zaterdag 30 juni 2007

Subsidie sjoemelaars

Die vele subsidies zit onze beweging niet echt lekker. Er kan heel wat minder de barmhartige Samaritaan gespeeld worden van onze belastingcenten.
Nog ernstiger wordt het, als men ook nog aan zelfverrijking gaat doen. Daarom moeten mensen die zo graag voor Sinterklaas willen spelen ook vrij zijn van elke belangenverstrengeling.
In Amsterdam-Zuid-Oost hebben de socialistische deelraadsleden André Bhola, Mala EckhardtAnga, Egbert Doest en Henk Lalji hun politieke functie misbruikt voor persoonlijk gewin. Het komt echter geen ogenblik bij deze rooie rakkers op de biezen te pakken. Zelfs niet bij Bhola, de kampioen sjoemelaar van het stelletje graaiers. Het strooien met gemeenschapsgelden zit er kennelijk zo in bij de Linksche Parochianen, dat men het de gewoonste zaak van de wereld schijnt te vinden. Ook twee ex-deelraadsleden, een SP'er en een man van Leefbaar Zuidoost (ex-PvdA), worden beschuldigd van graaitechnieken.
Ondertussen knaagt er toch wel iets bij de PvdA. De politieke leider in Amsterdam, afdelingswethouder Lodewijk Asscher, zegt in elk geval geschrokken en verontwaardigd te zijn en steunt daarin partijvoorzitter Ruud Koole, die deze hele kwestie terecht volledig onacceptabel vindt. Hij zal ingrijpen, als de PvdA’ers of hun fractie weigeren zelf de consequenties te trekken.
Vooralsnog ziet dat laatste er niet naar uit, want Laurens Burgers, de lokale fractievoorzitter van de PvdA in Zuidoost, laat doodleuk weten, dat het opstappen van zijn fractiegenoten wat hem betreft niet aan de orde is.
Werk aan de winkel dus voor Ruud Koole.

Nu zijn wij reuze benieuwd naar wat de lezers van dit bericht voor deze sjoemelaars in petto zouden hebben, als zij de kans daartoe kregen. Met pek en veren de stad uit wellicht?

TP

dinsdag 26 juni 2007

dinsdag 26 juni 2007

Dat komt ervan...

Ons land is een prachtig land. Jammer alleen, dat zoveel politieke partijen zich ermee bemoeien. De mensen zijn veel te aardig, want dat kleine stukje grond, een postzegeltje, wordt veel te aantrekkelijk gemaakt voor ieder die er maar zijn geluk wil zoeken. En dat is nu eenmaal een onmogelijkheid. Als je op elkaars lip gaat zitten, de natuur plaats moet maken voor beton en asfalt en vervolgens met de regelmaat van de klok in de file moet gaan staan om bijvoorbeeld die nog altijd prachtige stukjes natuur op te gaan zoeken, dan weet je, dat het al te druk is.

Ons land. Wie spreekt er nog van 'ons' land? Negen van de tien keer hoor of lees ik 'dit' land. Dat verraadt, zonder dat men er - wellicht onbewust - van doordrongen is, dat wij het aan het verliezen zijn. Onze akkers en weilanden aan bebouwing en wegen. Want mensen moeten toch ergens wonen en werken. Onze democratie aan de politiek. In hoeverre hebben wij nog eigenlijk wel een democratie? 'Ons' land was een democratie. 'Dit' land echter is een particratie.

Ach, zo las ik vanmorgen, het CDA en de CU vinden een referendum over het nieuwe Europese verdrag niet meer nodig. Onze minister-president Balkenende heeft immers zo zijn best gedaan de grondwet af te laten blazen. En we hoeven ook geen Europees volkslied, waarvan ik mij nog altijd afvraag welk land daar de woorden bij zou hebben mogen leveren. Kortom, het zit allemaal zo goed in elkaar, dat het volk weer gerust kan zijn.
Wat ik mij dan bedenk is, zou hij het soms enigszins in de broek doen van angst om het volk dan nog maar eens te raadplegen? Want neen, hij mag niet afgaan. Niet nog eens.
Voor wie trouwens? Voor Brussel of voor 'dit' volk? Hoort hij daar niet alle vertrouwen in te hebben?

