wordt beloond. Eerder lekte al uit dat de accijnzen op alcohol en tabak omhoog gaan.

Lastenverlichting

Niet alles wordt duurder want het kabinet heeft ook lastenverlichtingen van in totaal 700 miljoen euro in petto. Daarvan gaat volgens de krant 400 miljoen naar de burgers en de rest naar het bedrijfsleven.

Met het geld wordt onder meer voorkomen dat ouderen en andere minima er op achteruit gaan. Andere groepen zouden wel moeten inleveren, maar aanzienlijk minder dan aanvankelijk werd gedacht.

Jawoord

Donderdag toonde minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) zich al een tevreden mens over de begroting. "We hebben met volle overtuiging ons jawoord gegeven aan de begroting", zei de bewindsman na afloop van de begrotingsraad.

Het is de eerste begroting die Bos opstelt als minister van Financiën. Hij omschreef het proces als 'heftig'. "Je moet dan soms pijnlijke maatregelen nemen, dat is niet altijd makkelijk."

Evenwicht

Ook de bewindslieden van de andere coalitiepartijen reageerden tevreden op het bereikte resultaat. "Deze begroting biedt een mooi evenwicht", vond minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet Hein Donner (CDA).

"We hebben een belangrijke slag gemaakt. Ik ben dik tevreden, anders hadden we hier niet nu al gestaan", voegde minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet (ChristenUnie) daaraan toe.

nu.nlWordt het niet eens tijd dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en de oplossing voor het chronische geldtekort bij zich zelf zoekt en niet bij de burger? Dit is dus 'het zoet' waarover 'huichelfarizeër' Balkenende zo trots sprak? Hoeveel meer willen ze hebben?
Zij moeten te alle tijden wel bedenken dat een overheid maximaal zoveel belasting kan heffen dat het volk net niet in opstand komt; ik denk persoonlijk, aan mijn onderbuik te voelen, dat zij op het randje zitten.................. ....
Bericht door: spanjool op 31 Augustus 2007, 17:37:38
Ze overspelen al decennia lang hun hand, dichten het ene gat met het andere en delen maar uit aan vooral moslins en en hun vlm moslim staten. Plize agentje spelen en Boesh zijn achterse likken, terwijl andere EU landen zich een ongeluk lachen over die domme "Ollanders " Status voor zichzelf en hun maten kopen in de wereld van onze belasting centen. Als het krankzinnige hof als hoofd van het gezin van de burgers van NL zou worden beschouwd zouden ze worden aangeklaagd wegens wangedrag /verwaarlozing en uit de ouderlijke macht en onder toezicht worden geplaatst. Maar de corrupte carroussel draait gewoon door en laat de burger opdraaien voor hun wanprestatie, onkunde, corruptie en gebrek aan intelligentie en kennis. Charlatans van de eerste orde. Stel je voor 20 % BTW dat is zowat de hoogste heffing van Europa en niet eens allemaal op luxe goederen, maar heel vaak op een noodzakelijk kwaad en eerste levensbehoefte. Tel daarbij de vele heffingen van de al even corrupte zakkenrollers van gemeenten en voila de waanzin van een achterlijk, corrupt en smerig land !


Bericht door: JohannesW op 03 September 2007, 09:43:34
poll Elsevier.

De fiscale bijtelling van de leaseauto gaat omhoog, de benzineprijs ook en de btw wordt 20 procent. Zo sparen PVDA, CDA en CU de koopkracht van de minima. Goede keuzes?

Uitstekend. De automobilisten en big spenders dragen zo bij aan een rechtvaardiger samenleving
16% (762)
Terecht dat de koopkracht van de minima is gespaard, maar deze oplossingen zijn niet erg creatief
17% (772)
Wie werkt, wordt gestraft, en wie niet werkt, beloond. Zo komt Nederland niet vooruit
67% (3137)
Totaal aantal stemmen: 4671

Welkom op de 6Mb blog

Welkom bij de 6Meibeweging blog

Deze blog is één van de vele activiteiten die de 6Meibeweging initieert om u en anderen te betrekken bij opzet en doelstellingen van de 6Mb.

U kunt reageren op de artikelen, columns, forum berichten enz. waarbij het vanzelf spreekt dat we ALLEEN die berichten en reacties accepteren die binnen het kader van de fatsoen- en algemene omgangsvormen acceptabel zijn. Scherp en hard mag, maar als u eens lekker wilt fulmineren/schelden doe dat voor de spiegel maar niet hier.

Kunt u zich vinden in de 6meibeweging, wordt dan lid van ons forum, maak anderen op ons attent en doe mee, de 6Mb is van burgers, voor burgers, door burgers, zonder een politiek manifest of dogma’s, maar een volksbeweging tegen de regentencultuur.

Doe mee en werp het regentenjuk van de particratie af en kies voor echte democratie.

Het Weblog 6Mb Team