Ook 'onze' seculiere staat krijgt een knauw. Zo stiekenweg wordt dat steeds duidelijker. Niet iedere allochtoon past zich zo zondermeer aan. Vaak zelfs in tegendeel. Nogal wat bestuurders menen dat wij maar enigszins moeten inschikken en ons de middeleeuwse fratsen moeten laten welgevallen. Hoevelen zijn niet uit hun wijken gepest door allochtonen met vooral islamitische achtergronden? Moeten wij zo hier en daar niet wat ver inschikken? De wereldoverheersing van hun profeet Mohammed is er niet uit te krijgen. Wie durft nog te spreken van een geslaagde integratie, die na zo'n slordige veertig jaren nog steeds op zich laat wachten? We zien, in tegendeel, steeds meer eisen die van islamitische kant op ons afkomen. Op ons...

Als je je al jaren bemoeit met de politieke invloed, aanvankelijk door ingezonden brieven, en later door via het internet mee te gaan babbelen op fora, tja, dan ontmoet je mensen, die in veel opzichten jouw mening delen. Of juist niet. En dan, op een gegeven moment, sta je opeens voor het blok. Of in dit geval voor het blog.
Tja, dat komt er nou van. Nu ja, ik zal daar op den duur ook wel wat verstand van krijgen. En anders kan ik altijd nog de hulp inroepen van onze, ja, ja, onze 6 Meibeweging, een initiatief van allemaal mensen die van 'dit' land weer 'ons' land willen maken.
En hopelijk wordt het ook uw beweging!

TP

maandag 25 juni 2007

Politiek correcte politie verzwijgt overvallen

Binnenland

zo 24 jun 2007, 17:33
Politiek correcte politie verzwijgt overvallen
AMSTERDAM - Een gewelddadige overval op een winkel in Slotervaart is door de politie doodgezwegen omdat de politie ‘wel iets beters te doen heeft’. ‘Als we alle straatroven of overvallen zouden moeten melden, dan zouden we wel tien man in dienst moeten hebben om persberichtjes te schrijven’, zo reageert een verbolgen politiewoordvoerder tegen de krant Trouw als wordt gevraagd waarom de politie de overval onder de pet hield.

Het ging om een overval op een supermarkt in de Johan Huizingalaan. De drie overvallers wachtten tot de mannelijke eigenaar even weg was en molesteerden en beroofden toen zijn vrouw op lafhartige wijze in de winkel. Daarbij werd volgens de eigenaresse van de zaak veel geweld gebruikt.

Stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch, die wel op bezoek ging bij de winkelier, vindt het een hele foute reactie van de politie om geen actie te ondernemen.

Burgemeester Cohen komt woensdag, maar de ondernemer heeft daar weinig vertrouwen in.

‘Ik ben benieuwd hoe hij mij gaat pamperen’, zegt hij tegen Trouw. Er gaan miljoenen subsidie de wijk in, maar niet naar supermarkten die moeten beveiligen, maar wel naar ‘gymnastiekclubjes van allochtone vrouwen’.

De winkelier die uit angst voor de overvallers anoniem wil blijven is vanwege de onveiligheid al gestopt met koopavond. ‘Als je hier 's avonds niet over straat hoeft, dan doe je dat niet’.

Dat Slotervaart leegloopt, verbaast hem niks. ‘Hier wil je toch niet wonen?’

Zelf wil hij de winkel sluiten, zijn vrouw wil ondanks de tegenslag door. ‘Maar ze gaat nu wel Wilders stemmen’, zegt de ondernemer tegen Trouw.

Marcouch: ‘Deze mensen proberen op een eerlijke manier hun brood te verdienen en worden aangevallen door dit soort van etterbakken’.


C0mmentaar
Dit soort berichten tonen weer aan hoe ver we als samenleving zijn gezakt.
Gelukkig is er nog dit forum en andere initiatieven.
Nederland wordt wakker luidt de leus, maar komt het ooit zo ver.

PS: Laatste wens: Burgervader Job Cohen heeft weer twee containers met theezakjes laten brengen.

zondag 24 juni 2007

Frau Antje runt de tent

Frau Antje runt de tent
Hoe komt het dat de politiek weg komt met al die schandalen, blunders en puur wanbeleid, zonder dat het volk massaal in opstand komt of hen afrekent……….
Dat is een ietwat perfide verhaal, maar ik vrees dat u het niet wilt geloven.
Ooit werd het maagdenhuis bezet, linkse studenten en jongeren zetten zich af tegen de gevestigde orde van mannen in donkere pakken, de tijd van flower power, make love and peace en er lijnrecht tegenover stonden de zogenaamde dijkers, vetkuiven of nozems zo u wilt, de student tegenover de arbeider, samen tegen het gezag.
Die studenten van toen zijn de bestuurders van nu, het zijn de lieden die blowen en vrije seks propageerden als ontspanning, die niets te maken wilden hebben met gezag, anti militair waren, kortom die alle normen en waarden terzijde schoven en experimenteerden en dweepten met linkse anarchistische bewegingen zoals de RAF, Rara en meer van dat fraais en die de VS beschouwden als de bron van al het kwaad en iedere dictatuur met hamer en sikkel beschouwden als een zegen voor de mensheid, waar de roos het symbool van de westerse hamer en sikkel werd.
Een deel studeerde af en werd een gerespecteerd burger, maar het overgrote deel had een missie, namelijk dit land, europa, de wereld omvormen tot een socialistische samenleving, één grote sociale familie waar de staat alles regelt voor de domme massa en iedereen afhankelijk moest worden van hun heilstaat, de grote roergangers en hun elite zouden bepalen wat goed was voor het volk, de wereldvrede en vooral het uitbannen van het liberalisme, kapitalisme en de democratie.
De enige democratie die zij erkenden en herkenden was die zoals die heerlijke tijden van de DDR, men dweepte met Mao en keek met afgunst naar de Sovjetrepubliek, Che Chevarra was hun grote held, men haatte de grote industriële en commerciële families die vele arbeiders van werk voorzagen en men zag met groot leedwezen hoe het onderwijs gericht was op educatie en prestatie.
Dus zorgden ze ervoor dat de Pabo’s (vroegere kweekscholen) een kweekvijver van linkse en vooral socialistisch ingestelde populisten werden en zo overspoelden ze de scholengemeenschappen en braken het oude onderwijssysteem deskundig tot de grond aan toe af, zodat heden ten dage een Pabo student al niet eens meer fatsoenlijk rekenen en taal kan, laat staan hoofdrekenen, maar alles weet van maatschappijleer, vooral HUN leer.
Ze zorgden dat ze op alle politieke en bestuurlijke posities stoelen veroverden en braken stelselmatig de ongewenste kapitalistische bedrijven als scheepsbouwers, textiel en schoenenindustrie en overige oude familiebedrijven tot op de grond af, via slimme wetten en regels, via de vakbonden en de belastingen maakten ze het private onafhankelijke bestel nagenoeg onmogelijk nog te floreren en ook de agrarische sector wist men totaal te nivelleren.
De ambachtsschool verdween want wie zat er nog te wachten op een eerlijke handwerksman, die kon je toch importeren uit het verre buitenland, nee wij arbeiders mochten geen putjesscheppers, geulengravers, landarbeiders, meubelmakers, schoenmakers meer worden, we werden geacht toe te treden tot de heilstaat van handophouders en non profit sociale werkplekken, men creeerde zelfs heuze Melkertbanen die zorgden dat betaalde krachten vervangen werden door non-valeurs.
Voor ieder probleem dat ze zelf creëerden, bedachten ze geen oplossingen maar belastingen, waarna ze de mensen weer gingen compenseren, want ja solidariteit is bij hen een rariteit, dat is het uitdelen van sigaren uit eigen doos, maar vooral pas dan, nadat ze zelf eerst hun zakken hebben gevuld en ons via de media de oren van onze kop hebben geluld over hoe moeilijk en complex de zaken waren en ondertussen rookten ze zelf dikke sigaren en zat de bevolking op de blaren.
Het gezin, ooit de hoeksteen van de samenleving genoemd, werd door hen deskundig en fanatiek naar de prullenbak verwezen, ach ja wat kun je anders verwachten van lieden die in hun jeugd niets anders deden dan vlugschriften lezen en kezen, dus ma en pa moesten aan de bak, zodat de staat wel voor de kinderen zou gaan zorgen, zo konden ze hun leer beter verbreiden.
Het huwelijk was nog maar een formaliteit, scheiden was modern in deze nieuwe tijd, man en vrouw waren immers gelijk, trouwens met de zogenaamde emancipatie, jawel door de rooie vrouwen, begon ook hun speeltje van de positieve discriminatie, hetgeen nu is verworden tot het toelaten van jan en alleman, compleet met een generaal pardon en we slingeren voor meer inkomsten de gewone burger gewoon wat vaker op de bon.
Men bedacht dat wie de media beheerst is in feite diegene die het land regeert, dat had ooit een mijnheer Goebels de geschiedenis geleerd en dus deed men zijn uiterste best om op alle belangrijke omroepposities hun vazallen te lanceren en ja hoor het is ze wonderbaarlijk gelukt, overal zitten hun dames en heren en die voeren de natie met hapklare links gekleurde blokken en ze mogen zelfs van de bazen liegen en jokken en maken ze brokken met een ecxota fles, dan mag de burger dokken, want tsja de apparatsjik van de staatsomroepen beheersen het beeld.
Ondertussen bleken de nozems, vetkuiven of dijkers van toen, de harde werkers van de welvaartsstaat te zijn geworden, zij hadden geen tijd voor politiek of machtsspelletjes, zij werkten dag en nacht om hun hypotheek, hun belastingen te betalen, zij waren te druk met het zorgen voor een betere toekomst in financieel opzicht voor hun kinderen en kleinkinderen.
Jarenlang hersenspoelen van de massa, via de media, via de politiek, via scholen en opleidingsinstituten, afbreken van normen en waarden, achterstellen van autochtoon tegen allochtoon, minachten van het ouderwetse en volgens de pravdadianen verwerpelijke gezag, de uitverkoop van de nationale ijkpunten zoals munt, nationalisme, vlag en gezag.
Het perfide systeem van deze overjarige hippies en gebroken geweertjes aanhangers hebben een eens trotse en mooie natie tot aan de rand van de afgrond gebracht, men heeft de zuur verdiende miljarden naar het buitenland en trouw naar Europa gebracht, men heeft alles verkwanseld waar Nederland ooit groot en beroemd om was, het enige gewas wat ze schijnbaar moeiteloos aanbidden is cannabis ook wel genoemd gras en verder zijn ze gek op pluche.
Ze acteren alsof ze regeren, ze drinken een glas en doen een plas, snuiten hun neus na een fijn lijntje kalk en vanuit de kamers hoort de natie hun dom gebalk, zien het politieke gezwalk, maar ja menigeen is ook al betrapt op het nuttigen van ietwat teveel promillage dus is het logisch dat schaapskudde is gestopt met weeklagen, men heeft zich walgend van het Haagse en Brusselse circus afgewend en men weet allang niet meer op wie of wat men stemt, men kijk naar de politiek en denkt frau Antje regeert, was ik als jongeling maar gemigreerd.

zaterdag 23 juni 2007

Ter Horst: Anoniem solliciteren bij Rijk

Ter Horst: Anoniem solliciteren bij Rijk

De Telegraaf.

DEN HAAG - Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) wil anoniem solliciteren bij de Rijksoverheid invoeren. Ze begon eerder als burgemeester van Nijmegen een proef met anoniem solliciteren bij die gemeente.

„Als uit het Nijmeegse experiment ook maar enigszins blijkt dat het werkt, zal ik het kabinet voorstellen deze regeling ook bij het Rijk in te voeren”, aldus de minister zaterdag in het AD.

De eerste ervaringen van de proef in Nijmegen waren positief. Volgens de gemeente maken allochtonen meer kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek als hun naam, nationaliteit en geboorteplaats zijn weggelakt uit hun sollicitatiebrief.

Maar Nijmegen vond in april de resultaten toch nog niet overtuigend genoeg en besloot de proef daarom met een half jaar te verlengen.

Uit een groot onderzoek begin juni bleek al dat bijna acht op de tien werkzoekenden denkt dat anoniem solliciteren helpt om iedereen - autochtonen, allochtonen, mannen, vrouwen, ouderen en jongeren - een eerlijke kans op een baan te bieden. Allochtonen en jongeren tot 25 jaar bleken nog nog iets positiever.
Uit een ander recent onderzoek bleek dat vier van de tien werkgevers positief zijn over anoniem solliciteren.


De uitverkoop van Nederland gaat nu wel heel snel.
O ja en de eerste keer liegen mag!!!!

Je zal mensen toch maar durven dwingen hun naam, dus hun identiteit op te geven voor het krijgen van een baan.

Een groter bewijs van minachting voor allochtonen is er niet.
Als Ter Horst zo flink is, dan voor iedereen.


Deelnemen aan de discussie surf dan even naar het Forum

vrijdag 22 juni 2007

Geen koffiedames meer voor kamerleden

vr 22 jun 2007,
Geen koffiedames meer voor kamerleden
door onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Kamerleden moeten voortaan zelf hun koffie inschenken en businessclass vliegen is er ook niet meer bij, maar de parlementariërs kunnen straks wel bijtijds naar huis.


Dat blijkt uit het bezuinigingsplan dat Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet heeft opgesteld. Net als andere overheidsorganen moet ook de Kamer afslanken. In personeel komt de bezuiniging neer op 30 fte's minder in 2011. De koffiedames, die nu tijdens vergaderingen met drankjes rondgaan, verdwijnen. Kamerleden kunnen best zelf de thermoskan hanteren, meent Verbeet. Een wandeling naar de postkamer gaat ook tot dagelijkse activiteiten behoren, want de postbezorging bij de fracties wordt verleden tijd. Dat geldt eveneens voor het mobieltje en de laptop van de Kamer. Dat moeten de fracties voortaan zelf maar regelen. Het afschaffen van de mogelijkheid om businessclass te vliegen, stuit nu al op bezwaren.Ja, ja het wordt behelpen voor onze volksvertegenwoordigers, ik mis nog een bipsafveger, stel je voor dat een kamerlid zijn eigen derrière zou moeten afvegen, je moet er toch niet aandenken en dan ook nog tussen het gewone gepeupel in moeten vliegen, dat is echt de limit dat kun je de tere kamerzieltjes echt niet aandoen
De 6meibeweging staat verbaasd over deze arrogantie van de macht, iedereen moet volgens hen bezuinigen, maar de dames en heren die riant betaald worden schijnen alleen anderen te dwingen te bezuinigen

Bron: de mooiste stek

woensdag 20 juni 2007

Kennismaking met de 6 meibeweging

De 6 mei beweging© is een burger-initiatief om niet langer aan de zijlijn te staan of gedwongen te worden om via een politieke partij een dogmatisch principe te omarmen dat slechts door een elitaire selecte groep bepaald en uitgevoerd wordt.

Wij willen als vrije onafhankelijke burgers onze stem in alle bestuurslagen laten horen.
Als éénling ben je roepende in de woestijn, maar als beweging van burgers, voor burgers, door burgers kun je wel degelijk invloed uitoefenen.

Nederland is verworden tot een particratie, waarbinnen selecte groepen alle bestuurlijke posten in dit land beheersen en zo de wensen van de burgers door hun coalitie en consensus politiek stelselmatig negeren en over onze hoofden heen regeren en besluiten nemen.

Een zeer goed voorbeeld is de EU grondwet. We stemden daar massaal tegen, maar de politiek gaat gewoon door met de onderhandelingen.

Evenals de toetreding van andere toekomstige lidstaten en het verkwanselen van onze grondrechten en bevochten vrijheden.

Zelfs onze nationale munt was niet veilig.

Daarom dit initiatief, zodat we als ongebonden burgers ons kunnen verzetten tegen de partijpolitieke dictatuur.

Wilt u ook niet langer het gevoel hebben dat uw verplichte belastingdonatie nog maar het enige is wat de bestuurslagen van Nederland interesseert ?

  • Wilt u opkomen voor het onderwijs van uw kind ?
  • De zorg voor ouderen ?
  • Uw geboorterecht bevochten in oorlogen zoals vrijheid van meningsuiting ?
  • Eerlijk en onafhankelijk nieuws ?
  • Wonen en leven in een veilig land ?


Dan is de 6 mei beweging© geknipt voor u.

Welkom op de 6Mb blog

Welkom bij de 6Meibeweging blog

Deze blog is één van de vele activiteiten die de 6Meibeweging initieert om u en anderen te betrekken bij opzet en doelstellingen van de 6Mb.

U kunt reageren op de artikelen, columns, forum berichten enz. waarbij het vanzelf spreekt dat we ALLEEN die berichten en reacties accepteren die binnen het kader van de fatsoen- en algemene omgangsvormen acceptabel zijn. Scherp en hard mag, maar als u eens lekker wilt fulmineren/schelden doe dat voor de spiegel maar niet hier.

Kunt u zich vinden in de 6meibeweging, wordt dan lid van ons forum, maak anderen op ons attent en doe mee, de 6Mb is van burgers, voor burgers, door burgers, zonder een politiek manifest of dogma’s, maar een volksbeweging tegen de regentencultuur.

Doe mee en werp het regentenjuk van de particratie af en kies voor echte democratie.

Het Weblog 6Mb Team